Admitere 2018 Iasi Facultatea de Geografie si Geologie

Admitere 2018 Facultatea de Geografie si Geologie Iasi

Adresa: Bd Carol I nr. 20A
Tel: 0232-201.074, 0232-201.075, fax 0232-201.474

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

16-21 iulie 2018 inscrierea candidatilor
23-25 iulie 2018 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

-190 lei (pentru domeniile Geografie și Știința mediului)

 

Taxe scolarizare 2018-2019

Taxa scolarizare 2018-2019:

- 2800 lei, cu excepţia specializării Geografia mediului (aici taxa este de 2900 lei)
- 3900 lei Geografia turismului (în limba franceză)

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Pentru domeniile Geografie și Știința mediului

- 50% media examenului de bacalaureat;
- 50% notă probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat – E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică).
Pentru înscrierea la specializarea Geografia turismului, in limba franceză se va susține un interviu privind competența lingvistică notat cu ADMIS/RESPINS. Interviul în limba franceză are loc în perioada 13-17 iulie, între orele 9.00-17.00, sala B663.

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: nota probei E d),

Pentru domeniile Geologie și Inginerie Geologică

- 30% nota proba E a) – probă scrisă comună pentru elevii de la toate filierele, profilurile şi specializările (Limba şi literatura română) din cadrul examenului de bacalaureat;
- 40% nota proba E c) – probă diferenţiată în funcţie de filieră, profil, specializare – (Istorie, Matematică) din cadrul examenului de bacalaureat;
- 30% notă probă scrisă la alegere, E d), (Geografie, Logică şi argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică) din cadrul examenului de bacalaureat.
Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie aflaţi pe ultimele locuri din lista candidaţilor admişi: 1. media de la bacalaureat; 2. notă probă E c)

Pentru olimpici

Domeniul Geografie - vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie sau Limba Franceză, la Concursul Naţional „Ştiinţele Pământului” şi la concursul „GEOMUNDIS”.
Domeniul Ştiinţa mediului – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele naţională şi judeţeană ale Olimpiadei de Geografie, Biologie, Chimie, Fizică şi la Concursul naţional „Ştiinţele Pământului”.
Domeniile Geologie şi Inginerie geologică – vor fi admişi la buget, fără concurs, candidaţii care au obţinut premii şi menţiuni la fazele internaţională, naţională şi judeţeană ale Olimpiadelor de Matematică, Chimie sau Fizică.

 

Acte necesare inscriere

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o Fişă de înscriere (Anexa V), cu o structură unică compusă din date generale, comune tuturor facultăţilor (partea I), şi elemente specifice fiecărei facultăţi (partea a II-a), la care se anexează următoarele acte:

  • Diploma de bacalaureat, în original, sau echivalentă cu aceasta recunoscută de Ministerul Educație (dacă un candidat nu depune diploma în original, el va atașa o adeverinţă de la Universitatea/ Facultatea unde are actele în original);
  • Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
  • Certificat de naştere, în copie legalizată;
  • Certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizat (dacă este cazul);
  • Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).
  • Pentru candidaţii la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport este necesară precizare „apt pentru efort fizic”;
  • În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
  • 2 fotografii tip buletin de identitate;
  • Alte acte stabilite de fiecare facultate în parte (foaie matricolă, dosar plic etc.).

 

Numar de locuri pe specializari

Geografie (Specializarea Geografia turismului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget - 70 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 70 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 2 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 2 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

Geografie (Specializarea Geografie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget - 46 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 50 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 loc

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Geografie (Specializarea Hidrologie şi meteorologie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget - 11 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 loc

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Geografie (Specializarea Planificare teritorială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget - 20 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 1 loc

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Geografie (Specializarea Geografia turismului (în limba franceză))

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 12 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Stiinta mediului (Specializarea Geografia mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget -  40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

2. Rromi

Buget locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

3.3 Locuri cu taxa 2 locuri

 

Geologie (Specializarea Geochimie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget -  33 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

 

Inginerie geologica (Specializarea Inginerie geologica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget -  37 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 3 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 1 loc

 

 

Dacă sunteţi interesaţi de admiterea 2018, lista tuturor facultăţilor din Iaşi o găsiţi aici --> Lista facultati Iasi

 informatii admitere 2018 facultatea educatie geografie

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!