Admitere 2018 Iasi Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Admitere 2018 Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.070, fax 0232.201.470

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

16-21 iulie 2018 inscrierea candidatilor
23-25 iulie 2018 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 250 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ) pentru Iaşi
- 125 lei pentru înscrierea în teritoriu (Piatra Neamt)
- Pentru inscrierile online taxa de înscriere este de 200 lei pentru fiecare grup de domenii (economic/administrativ).

 

Taxe scolarizare 2018-2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 3000 lei zi
- 2900 lei pentru invățământ la distanță (I.D.)

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).
La specializările Administrarea Afacerilor și Economics and finance (în limba engleză) candidații vor susține o probă de competență lingvistică sub forma unui test grilă, gratuit, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi.

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor :
1. Media generală de absolvire a liceului; 2. Nota de la proba scrisa de Limba si literatura română (bacalaureat).

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:
Premii (I, II, III )in ultimii doi ani de studii liceale, la olimpiadele naţionale şi internaţionale la disciplinele: Matematică, Economie, Româna, Informatică şi discipline economice de specialitate.
Premii (I, II, III ) in ultimii doi ani de studii liceale, la concursul interjudetean pe teme economice “Dumitru Rusu”.

 

Acte necesare inscriere

Candidații aflați la prima înscriere:

 • Diploma de bacalaureat, în original sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Minsterul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va aduce o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 • Foaia matricolă, în original;
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată;
  Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul), în copie legalizată;
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, în cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor, dacă este cazul;
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere;
 • 2 fotografii tip carte de identitate;
 • Cartea de identitate, în copie simplă;
 • Certificat de competenţă lingvistică (limba engleză) pentru programele de studii Business Administrationşi Economics and Finance;

-          Acesta trebuie să fie eliberat de instituţii recunoscute de Ministerul Educației, obţinute în ultimii ani (2013 – 2016): TOEFL Computer based (CBT) – minim 173 puncte; TOEFL Internet based (iBT) – minim 61puncte; TOEFL Paper based (PBT) – minim 500 puncte; IELTS – 5,5; CAE (Certificate in Advanced English) – nivel A, B, C);

-          Candidaţii care nu au acest certificat studii vor susţine o probă de competenţă lingvistică sub forma unui test grilă de verificare a nivelului de cunoaştere a limbii engleze, gratuit, la FEAA, în prima și ultima zi de admitere. Testul grilă se notează cu admis/respins, iar rezultatele testului vor fi afişate în aceeaşi zi;

 

Numar de locuri pe specializari

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Administrarea afacerilor (în limba engleză))

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 33 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 41 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

2.1 Rromi 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 58 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

2.1 Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 10 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 4 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 5 locuri

 

Administrarea afacerilor (Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor - Balti Republica Moldova)

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 97 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 0 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Informatică economică)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 99 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 18 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 9 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 3 locuri

3.3 Locuri cu taxa 4 locuri

 

Cibernetică, statistică şi informatică economică (Specializarea Statistică şi previziune economică)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 33 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 23 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 loc

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 98 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 101 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 4 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 12 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

3.3 Locuri cu taxa 5 locuri

 

Contabilitate (Specializarea Contabilitate şi informatică de gestiune - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 100 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

2.1 Locuri cu taxa  locuri

 

Economie (Specializarea Economie şi finanţe (în limba engleză – Economics and finance) - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 21 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 41 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Economie şi afaceri internaţionale (Specializarea Economie şi afaceri internaţionale - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 75 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3  locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 17 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 8 locuri

3.3 Locuri cu taxa 7 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 100 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 101 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 4 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

3.1 Buget CU BURSA - 14 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 7 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 6 locuri

 

Finanţe (Specializarea Finanţe şi bănci - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 75 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Locuri cu taxa 0 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 74 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

3.1 Buget CU BURSA - 12 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

3.3 Locuri cu taxa 5 locuri

 

Management (Specializarea Management - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 130 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

2.1 Locuri cu taxa 1 loc

 

Marketing (Specializarea Marketing - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 66 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 81 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 9 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 5 locuri

3.3 Locuri cu taxa 5 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 136 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 48 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 7 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 3 locuri

3.3 Locuri cu taxa 0 locuri

 

Ştiinţe administrative (Specializarea Administraţie publică - invatamant la distanta)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 75 locuri

2. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

2.1 Locuri cu taxa 1 loc

 informatii admitere 2018 facultatea economie

Dacă sunteți interesați de admiterea 2018, lista tuturor facultăților din Iași o gasiti aici --> Lista facultati Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!