iasi 365 2018 logo 4

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Adresa: Str Toma Cozma nr. 3
Tel: 0232-201.026, 0232-201.027, fax 0232-201.126

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

11 - 21 iulie 2017 inscrierea candidatilor
24 - 26 iulie 2017 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2017

Taxa admitere 2017:

- 300 lei

 

Taxe scolarizare 2017-2018

Taxe scolarizare 2017-2018:

- 3200 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Educatie fizica si sportiva

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 100% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română, proba scrisă.

 

Kinetoterapie şi motricitate specială

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 60% Test scris la “Biologie” clasa a XI – a - Sala DEF 1+DEF 2, ora 09.00
■ 40% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Probe practice pentru specializările Educație Fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport, 19 iulie 2015, ora 08:00

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luîndu-se în considerare, în ierarhizarea finală, media  examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
Pentru locurile la buget:

    Participanți la Jocurile Olimpice, locurile I, II, III la Campionatele Mondiale si Europene in ultimii 4 ani, la sporturile olimpice.

Pentru locurile cu taxa:

    Locurile I și II la Campionatele Nationale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
    Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale si Europene (seniori, tineret, juniori) in ultimii 2 ani la sporturile olimpice.

Kinetotrapie si motricitate speciala:
pentru locurile cu taxa

    Locurile I, II si III la Olimpiada Nationala de Biologie.

 

Acte necesare inscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

  • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va ataşa o adeverinţă de la Universitatea/facultatea unde are actele în original);
  • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  • Certificat de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);

-          Această adeverinţă va avea menţiunea „apt pentru efort fizic”, specificaţie asumată de un medic cu specializarea medicină sportivă (vizată la Policlinica pentru sportivi) sau de un medic generalist;

  • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • Trei fotografii color, tip buletin de identitate;
  • Chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la caseria Universităţii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.

 

Numar de locuri pe specializari

Educaţie fizică şi sport (Specializarea Educaţie fizică şi sportivă)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 45 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 36 locuri

2. Romi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

5. ADMITERE M.E.N. (români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina) - 1 locuri

 

Kinetoterapie (Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 12 locuri

2. Romi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

3.1 Buget CU BURSA - 0 loc

3.2 Buget FARA BURSA 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

5. ADMITERE M.E.N. (români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina) - 1 locuri

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> http://goo.gl/tUveQl

 

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Universitatea "Petre Andrei" Iasi

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Invatamant pentru copii

Lista GRADINITELOR din Iasi

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...

0
Shares