Modificarile Codului Rutier din 28 septembrie 2014

 

A venit toamna și odată cu ea și noi reglementări în Codul Rutier de la noi. Astfel din 28 septembrie, conform OG nr. 21/2014, care a fost deja publicată în Monitorul Oficial din luna august, se instituie noi obligaţii pentru şoferi, acestea având ca scop alinierea la legislaţia europeană în materie de siguranţă.

 

Noutati aduse Codului Rutier privitoare la persoanele care pot solicita obtinerea permisului auto (clarificari privind domiciliul/resedinta)

Astfel, se consideră că au domiciliul/reşedinţa în România persoanele care se află în una dintre următoarele situaţii:

• locuiesc în mod obişnuit cel puţin 185 de zile într-un an calendaristic la o adresă sau la adrese din România datorită unor legături personale şi profesionale ori datorită unor legături personale care relevă legături strânse cu adresa sau adresele din România, dacă persoanele nu au legături profesionale;

• revin periodic la o adresă din România datorită unor legături personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc alternativ în locuri diferite, situate în două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene ori ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, deoarece legăturile lor profesionale sunt într-un loc diferit de cel al legăturilor personale;

• locuiesc în mod obişnuit la o adresă din România datorită legăturilor personale cu adresa respectivă, deşi locuiesc temporar şi în alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană pentru îndeplinirea unei activităţi sau misiuni cu durată determinată.

Atenţie! Noile prevederi stabilesc că participarea la studii în cadrul unei universităţi sau şcoli din România NU implică transferul domiciliului/reşedinţei în România.

 Modificari aduse Codului Rutier in septembrie 2014

 

Obligatia purtarii centurilor de siguranta

Astfel in Ordonanţa nr. 21/2014 gasim noi precizari privind purtarea obligatorie a centurilor de siguranţă.

Mai precis, şoferii care au maşini cu locuri prevăzute prin construcţie cu centuri de siguranţă vor trebui să informeze pasagerii cu privire la obligaţia legală de a le purta în timpul circulaţiei pe drumurile publice.

Şoferii vor fi obligaţi să se asigure că, pe timpul conducerii vehiculului, minorii poartă centurile de siguranţă sau sunt transportaţi numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate. Totodată, şoferilor le va fi interzis să transporte copii în vârstă de până la trei ani în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă. Transportul copiilor de până la 12 ani pe locurile din faţă ale maşinilor este interzis.

Şoferii care nu vor respecta obligaţiile referitoare la siguranţa copiilor vor fi penalizaţi cu trei puncte de penalizare.

 

Dreptul de a conduce tractoare

 Ordonanţa nr. 21/2014 introduce şi anumite precizări referitoare la tractoarele agricole şi forestiere.

Astfel:

• permisul auto pentru categoria B e valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 de kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 de kg;
• permisul auto pentru categoria BE e valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată de până la 3.500 de kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 3.500 de kg;
• permisul auto pentru categoria C e valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 de kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mică de 750 de kg;
• permisul auto pentru categoria CE e valabil pentru vehicule din categoria Tr cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 de kg, la care se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată să fie mai mare de 750 de kg.

 

Recoltarea mostrelor biologice

Modificări sunt şi în ceea ce priveşte recoltarea mostrelor biologice.
Iniţial, în Codul rutier era precizat că recoltarea mostrelor biologice se face în unităţile de asistenţă medicală autorizate sau în unităţile medico-legale şi se efectuează numai în prezenţa unui reprezentant al poliţiei rutiere.

Acum, formularea include şi ambulanţele: “Recoltarea mostrelor biologice se face numai în prezenţa unui poliţist rutier, în condiţiile art. 190 alin. (8) din Codul de procedură penală, în următoarele spaţii ale instituţiilor medicale:

a) în interiorul unităţilor de asistenţă medicală autorizate;
b) în ambulanţe având echipaj cu medic ori autospeciale cu această funcţie aparţinând Serviciului mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare;
c) în interiorul unităţilor medico-legale.

Totodată, se introduce şi precizarea că mostrele biologice recoltate vor fi transportate la o unitate medico-legală – în vederea realizării analizei toxicologice – de către poliţistul rutier.