Admitere 2018 Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 51-53
Tel: 0232-278.683 fax 0232-237.627

 

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2018
- înscrierea candidaţilor: 09-27 iulie 2018
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018
- termen limită acte în original: 6 septembrie 2018

 Sesiunea de toamnă: septembrie 2018
- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie 2018
- rezultate finale: 22 septembrie 2018

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (dacă susţin concurs la o singură facultate şi dacă prezintă actele doveditoare) următoarele categorii de candidaţi:
- copiii personalului didactic;
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe scolarizare 2018-2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 2500 lei

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

- Criteriul de departajare la medii egale este nota obţinută la bacalaureat la disciplina de matematică

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Acte necesare inscriere

Actele necesare înscrierii sunt următoarele:

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau în copie legalizată; pentru absolvenţii promoţiei 2013, în etapa de înscriere este valabila adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, eliberată de licee; este preferabil să fie depuse actele în original la facultatea la care candidatul îşi depune prima opţiune (în ipoteza în care acesta se înscrie la mai multe facultăţi);

• certificatul de naştere, obligatoriu în copie legalizată;

• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

• dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

• adeverinţă medicală tip;

• două fotografii color, 3×4 cm;

• adeverinţă din care sa rezulte calitatea de student – numai pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (dacă sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• diploma de licenţa sau diploma echivalenta cu aceasta – numai pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc sa urmeze o noua specializare (dacă au fost studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• fişa de înscriere tip – se completează în momentul înscrierii; formularul va fi distribuit de comisia de înscriere, însă poate fi descărcat şi de pe pagina web a facultăţii;

• declaraţie tip prin care candidatul declarat admis se oblige să aducă actele în original, până la termenele stabilite de facultate, în caz contrar fiind declarat respins din oficiu – se comple-tează la comisia de înscriere.

• chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere.

• numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie electrica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 190 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 22 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 9 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 6 locuri

 

Specializarea: Inginerie electrica si calculatoare (Limba engleza)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 3 locuri

 

Specializarea: Inginerie energetica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 105 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 4 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 4 locuri

 

Specializarea: Inginerie si Management

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 32 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 2 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> --> Lista facultati Iasi

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!