iasi 365 2018 logo 4

Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr.61A
Tel: 0232-230.009

 

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2017
- înscrierea candidaţilor: 17-28 iulie 2017
- afişarea rezultatelor: 31 iulie 2017
- termen limită acte în original: 2 sept.

 

Taxa admitere 2017

Taxa admitere 2017:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2017 - 2018

Taxe scolarizare 2017-2018:

- 2000 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

 
Acte necesare

- Dosar plic;
- Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Certificatul de naștere – copie legalizată;
- Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
- Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- Adeverință medicală tip;
- Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
- Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
- Două fotografii color, 3 x 4 cm;
- Taxa de înscriere – 100 lei.

Pentru absolvenţii 2017

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea Locuri buget Locuri taxa

Ingineria materialelor

83 locuri 30 locuri

Inginerie mecanica

37 locuri 8 locuri

Inginerie industriala

23 locuri 2 locuri

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> http://goo.gl/tUveQl

Facultatea TCM Iasi

Din aceeasi categorie

Admitere 2017 Universitatea "Petre Andrei" Iasi

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Textile Pielarie si Management Industrial

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino"

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Hidrotehnica, Geodezie si Ingineria Mediului

Admitere 2017 Iasi Facultatea de Inginerie Electrica, Energetica si Informatica Aplicata

Invatamant pentru copii

Lista GRADINITELOR din Iasi

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...

0
Shares