iasi 365 2018 logo 4

Facultatea de Geografie si Geologie

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.074, 0232-201.075, fax 0232-201.474

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

11 - 21 iulie 2017 inscrierea candidatilor
24 - 26 iulie 2017 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

 

Taxe admitere 2017

Taxa admitere 2017:

-190 lei (pentru domeniile Geografie și Știința mediului)
-100 lei (pentru programul Geochimia Mediului)

 

Taxe scolarizare 2017-2018

Taxa scolarizare 2017-2018:

- 2800 lei, cu excepţia specializărilor Geochimia mediului în limba engleză și Turism și dezvoltare regională (în limba franceză)
- 3900 lei Geochimia mediului în limba engleză și Turism și dezvoltare regională (în limba franceză)

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

- 50% media examenului de bacalaureat;
- 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. Interviul în limba franceză are loc în perioada 13-17 iulie, între orele 9.00-17.00, sala B663.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

- 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
- 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
- 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie - vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.
Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

 

Acte necesare inscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa V), cu o structură unică compusă din date generale, comune tuturor facultăţilor (partea I), şi elemente specifice fiecărei facultăţi (partea a II-a), la care se anexează următoarele acte:

  • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educație (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverinţă de la Universitatea/ Facultatea unde are actele în original);
  • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  • Certificat de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizat (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
  • Pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizare „apt pentru efort fizic”;
  • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 2 fotografii tip buletin de identitate;
  • Alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.).

 

Numar de locuri pe specializari

Geografie (Specializarile Geografia turismului, Geografie, Hidrologie şi meteorologie, Planificare teritorială, si Geografia turismului (în limba franceză))

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 160 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 165 locuri

2. Romi

Buget 3 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

5. ADMITERE M.E.N. (români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina) - 1 locuri

 

Geologie (Specializarea Geochimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget -  44 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 26 locuri

2. Romi

Buget 3 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

3.1 Buget CU BURSA - 0 loc

3.2 Buget FARA BURSA 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

5. ADMITERE M.E.N. (români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina) - 0 locuri

 

Inginerie geologica (Specializarea Inginerie geologica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget -  40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 4 locuri

2. Romi

Buget 3 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

3.1 Buget CU BURSA - 0 loc

3.2 Buget FARA BURSA 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa 0 loc

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

5. ADMITERE M.E.N. (români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina) - 0 locuri

 

Stiinta mediului (Specializarea Geografia mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget -  27 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 18 locuri

2. Romi

Buget 3 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  din Republica Moldova

3.1 Buget CU BURSA - 0 loc

3.2 Buget FARA BURSA 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

5. ADMITERE M.E.N. (români de pretutindeni din: Albania, Serbia, Macedonia, Ucraina) - 0 locuri

 

 

Dacă sunteţi interesaţi de admiterea 2017, lista tuturor facultăţilor din Iaşi o găsiţi aici --> http://goo.gl/tUveQl

 

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Universitatea "Petre Andrei" Iasi

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Invatamant pentru copii

Lista GRADINITELOR din Iasi

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...

0
Shares