Educatie

Admitere 2018 Iasi Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

 

Admitere 2018 Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr.61A
Tel: 0232-230.009

Pe site-ul facultatii inca nu s-au postat informatii despre admiterea 2018. In momentul in care vor fi postate le vom actualiza si noi

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea iulie 2018
- înscrierea candidaţilor: 09-27 iulie 2018
- afişarea rezultatelor: 28 iulie 2018
- termen limită acte în original: 6 septembrie 2018

 Sesiunea de toamnă: septembrie 2018
- înscrierea candidaţilor: 10 - 15 septembrie 2018
- afişarea rezultatelor: 16 septembrie 2018
- termenul limită pentru depunerea actelor în original: 20 septembrie 2018
- rezultate finale: 22 septembrie 2018

 

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxa admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe scolarizare 2018 - 2019

Taxe scolarizare 2018-2019:

- 2000 lei

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

Media de la bacalaureat (100%)

  type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Acte necesare

- Dosar plic;
- Cerere tipizată de înscriere (pdf) – la comisia de înscriere;
- Diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Foaia matricolă, anexă la diploma de bacalaureat – copie legalizată (original pentru cei care doresc să fie admiși pe locurile subvenționate de la buget);
- Certificatul de naștere – copie legalizată;
- Cartea (buletinul) de identitate – copie xerox;
- Dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.);
- Adeverință medicală tip;
- Adeverință din care să rezulte calitatea de student (pentru studenții care urmează o a doua specializare);
- Diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire – copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
- Două fotografii color, 3 x 4 cm;
- Taxa de înscriere – 100 lei.

Pentru absolvenţii 2018

Candidații care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2017 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverință eliberată de liceu, în care se menționează atât media generală cât și notele obținute la probele susținute, precum și foaia matricolă. Întrucât candidații au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opțiune. Înscrierea pentru celelalte opțiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverință care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare. La înscriere, candidații vor semna o declarație că vor respecta termenele impuse prin prezentul regulament cu privire la depunerea actelor în original.

type="rounded" color="#FFF" background="#e454c2"]Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Ingineria materialelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 80locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 7 locuri

 

Specializarea: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 40 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 8 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 0 locuri

 

Specializarea: Inginerie industriala

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 41 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 7 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 2 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 0 locuri

Daca sunteti interesati de admiterea 2018, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici --> --> Lista facultati Iasi

Facultatea TCM Iasi

Admitere 2018 Iasi Facultatea de Mecanica

Admitere 2018 Facultatea de Mecanica

Adresa: Bd Dimitrie Mangeron nr. 61-63
Tel: 0232-232.337, centrala 0232-278.683, 0232-278.680

 

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

 9 - 27 iulie 2018 Sesiunea I

Va puteti inscriela urmatoarele puncte de inscriere:
- la sediul facultăţii (Str. Profesor Docent Dr. Ing. Dimitrie Mangeron, Nr.43, Iaşi, parter), orele 8-16 (sâmbăta si duminica: orele 8-12)
- în corpul A (în Sala pașilor pierduți - Copou)

 10 - 15 septembrie 2018 (pentru locurile rămase)  Sesiunea II

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe admitere 2018

Taxa admitere 2018:

- 100 lei

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere la concurs (pe bază de acte doveditoare):
- candidaţii copii ai personalului didactic (în activitate, pensionat sau decedat);
- candidaţii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la Casele de copii sau din plasament familial;
- candidaţii copii ai angajaţilor Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi.

Pentru cazurile menționate, scutirea de taxă se acordă numai la o singura facultate şi numai dacă dosarul de concurs conţine acte originale (candidaţii care susţin concurs la mai multe facultăţi sunt scutiţi de taxă numai dacă aleg Facultatea de Mecanică drept primă facultate).

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Taxe scolarizare 2018 - 2019

Taxa de scolarizare 2018 - 2019:

- 2200 lei pe an pentru domeniile "Inginerie mecanică" si "Mecatronică şi Robotică"  
- 2500 lei pentru domeniul "Ingineria autovehiculelor"

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

- pe bază de dosar:

MA = MBac
Mbac - media generală la bacalaureat;

- opţional: test-grilă (lucrare scrisă, cu subiecte de matematică şi fizică, pentru candidaţii care se consideră dezavantajaţi de media generală la bacalaureat sau de media de şcolaritate din timpul liceului):

MA = Mtest
Mtest - Media obţinută la testul de Matematică şi Fizică.
Clasificarea candidaţilor se face în ordinea strict descrescătoare a mediei de admitere (MA).

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Acte necesare inscriere

Acte necesare pentru înscrierea la concursul de admitere:

1. Cerere de înscriere (formular tipizat, primit de la comisia de înscriere a facultăţii);
2. Diplomă de bacalaureat (in original si în copie pentru înmatriculare) sau adeverinţă de absolvire în original până la eliberarea diplomei de bacalaureat de către liceu (pentru promoţia curentă);
3. Copii după certificatul de naştere şi cartea de identitate (copie + originalul);
4. Adeverinţă medicală tip (de la medicul de familie sau de la liceu, precum că sunteți apt pentru studii si ca nu sunteţi în evidenţă cu boli psihice şi infecţio-contagioase);
5. Trei fotografii tip buletin de identitate;
6. Dosar plic.

type="rounded" color="#FFF" background="#00AAA0"]Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Ingineria autovehiculelor

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 126 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 40 locuri

2. Rromi

Buget 1 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 11 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 9 locuri

 

Specializarea: Inginerie mecanica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 117 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 30 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 6 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 4 locuri

 

Specializarea: Mecatronica si robotica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 98 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 10 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 11 locuri

3.2 Buget FARA BURSA 9 locuri

Daca sunteti interesati de admiterea 2017, lista tuturor facultatilor din Iasi o gasiti aici -->--> Lista facultati Iasi

Facultatea de Mecanica Iasi

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!