Admitere 2018 Facultatea de Istorie Iasi

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.056, 0232-201.057, fax 0232-201.156

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

16-21 iulie 2018 inscrierea candidatilor
23-25 iulie 2018 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 140 ron pentru fiecare formă de învățământ

 

Taxe scolarizare 2018-2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 2000 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Media de la bacalaureat (100%).

Criterii de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie:
1. Media anilor de studii din liceu
2. Nota de la examenul de bacalaureat la Limba Română – proba scrisă.

 

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:
- Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut, în ultimii patru ani, premiile I, II şi III la Olimpiada Naţională de Istorie vor fi admişi cu media 10.

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare inscriere admitere:

 • Diploma de bacalaureat  în original. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în  2018 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat adeverinţa eliberată de liceu, în care se menţionează media generală de la bacalaureat, mediile obţinute în anii de liceu, termenul de valabilitate şi că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat
 • Foaia matricolă din liceu în original.
 • Copie  a cărţii de identitate (care atestă domiciliul în România).
 • Copie legalizată a certificatului de naştere.
 • Copie legalizată a certificatului de căsătorie sau a documentului care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul).
 • Adeverinţă medicală tip (eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul).).
 • Trei fotografii tip carte de identitate.
 • Chitanţa de achitare la BRD a taxei de admitere.
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student cu menţionarea numărului de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget  şi de bursă (dacă este cazul).
 • Adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre în care s-a beneficiat de finanţare de la buget şi de bursă pentru absolvenţii studiilor de licenţă şi pentru candidaţii exmatriculaţi de la studii de licenţă (dacă este cazul).
 • Diploma de licenţă în original (dacă este cazul).
 • Fişa de înscriere eliberată de facultate în ziua înscrierii sau descărcată de aici: fişa de înscriere
 • Dosar plic.

 

Numar de locuri pe specializari

Istorie (Invatamant de zi)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 92 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice -  locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 1 loc

3.3 Locuri cu taxa 2 locuri

 

Istorie (Invatamant frecventa redusa)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Locuri cu taxa - 49 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 informatii admitere 2018 facultatea chimie

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> Lista facultati Iasi

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!