Admitere 2018 Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr.61A
Tel: 0232-230.009

Pe site-ul facultatii inca nu s-au postat informatii despre admiterea 2018. In momentul in care vor fi postate le vom actualiza si noi

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2018
- înscrierea candidaţilor: 09-27 iulie 2018
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018
- termen limită acte în original: 6 septembrie 2018

 Sesiunea de toamnă: septembrie 2018
- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie 2018
- rezultate finale: 22 septembrie 2018

 

Taxa admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2018 - 2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 2000 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

 
Acte necesare

- Dosar plic;
- Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Certificatul de naștere – copie legalizată;
- Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
- Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- Adeverință medicală tip;
- Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
- Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
- Două fotografii color, 3 x 4 cm;
- Taxa de înscriere – 100 lei.

Pentru absolvenţii 2018

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Ingineria materialelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 80locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 7 locuri

 

Specializarea: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 8 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

 

Specializarea: Inginerie industriala

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 41 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 7 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 0 locuri

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> --> Lista facultati Iasi

Facultatea TCM Iasi