Decembrie 08, 2023

 

Admitere 2018 Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 65
Tel/fax 0232-270.804, 0232-278.683 int 2151

 

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2018
- înscrierea candidaţilor: 09-27 iulie 2018
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018
- termen limită acte în original: 6 septembrie 2018

 Sesiunea de toamnă: septembrie 2018
- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie 2018
- rezultate finale: 22 septembrie 2018

 

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe scolarizare 2018 -2019

Taxe scolarizare in anul scolar 2018-2019

- 2000 lei  Inginerie civila si Ingineria mediului

- 2500 lei Inginerie geodezica

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Acte necesare inscriere

Acte / documente necesare pentru inscriere  (Ciclul I licenta):
1. Diploma de bacalaureat sau adeverinţa de absolvire; (adeverinţa de absolvire doar pentru absolvenţii de liceu promoţia 2017). Aceste documente se depun în original sau copie legalizată. Obs. In adeverinţa de absolvire să fie precizate media generală a examenului de bacalaureat şi notele de la probele examenului de bacalaureat (vezi modul de calcul al mediei de admitere)
2. Copie legalizata dupa certificatul de naştere;
3. Fotografii tip buletin de identitate - 2 bucăţi;
4. Chitanţă de plată a taxei de admitere sau, după caz, adeverinţele necesare obţinerii scutirii de la plata taxei;
5. Copie după cartea de identitate.
Obs. Documentele se depun intr-un dosar plic pe care se scrie numele candidatului şi prima optiune la care se inscrie.

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie civila

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 59 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

Specializarea: Inginerie geodezica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 39 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 25 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 18 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 1 loc

Specializarea: Ingineria mediului

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 46 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

1.3 Domenii prioritare de dezvoltare a Romaniei - 0 locuri

1.4 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 loc

3.2 Buget FARA BURSA 1 loc

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> --> Lista facultati Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!