iasi 365 2018 logo 4

Facultatea de Mecanica

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr. 61-63
Tel: 0232-232.337, centrala 0232-278.683, 0232-278.680

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

10 - 28 iulie 2017

Va puteti inscriela urmatoarele puncte de inscriere:
- la sediul facultăţii (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, parter), orele 8-16 (sâmbăta si duminica: orele 8-12)
- în corpul A (în Sala pașilor pierduți - Copou)

Taxe admitere 2017

Taxa admitere 2017:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):
- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;
- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Pentru cazurile menționate, scutirea de taxă se acordă numai la o singura facultate şi numai dacă dosarul de concurs conţine acte originale (candidaţii care susţin concurs la mai multe facultăţi sunt scutiţi de taxă numai dacă aleg Facultatea de Mecanică drept primă facultate).

Taxe scolarizare 2017 - 2018

Taxa de scolarizare 2017 - 2018:

- 2200 lei pe an pentru domeniile "Inginerie mecanică" si "Mecatronică şi Robotică"  
- 2500 lei pentru domeniul "Ingineria autovehiculelor"

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

- pe bază de dosar:

MA = MBac
Mbac - media generală la bacalaureat;

- opţional: test-grilă (lucrare scrisă, cu subiecte de matematică şi fizică, pentru candidaţii care se consideră dezavantajaţi de media generală la bacalaureat sau de media de şcolaritate din timpul liceului):

MA = Mtest
Mtest - Media obţinută la testul de Matematică şi Fizică.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere (MA).

Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii);
2. Diplomă de bacalaureat (in original si în copie pentru înmatriculare) sau adeverinţă de absolvire în original până la eliberarea diplomei de bacalaureat de către liceu (pentru promoţia curentă);
3. Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate (copie + originalul);
4. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteți apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
5. Trei fotografii tip buletin de identitate;
6. Dosar plic.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea Locuri buget Locuri taxa

Autovehicule rutiere

Ingineria sistemelor de propulsie pentru autovehicule

Constructii de autovehicule

103 locuri  70 locuri

Inginerie mecanica

Sisteme si echipamente termice

Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara

95 locuri 70 locuri

Mecatronica si robotica

76 locuri  35 locuri

 

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> http://goo.gl/tUveQl

Facultatea de Mecanica Iasi

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Universitatea "Petre Andrei" Iasi

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Invatamant pentru copii

Lista GRADINITELOR din Iasi

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...

0
Shares