Admitere 2018 Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr.61A
Tel: 0232-230.009

Pe site-ul facultatii inca nu s-au postat informatii despre admiterea 2018. In momentul in care vor fi postate le vom actualiza si noi

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2018
- înscrierea candidaţilor: 09-27 iulie 2018
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018
- termen limită acte în original: 6 septembrie 2018

 Sesiunea de toamnă: septembrie 2018
- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie 2018
- rezultate finale: 22 septembrie 2018

 

Taxa admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2018 - 2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 2000 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

 
Acte necesare

- Dosar plic;
- Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Certificatul de naștere – copie legalizată;
- Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
- Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- Adeverință medicală tip;
- Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
- Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
- Două fotografii color, 3 x 4 cm;
- Taxa de înscriere – 100 lei.

Pentru absolvenţii 2018

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Ingineria materialelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 80locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 7 locuri

 

Specializarea: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 8 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

 

Specializarea: Inginerie industriala

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 41 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 7 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 0 locuri

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> --> Lista facultati Iasi

Facultatea TCM Iasi

Din aceeasi categorie

Admitere 2019 Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino" din Iasi

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

Admitere 2019 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor