iasi 365 2018 logo 4

Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Adresa: Bd. Carol nr. 11
Tel: 0232-270.041, fax: 0232-217.720

 

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2017
- înscrierea candidaţilor: 17-28 iulie 2017
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 2017
- termen limită acte în original: 2 sept.

 

Taxe admitere 2017

Taxa admitere 2017:

- 120 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2017 -2018

Taxa scolarizare 2017 - 2018:

- 3000 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Metoda de selectie:

Metoda de selecţie este de tip CONCURS DE DOSARE.
Media generală de admitere (MA) se stabileşte cu relaţia:
MA = 0.25*MB + 0.75*NB_Mat/Fiz/Info , unde:
MB: media obţinută la examenul de bacalaureat
NB_Mat/Fiz/Info: nota obținută la bacalaureat la proba de matematică SAU fizică SAU informatică (la alegerea candidatului)

Candidaţii cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta care nu îndeplinesc criteriile de stabilire a mediei de admitere (absenţa diverselor medii solicitate) nu pot fi înscrişi la concursul de admitere.
Candidaţii admişi la mai multe universităţi şi/sau facultăţi vor depune opţiunea lor de a urma cursurile Facultăţii de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi, în regim subvenţionat de stat, prin prezentarea actelor de studii în original până la data de 31 iulie 2015 pentru sesiunea iulie 2015, respectiv până la data de 21 septembrie 2015 pentru sesiunea septembrie 2015. Cei care nu şi-au precizat opţiunea până la aceste date vor fi declaraţi respinşi la concursul de admitere pe locurile subvenţionate de la buget şi înlocuiţi cu următorii candidaţi care îndeplinesc cerinţele respective de admitere.

Acte necesare admitere

Actele necesare pentru inscriere:

- cerere de înscriere (se completează în momentul înscrierii, la sediul facultăţii) | exemplu de model completat
- diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original (sau în copie legalizată pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate, respectiv pentru studenţii care vor să urmeze a doua facultate/specializare). Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2016 pot depune, în locul diplomei de bacalaureat, Adeverința de promovare a examenului de bacalaureat, în original sau copie legalizată. În acest caz diploma de bacalaureat va fi depusă până la termenul limită pentru actele în original.
- foaia matricola, în original (sau în copie legalizată pentru candidaţii care au depus actele originale la o altă facultate)
- certificatul de naştere în copie legalizată
- cartea de identitate, în copie xerox și în original, pentru legitimare
- adeverinţă medicală tip | precizare adeverință medicală
- adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare)
- diplomă de licenţă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată
- un dosar plic
- chitanţa de plată a taxei de înscriere sau actele stabilind excepţia de plată

* Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere: copiii personalului didactic (adeverința trebuie vizată de către Inspectoratul Școlar Județean), copiii orfani de ambii părinţi, candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. În cazul studiilor de masterat, sunt scutiţi de plata taxei de înscriere candidaţii ce au obţinut premii sau menţiuni la faza naţională a concursurilor de specialitate (CIA, SCS, TIE) sau au trecut de prima fază a selecţiei internaţionale la concursuri internaţionale de profil. Candidaţii vor prezenta în aceasta situaţie acte doveditoare din partea cadrelor didactice îndrumătoare.

 
Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea Locuri buget  Locuri Taxa

Electronica aplicata

Micro, opto si nano- tehnologii

Tehnologii si sisteme de telecomunicatii

248 locuri  60 locuri

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> http://goo.gl/tUveQl

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Universitatea "Petre Andrei" Iasi

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Invatamant pentru copii

Lista GRADINITELOR din Iasi

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...

0
Shares