iasi 365 2018 logo 4

Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad" Iasi

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3

 

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere sesiunea vara:

12 - 21 iulie 2017

 

Taxe admitere 2017

Taxa admitere 2017:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior

 

Taxe scolarizare 2017 -2018

Taxele pentru anul scolar (2017-2018) sunt:

Facultatea de Agricultura

1. Agronomie (specializarile Agricultură, Montanologie si Exploatarea maşinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi industria alimentară) - 2800 lei

2. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală (Inginerie economică în agricultură) - 3000 lei

3. Ingineria produselor alimentare (Tehnologia prelucrării produselor agricole si Protectia consumatorului şi a mediului) - 3.550 lei

4. Biologie - 2800 lei

Facultatea de Horticultura

1. Horticultură (Horticultură, Peisagistică) - 2550 lei

2. Ingineria mediului - 2750 lei

 

Facultatea de Horticultura

1. Zootehnie (Zootehnie, Piscicultură şi acvacultură) - 2800 lei

2. Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală (Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism) - 3000 lei

3. Ingineria produselor alimentare (Controlul şi expertiza produselor alimentare) - 3550 lei

 

Facultatea de Medicina veterinara

1. Medicină veterinară - 5000 lei

2. Medicină veterinară lb engleza - 3500 euro

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Admiterea candidaţilor în învăţământul superior la toate domeniile, se face fără probe de examen, criteriile de departajare, dupa notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:

1. Nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română (N1): 50%
2. Nota de la o altă probă scrisă, la alegere (N2): 50%

 

Acte necesare inscriere

Fiecare candidat va completa o cerere de înscriere în care se vor menţiona, sub semnatura proprie, toate datele solicitate în formular.
La cererea de înscriere se anexează urmatoarele acte:

    » diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
    » certificatul de naştere, în copie legalizată;
    » copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
    » certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie legalizată;
    » adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universitaţii;
    » patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
    » pentru candidaţii studenţi se solicita: o adeverinţa din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă (pentru studenţii care urmează al doilea domeniu);
    » în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie legalizată şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, dupa original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
    » diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
    » chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
    » candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenti/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
    » actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii părinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţământul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învaţamântul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat).

 
Numar de locuri pe specializari

1. Facultatea de agricultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-218.175 fax 0232-260.650

Agronomie (Specializarile Agricultură, Montanologie si Exploatarea masinilor şi instalaţiilor pentru agricultură şi
industria alimentară)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 138 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 60 locuri

2. Romi

Buget 0 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 6 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 1 loc

Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală (Specializarea Inginerie economica în agricultură)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 50 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

2. Romi

Buget 0 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 1 loc

Ingineria produselor alimentare (Specializarile  Tehnologia prelucrării produselor agricole si Protecţia consumatorului şi a mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 90 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 42 locuri

2. Romi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 3 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 6 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

Biologie (Specializarea Biologie)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 25 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

2. Romi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 1 loc

2. Facultatea de horticultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3
Tel: 0232-274.932

Specializari in cadrul Facultatii de Horticultura:

  1. Horticultura
  2. Peisagistica
  3. Ingineria mediului

Horticultură (Specializarile Horticultură si Peisagistică)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 96 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 50 locuri

2. Romi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 3 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 1 loc

Ingineria mediului (Specializarea Ingineria mediului)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 10 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

2. Romi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 1 loc

3. Facultatea de horticultura

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel: 0232-267.504, fax:0232-260.650

Specializari in cadrul Facultatii de Zootehnie:

  1. Zootehnie
  2. Piscicultura si acvacultura
  3. Inginerie si management in alimentatie publica si agroturism
  4. Controlul si expertiza produselor alimentare

Zootehnie (Specializarile Zootehnie si Piscicultură şi acvacultură)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 65 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 35 locuri

2. Romi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 3 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 1 loc

Inginerie şi
management în agricultură şi dezvoltare rurală (Specializarea Inginerie şi management în alimentaţia publica şi agroturism)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 42 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

2. Romi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 1 loc

Ingineria produselor alimentare (Specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 43 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

2. Romi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 2 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

1. Facultatea de medicina veterinara

Adresa: Aleea Mihail Sadoveanu nr. 8
Tel/fax 0232-219.113

Specializari in cadrul Facultatii de Medicina Veterinara:

Medicina veterinara

Medicină veterinară (Specializarea Medicină veterinară)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 106 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 52 locuri

2. Romi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 4 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 5 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 2 locuri

Medicină veterinară (Specializarea Medicină veterinară in limba engleza)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România) şi UE

1.1 Buget - 0 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 50 locuri

2. Romi

Buget 0 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 0 locuri

4. DIASPORA (cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, alţii decât Rep. Moldova, şi admitere M.E.N.) - 0 locuri

Din aceeasi categorie

Like la pagina Iasi365

Close

Daca vrei sa fii le curent cu noutatile din Iasi da-ne like...

0
Shares