Admitere 2018 Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 65
Tel/fax 0232-270.804, 0232-278.683 int 2151

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2018
- înscrierea candidaţilor: 09-27 iulie 2018
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018
- termen limită acte în original: 6 septembrie 2018

 Sesiunea de toamnă: septembrie 2018
- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie 2018
- rezultate finale: 22 septembrie 2018

 

Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2018 -2019

Taxe scolarizare in anul scolar 2018-2019

- 2000 lei  Inginerie civila si Ingineria mediului

- 2500 lei Inginerie geodezica

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

Acte necesare inscriere

Acte / documente necesare pentru inscriere  (Ciclul I licenta):
1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire; (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2017). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. Obs. In adeverinţa de absolvire să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele examenului de bacalaureat (vezi modul de calcul al mediei de admitere)
2. Copie legalizata dupa certificatul de naştere;
3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăţi;
4. Chitanţă de plată a taxei de admitere sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
5. Copie după cartea de identitate.
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului şi prima optiune la care se inscrie.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie civila

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 59 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

Specializarea: Inginerie geodezica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 39 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 25 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 18 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 1 loc

Specializarea: Ingineria mediului

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 46 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA 1 loc

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> --> Lista facultati Iasi