Admitere 2018 Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 51-53
Tel: 0232-278.683 fax 0232-237.627

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2018
- înscrierea candidaţilor: 09-27 iulie 2018
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018
- termen limită acte în original: 6 septembrie 2018

 Sesiunea de toamnă: septembrie 2018
- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie 2018
- rezultate finale: 22 septembrie 2018

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere (dacă susţin concurs la o singură facultate şi dacă prezintă actele doveditoare) următoarele categorii de candidaţi:
- copiii personalului didactic;
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi;

Taxe scolarizare 2018-2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 2500 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

- Criteriul de departajare la medii egale este nota obţinută la bacalaureat la disciplina de matematică

Acte necesare inscriere

Actele necesare înscrierii sunt următoarele:

• diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, în original sau în copie legalizată; pentru absolvenţii promoţiei 2013, în etapa de înscriere este valabila adeverinţa de absolvire a examenului de bacalaureat, eliberată de licee; este preferabil să fie depuse actele în original la facultatea la care candidatul îşi depune prima opţiune (în ipoteza în care acesta se înscrie la mai multe facultăţi);

• certificatul de naştere, obligatoriu în copie legalizată;

• copie după cartea de identitate sau buletinul de identitate;

• dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

• adeverinţă medicală tip;

• două fotografii color, 3×4 cm;

• adeverinţă din care sa rezulte calitatea de student – numai pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua specializare (dacă sunt studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• diploma de licenţa sau diploma echivalenta cu aceasta – numai pentru absolvenţii unei facultăţi care doresc sa urmeze o noua specializare (dacă au fost studenţi pe locurile finanţate de la buget, aceştia nu pot urma o a doua specializare decât pe locuri cu taxă);

• fişa de înscriere tip – se completează în momentul înscrierii; formularul va fi distribuit de comisia de înscriere, însă poate fi descărcat şi de pe pagina web a facultăţii;

• declaraţie tip prin care candidatul declarat admis se oblige să aducă actele în original, până la termenele stabilite de facultate, în caz contrar fiind declarat respins din oficiu – se comple-tează la comisia de înscriere.

• chitanţa de plata a taxei de înscriere la concurs – este eliberată de comisia de înscriere.

• numai în cazul în care actele în original sunt depuse la un alt dosar de concurs, adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la o

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie electrica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 190 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 22 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 9 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 6 locuri

 

Specializarea: Inginerie electrica si calculatoare (Limba engleza)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 30 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 3 locuri

 

Specializarea: Inginerie energetica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 105 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 4 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 4 locuri

 

Specializarea: Inginerie si Management

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 32 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 2 locuri

2. Rromi

Buget  locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA - 1 loc

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> --> Lista facultati Iasi

Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica Iasi