Admitere 2018 Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Admitere 2018 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.070, fax 0232.201.470

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

16-21 iulie 2018 inscrierea candidatilor
23-25 iulie 2018 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
- 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamt)
- Pentru inscrierile online taxa de înscriere este de 200 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ).

 

Taxe scolarizare 2018-2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 3000 lei zi
- 2900 lei pentru invățământ la distanță (I.D.)

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
La specializările Administrarea Afacerilor și Economics and finance (în limba engleză) candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

 

Acte necesare inscriere

Candidații aflați la prima înscriere:

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Minsterul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă;
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administrationşi Economics and Finance;

-          Acesta trebuie să fie eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani (2013 – 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C);

-          Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi;

 

Numar de locuri pe specializari

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Administrarea afacerilor (în limba engleză))

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 33 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 41 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

2.1 Rromi 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 58 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

2.1 Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 10 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 4 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 5 locuri

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor - Balti Republica Moldova)

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 97 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Informatică economică)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 99 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 18 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 9 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 3 locuri

3.3 Locuri cu taxa 4 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Statistică şi previziune economică)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 33 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 23 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 loc

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 98 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 101 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 4 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 12 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

3.3 Locuri cu taxa 5 locuri

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 100 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

2.1 Locuri cu taxa  locuri

 

Economie (Specializarea Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance) - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 21 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 41 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Economie şi afaceri internaţionale (Specializarea Economie şi afaceri internaţionale - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 75 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 17 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 8 locuri

3.3 Locuri cu taxa 7 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 100 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 101 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 4 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

3.1 Buget CU BURSA - 14 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 7 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 6 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 75 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Locuri cu taxa 0 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 74 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

3.1 Buget CU BURSA - 12 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

3.3 Locuri cu taxa 5 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 130 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

2.1 Locuri cu taxa 1 loc

 

Marketing (Specializarea Marketing - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 66 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 9 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 5 locuri

3.3 Locuri cu taxa 5 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 136 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 48 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 7 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 3 locuri

3.3 Locuri cu taxa 0 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 75 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Locuri cu taxa 1 loc

 informatii admitere 2018 facultatea economie

Dacă sunteți interesați de admiterea 2018, lista tuturor facultăților din Iași o gasiti aici --> Lista facultati Iasi