Decembrie 08, 2023

Admitere 2018 Facultatea de Teologie Ortodoxa Iasi

Adresa: Str Closca nr 9
Tel: 0232-201.328, fax :0232-258.430, 0332-816.723

 

type="rounded" color="#FFF" background="#e454c2"]Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

16-21 iulie 2018 inscrierea candidatilor
23-25 iulie 2018 selectia candidatilor si afisarea rezultatelor

 

type="rounded" color="#FFF" background="#e454c2"]Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 250 roni pentru fiecare specializare.

 

type="rounded" color="#FFF" background="#e454c2"]Taxe scolarizare 2018-2019

Taxe scolarizare 2018-2019

- 3000 roni

 

type="rounded" color="#FFF" background="#e454c2"]Conditii admitere

Condiţiile de admitere

Pentru specializarea „Teologie Pastorală, ZI”:
- probă vocaţională – Dicţie şi aptitudine muzicală (probă eliminatorie). Absolvenţii de Seminar Teologic Liceal şi personalul monahal nu susţin aceasta probă. Data probei: 20 iulie, ora 14.00
- 50% Nota obtinuta la Invatatura de credinta ortodoxa. Data probei: 21 iulie, ora 9.00
- 50% Media generală de la bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Nota obtinuta la proba scrisa;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru celelalte specializări (Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă-Asistență socială și Artă Sacră):

70% Media generală de la bacalaureat;
30% nota obtinuta la proba scrisă la Limba si Literatura Română din cadrul examenului de bacalaureat.

Criterii de departajare a candidatilor cu medii egale:
1. Media obţinută din timpul anilor de studiu liceal / seminarial;
2. Pentru absolvenţii de Seminarii teologice – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Dogmatică Ortodoxă, iar pentru absolvenţii de liceu – media obţinută în timpul anilor de studiu la disciplina Limba şi literatura română.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:
 Olimpici, absolvenţi de Liceu şi Seminar Teologic Liceal, participanţi la Olimpiade Naţionale şi Internaţionale recunoscute de MEN – premiile I, II şi III, menţiune, premii speciale – pentru toate specializările.

 

type="rounded" color="#FFF" background="#e454c2"]Acte necesare inscriere

 Acte necesare inscriere admitere:

 • dosar tip plic;
 • certificat de naştere (copie legalizată);
 • carte de identitate (copie);
 • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 • fişa tip de înscriere (formular ce se pune la dispoziţia candidatului la înscriere);
 • actul de studii în original şi copie: diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire a bacalaureatului – în cazul candidaţilor promoţia 2016, diploma universitară (dacă este cazul);
 • foaie matricolă/situaţie şcolară (în original şi copie) de la liceu sau seminar; candidaţii care au absolvit şcoala profesională sau şcoala de cântăreţi bisericeşti vor prezenta şi foaia matricolă (în original) pentru aceşti ani de studiu;
 • olimpicii vor prezenta diploma de olimpic (în original + copie);
 • certificatul sau adeverinţa de botez (în original şi copie);
 • binecuvântarea chiriarhului (episcopului) de care aparţine candidatul; apartenenţa estedată în funcţie de domiciliul stabil al candidatului. candidatul se va adresa sectorului de resort al (arhi)episcopiei respective (se obţine personal);
 • recomandare de la preotul din parohia în care are domiciul stabil candidatul. preoţii vor prezenta recomandare de la protopopiatul de care aparţin, monahii de la stareţul mănăstirii în care vieţuiesc, iar stareţii de la exarhul locului;
 • adeverinţă medicală tip;
 • adeverinţă că este apt din punct de vedere psihologic (candidaţii din arhiepiscopia iaşilor pot obţine această adeverinţă numai de la cabinetul atest, bld. ştefan cel mare, nr. 8, etj. 2, cam. 14, iaşi – http://www.atest.ro);
 • 4 fotografii color tip c.i.;
 • chitanţa de achitare a taxei de înscriere la concursul de admitere;
 • absolvenţii altor facultăţi vor depune la dosar adeverinţă de la facultatea absolvită în care se va menţiona numărul semestrelor cu finanţare de la buget şi numărul semestrelor în care a beneficiat de bursă (studiu sau socială).

 

type="rounded" color="#FFF" background="#e454c2"]Numar de locuri pe specializari

Arte vizuale (Specializarea Arta sacra)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Taxa 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA  locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Teologie (Specializarea Teologie ortodoxă asistenţă socială)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 23 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Taxa 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA  locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

 

Teologie (Specializarea Teologie ortodoxă didactică)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 15 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 0 locuri

2. Rromi

Taxa 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA  locuri

3.3 Locuri cu taxa 1 loc

 

Teologie (Specializarea Teologie ortodoxă pastorală)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 70 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 60 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 5 locuri

1.5 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 2 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

3.3 Locuri cu taxa 3 locuri

 

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> Lista facultati Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!