Structura anului scolar 2016 - 2017

Structura anului scolar 2016 - 2017

Ministrul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice a aprobat structura anului şcolar 2016-2017.

Anul şcolar 2016-2017 are 35 de săptămâni de cursuri, care  însumează 169 de zile lucrătoare, şi se structurează în două semestre:
- semestrul I (12 septembrie 2016 – 3 februarie 2017)
- semestrul al II-lea (13 februarie 2017 – 16 iunie 2017).

 Anul acesta cursurile anului şcolar 2016-2017 încep luni, 12 septembrie.

 

Elevii for beneficia de vacanţe, care sunt sunt programate astfel:
– vacanţa de iarnă: 24 decembrie 2016 – 8 ianuarie 2017;
– vacanţă intersemestrială: 4 -12 februarie 2017;
– vacanţa de primăvară: 19 – 30 aprilie 2017;
– vacanţa de vară: 17 iunie – 10 septembrie 2017.

 

Cllasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă în săptămâna 29 octombrie – 6 noiembrie 2016.

- Pentru clasele terminale din învăţământul liceal, anul şcolar se încheie în data de 26 mai 2017, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 9 iunie 2017.

- Programul naţional „Şcoala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia şcolilor, unităţile de învăţământ putand opta pentru unul dintre următoarele segmente: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul preşcolar şi primar), respectiv 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017 (învăţământul gimnazial, liceal, profesional şi postliceal). ntervalul aferent programului „Şcoala altfel” nu coincide cu perioada în care se susţin tezele semestriale. Acestea vor avea loc, de regulă, la finalul semestrelor, după parcurgerea programei şcolare cu cel puţin trei săptămâni înainte de finalul semestrului.

 elevi la Scoala

Ministerul Educaţiei va elabora metodologia de organizare şi desfăşurare a programului „Şcoala altfel”, care va fi aprobată separat, prin ordin de ministru, după ce în prealabil va fi supusă dezbaterii publice.

În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare judeţene vor marca prin manifestări specifice zilele de
Ziua internaţională a educaţiei (5 octombrie)
Ziua învăţătorului (5 iunie)
Ziua copilului (1 iunie).

Din aceeasi categorie