Decembrie 08, 2023

Admitere 2018 Facultatea de Mecanica

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr. 61-63
Tel: 0232-232.337, centrala 0232-278.683, 0232-278.680

 

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

 9 - 27 iulie 2018 Sesiunea I

Va puteti inscriela urmatoarele puncte de inscriere:
- la sediul facultăţii (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, parter), orele 8-16 (sâmbăta si duminica: orele 8-12)
- în corpul A (în Sala pașilor pierduți - Copou)

 10 - 15 septembrie 2018 (pentru locurile rămase)  Sesiunea II

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):
- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;
- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Pentru cazurile menționate, scutirea de taxă se acordă numai la o singura facultate şi numai dacă dosarul de concurs conţine acte originale (candidaţii care susţin concurs la mai multe facultăţi sunt scutiţi de taxă numai dacă aleg Facultatea de Mecanică drept primă facultate).

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe scolarizare 2018 - 2019

Taxa de scolarizare 2018 - 2019:

- 2200 lei pe an pentru domeniile "Inginerie mecanică" si "Mecatronică şi Robotică"  
- 2500 lei pentru domeniul "Ingineria autovehiculelor"

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

- pe bază de dosar:

MA = MBac
Mbac - media generală la bacalaureat;

- opţional: test-grilă (lucrare scrisă, cu subiecte de matematică şi fizică, pentru candidaţii care se consideră dezavantajaţi de media generală la bacalaureat sau de media de şcolaritate din timpul liceului):

MA = Mtest
Mtest - Media obţinută la testul de Matematică şi Fizică.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere (MA).

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii);
2. Diplomă de bacalaureat (in original si în copie pentru înmatriculare) sau adeverinţă de absolvire în original până la eliberarea diplomei de bacalaureat de către liceu (pentru promoţia curentă);
3. Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate (copie + originalul);
4. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteți apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
5. Trei fotografii tip buletin de identitate;
6. Dosar plic.

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Ingineria autovehiculelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 126 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

2. Rromi

Buget 1 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 11 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 9 locuri

 

Specializarea: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 117 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 4 locuri

 

Specializarea: Mecatronica si robotica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 98 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 11 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 9 locuri

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici -->--> Lista facultati Iasi

Facultatea de Mecanica Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!