Decembrie 08, 2023

Admitere 2018 Iasi Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Admitere 2018 Facultatea de Educatie Fizica si Sport Iasi

Adresa: Str Toma Cozma nr. 3
Tel: 0232-201.026, 0232-201.027, fax 0232-201.126

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

16-21 iulie 2018 inscrierea candidatilor
23-25 iulie 2018 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 300 lei

 

Taxe scolarizare 2018-2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 3200 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Educatie fizica si sportiva

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 100% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: nota de la examenul de bacalaureat la Limba și Literatura Română, proba scrisă.

 

Kinetoterapie şi motricitate specială

Proba eliminatorie: proba sportiva, la alegere (admis/respins)
■ 60% Test scris la “Biologie” clasa a XI – a - Sala DEF 1+DEF 2, ora 09.00
■ 40% media de la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie: – nota de la teza scrisa la Biologie clasa a XI-a; media de la examenul de bacalaureat.

Concursul de admitere constă într-o probă sportivă la alegere, care are caracter eliminatoriu, după cum urmează: atletism, gimnastică, fotbal, baschet, handbal, volei, caiac, canoe, canotaj, scrimă, tir cu arcul, tir puşcă, tir pistol, judo, karate, qwan ki do şi rugby; pentru toate specializările (Educaţie fizică şi sport şi Kinetoterapie şi motricitate specială).

Probe practice pentru specializările Educație Fizică și sportivă și Kinetoterapie și motricitate specială, Terenul Facultății de Educație Fizică și Sport, 19 iulie 2015, ora 08:00

Candidaţii declaraţi admişi la specializarea educaţie fizică şi sport, după proba eliminatorie, vor intra în următoarea etapă de selecţie, luîndu-se în considerare, în ierarhizarea finală, media  examenului de bacalaureat.

 

Pentru olimpici

Pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, pot fi înscrişi fără admitere absolvenţii de liceu care au obţinut următoarele distincţii:

La specializarea Educatie Fizica si Sportiva:
Pentru locurile la buget:

    Participanți la Jocurile Olimpice, locurile I, II, III la Campionatele Mondiale si Europene in ultimii 4 ani, la sporturile olimpice.

Pentru locurile cu taxa:

    Locurile I și II la Campionatele Nationale în ultimul an calendaristic la sporturile olimpice;
    Locurile IV, V, VI la Campionatele Mondiale si Europene (seniori, tineret, juniori) in ultimii 2 ani la sporturile olimpice.

Kinetotrapie si motricitate speciala:
pentru locurile cu taxa

    Locurile I, II si III la Olimpiada Nationala de Biologie.

 

Acte necesare inscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:

  • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educației (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va ataşa o adeverinţă de la Universitatea/facultatea unde are actele în original);
  • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  • Certificat de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);

-          Această adeverinţă va avea menţiunea „apt pentru efort fizic”, specificaţie asumată de un medic cu specializarea medicină sportivă (vizată la Policlinica pentru sportivi) sau de un medic generalist;

  • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • Trei fotografii color, tip buletin de identitate;
  • Chitanţa atestând  plata taxei de înscriere, în cuantum de 300 lei (la caseria Universităţii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de această taxă.

 

Numar de locuri pe specializari

Educaţie fizică şi sport (Specializarea Educaţie fizică şi sportivă)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 10 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 48 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 29 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Educaţie fizică şi sport (Specializarea Sport si Performanta Motrica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 10 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 23 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

Kinetoterapie (Specializarea Kinetoterapie şi motricitate specială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 25 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 38 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 loc

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 4 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa 0 locuri

 

 informatii admitere 2018 facultatea educatie fizica

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> Lista facultati Iasi

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!