Reguli noi la obtinerea permisului auto iulie 2014

Toate persoanele care doresc să obţină permisul de conducere vor fi obligate să ataşeze, la dosarul de examinare, un nou document.

Regulile privind obţinerea permisului de conducere au fost reglementate în 2010, prin Ordinul MAI nr. 268/2010. De-atunci, normele au fost modificate, ultima schimbare având loc în în vara lui 2013, atunci când s-a stabilit că toţi candidatii vor sustine proba teoretică în ziua înscrierii la examenul pentru obţinerea permisului.

permis-conducere

Acum, Ministerului Afacerilor Interne a operat o nouă modificare referitoare la examinare şi la condiţiile pe care candidaţii la obţinerea carnetului de conducere trebuie să le îndeplinească pentru a susţine examenul. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 543 / 22 iulie, devenind Ordinul MAI nr. 110/2014, deja în vigoare.

Potrivit actului normativ, candidaţii trebuie să includă un nou act în dosarul de examinare. Este vorba despre o "declaraţie pe propria răspundere a candidatului, dată sub sancţiunea prevazută de art.326 din Codul penal [...]", dupa cum se arata în proiectul citat.

Candidatul declară dacă este cetăţean român, dacă este cetăţean al statelor membre ale UE, al Spaţiului Economic European sau al Confederaţiei Elveţiene sau dacă este străin, cu drept de şedere temporară sau pe termen lung.

Conform referatului de aprobare publicat de MAI, în acest fel se creează un mecanism prin care statul român asigură îndeplinirea obligaţiilor ce rezultă din Directiva 126/2006/CE, mecanism ce are în vedere eliberarea permisului de conducere unei persoane care are resedinţa normală pe teritoriul Romaniei şi nu pe teritoriul altui stat membru, în considerarea faptului că îndeplinirea acestei condiţii contribuie în special la combaterea "turismului permiselor de conducere".

Până acum, dosarul de examinare trebuia să conţină următoarele documente:

    - cererea-tip, semnată de candidat;
    - fişa de şcolarizare, emisă de şcoala de conducători auto în cadrul căreia candidatul a absolvit cursurile de pregătire teoretică şi practică, în care se consemnează şi avizul medical «apt pentru conducerea autovehiculelor din grupa...», corespunzător categoriei pentru care se solicită examinarea; documentul eliberat de unitatea de asistenta medicala autorizata, care atesta grupa de autovehicule pe care solicitantul este apt sa le conduca, se pastreaza la scoala de conducatori auto care a pregatit candidatul;
    - certificatul de cazier judiciar in termenul de valabilitate;
    - copia actului de identitate valabil;
    - dovada de plata a taxelor si tarifelor aferente obtinerii permisului de conducere

De-acum, după cum se arată în noile dispoziţii, candidaţii vor da şi o declaratie pe propria răspundere, ce va fi consemnată în cererea-tip.

În plus, candidaţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere pentru categoriile de vehicule AM, A1 si B1, trebuie să prezinte, pe lângă documentele de mai sus, declaraţia autentificată de notarul public, prin care este exprimat acordul părintilor sau, după caz, al părintelui căruia minorul i-a fost incredinţat prin hotărâre judecătorească, al tutorelui, curatorului sau persoanei în îngrijirea ori supravegherea căreia acesta se află, pentru participarea la examinare.

Cerinţele în timpul "traseului" se vor modifica pentru anumiţi candidaţi

Potrivit legislaţiei în domeniu, în timpul probei practice în traseu, examinatorul urmăreşte modul de comportare a candidaţilor, în functie de categoria autovehiculului. Astfel, candidaţii la categoriile C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D si DE (categoriile sunt descrise mai jos, n.r.) trebuie, printre altele, să controleze elementele de securitate legate de încărcarea autovehiculului (caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de inchidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii), să controleze mecanismul de cuplare şi conexiunile instalaţiei de frânare şi instalaţiei electrice sau să verifice, prin intermediul aparaturii de bord sau al comenzilor autovehiculului, funcţionalitatea mecanismului de direcţie, a instalaţiei de frânare, a instalaţiei de ungere/răcire, a luminilor, semnalizării şi a avertizorului sonor.

Actul normativ publicat marţi, 22 iulie 2014, actualizează aceste prevederi în sensul că sunt modificate anumite cerinţe pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească atunci când sunt verificaţi în cazul pregătirii şi verificării tehnice a vehiculului.

Astfel, conform noilor reguli, aceştia trebuie să verifice vizual starea anvelopelor, fixarea roţilor (starea piuliţelor de la roţi), starea apărătoarelor de noroi, starea elementelor suspensiei, a rezervoarelor de aer, a parbrizului, ferestrelor şi stergătoarelor, a fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, fluidul de spălare), a blocurilor de lumini/semnalizare faţă/spate, a catadioptrilor, precum şi existenţa trusei medicale, triunghiurilor reflectorizante şi a stingătorului de incendiu;

De asemenea, ei trebuie să cunoască şi să urmărească aparatura de bord, inclusiv aparatura de inregistrare a activităţii conducătorului auto astfel cum este definită potrivit Regulamentului (CEE) nr.3821/85. "Cerinţa referitoare la cunoaşterea şi urmărirea aparaturii de înregistrare a activitatii conducatorului auto nu se aplica solicitantilor unui permis de conducere pentru un vehicul din categoria C1 sau C1E care nu intra in domeniul de aplicare al Regulamentului (CEE) nr.3821/85", se precizeaza in referatul de aprobare al MAI.

Modificarea a impus, in mod corelativ, si adaptarea anexei care cuprinde punctele de penalizare aplicate candidatului pentru nerespectarea normelor rutiere/neexecutarea ori executarea incorecta a manevrelor indicate.

 

    Categoria C:
    1. autovehiculul, altul decat cele din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara conducatorului auto;
    2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
    Categoria CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
    Categoria C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D sau D1, a carui masa totala maxima autorizata depaseste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg, si care este proiectat si construit pentru transportul a maximum 8 pasageri in afara de conducatorul auto. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
    Categoria C1E:
    1. ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C1 si o remorca sau semiremorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;
    2. ansamblurile de vehicule in care vehiculul tragator face parte din categoria B, iar remorca sau semiremorca sa are o masa totala maxima autorizata de peste 3.500 kg, cu condi?ia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg;
    Categoria D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
    Categoria DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
    Categoria D1:
    1. autovehiculul proiectat si construit pentru transportul a maximum 16 pasageri in afara de conducatorul auto si a carui lungime maxima nu depaseste 8 m;
    2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
    Categoria D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;