Cum trebuie procedat in cazul programului "Rabla"

Programul "Rabla"

 

1. Primul pas care trebuie facut de persoana care doreste achizitionarea unei masini noi prin programul RABLA 2011este prezentarea la dealerul marcii alese pentru a primi consultanta in vederea alegerii autoturismului. Asta in cazul in care doriti sa achizitionati o masina. Daca doriti doar tichetul valoric nu e nevoie sa faceti aceasta vizita.

2. Dupa ce am vizitat dealerul si ne-am format o idee despre automobilul dorit urmeaza sa scapam la propriu de rabla. Aceasta trebuie predata la operatorii economici autorizati (ex. REMAT) totodata cu urmatoarele documente :

 • Talonul masinii - in original + copie legalizata;
 • Cartea de identitate a masinii - in original + copie legalizata;
 • Buletin C.I./B.I. proprietar - in original + copie;
 • Certificat de mostenitor (daca este cazul);
 • Imputernicire legalizata (daca la Remat se prezinta alta persoana decat proprietarul);
 • Certificatul de casatorie sau documentul care atesta schimbarea/modificarea numelui si/sau prenumelui, eliberat de autoritatea competenta;
 • Documente doveditoare schimbarii domiciliului proprietarului (daca este cazul);
 • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care din certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului uzat, daca aceasta exista, nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat;
 • certificatul de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale si alte venituri ale bugetului local, eliberat de catre autoritatea publică locala in a carei raza teritoriala işi are domiciliul sau resedinta proprietarul si este inregistrat fiscal autovehiculul uzat, in original.

Programul Rabla Iasi

 

La randul sau, colectorul va trebui sa va inmaneze urmatoarele documente:

•tichetul valoric (3800RON)
•certificatul de distrugere a autovehiculului uzat.

Nu uitati sa cereti colectorului contravaloarea masinii achizitionata de catre acesta de la dvs ca deseu (fier vechi)! NU uitati de asemenea sa pastrati numerele de inmatriculare pentru a putea sa radiata masina din circulatie.

 

3. Urmatoarea dumneavoastra vizita este un birou notarial pentru a obtine copii legalizate ale certificatului de inmatriculare si a celui de distrugere a autovehicolului. Daca doriti o achizitie prin leasing este necesara o declaratie pe propria raspundere (solicitata de catre firma de leasing, dupa ce dosarul v-a fost aprobat), autentificata de notarul public, prin care proprietarul isi exprima in mod explicit optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing, in cazul intentiei acestuia de a obtine finantare in baza unui contract de leasing financiar.

4. Urmatorul pas este obtinerea certificatului de radiere din evidenta circulatiei pentru care trebuie sa ne adresam  la serviciul comunitar regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial. Obtinerea acestui certificat se  face la face la cerere in baza predarii certificatului de inmatriculare si a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele in original.

Certificatul de radiere din evidenta circulatiei trebuie sa mentioneze ca autovehiculul uzat a fost casat/predat in vederea dezmembrarii . La Politie trebuie prezentate urmatoarele documente :

 • Cerere de radiere tipizata;
 • Cartea de identitate a vehiculului, daca exista;
 • Fisa de inmatriculare, cu viza circumscriptiei financiare;
 • Certificatul de distrugere al autovehiculului uzat , in original (obtinut de la agentul economic autorizat care a preluat autoturismul uzat);
 • Trei exemplare competate ale certificatului de radiere;
 • actul de proprietate al proprietarului/mostenitorului in original si copie xerox;
 • certificatul de inmatriculare in original;
 • placutele cu numarele de inmatriculare.

5. Daca doriti sa achizionati un autoturism va intoarceti la dealerul auto care va va solicita urmatoarele documente:

 • Actul de identitate al proprietarului in copie si original
 • Tichetul valoric/ tichetele valorice in original
 • Certificatul de inmatriculare al autoturismului uzat, in copie legalizata
 • Certificatul de distrugere al autoturismului uzat, in copie legalizata, eliberat de un operator economic colector autorizat
 • Certificatul de radiere al autoturismului uzat, in original
 • Declaratia pe propria raspundere, in forma autentificata de notarul public prin care isi exprima optiunea de a achizitiona autovehiculul nou la sfarsitul perioadei de leasing, daca finantarea se face in baza unui contract de leasing financiar

Tichetul valoric (in original) se poate vinde unei alte persoane insotit de:

 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în copie legalizata ;
 • certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizata ;
 • certificatul de radiere din evidenta circulatiei a autovehiculului uzat, în original;
 • copie dupa cartea de identitate a titularului tichetului.