Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002

Regulament de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Dispozitii generale

Art. 1. - Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.
Acestia trebuie sa se comporte pe drumul public astfel incat sa nu constituie un pericol sau un obstacol pentru circulatia rutiera.

Art. 2. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia, sa aplice, sa instaleze, sa intretina si sa tina evidenta mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere in scopul determinarii pietonilor si conducatorilor de vehicule sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Aplicarea si instalarea mijlocelor de semnalizare rutiera, a echipamentelor si amenajarilor rutiere destinate sigurantei circulatiei se efectueaza numai cu acordul politiei.

Art. 3. - (1) Se interzice inchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lasarea de materiale ori obiecte pe partea carosabila a drumurilor publice, pe trotuare, precum si in parcari amenajate si semnalizate corespunzator.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), inchiderea circulatiei, executarea de lucrari ori instituirea de restrictii pe drumul public se face de catre administratorul acestuia numai cu acordul politiei, conform normelor metodologice comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajari rutiere care sa permita derularea in siguranta a circulatiei, iar atunci cand acestea se efectueaza pe trotuar, sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.
(4) La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa aduca drumul la starea initiala, iar administratorul drumului public sa verifice si sa receptioneze lucrarile numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor.

Art. 4. - (1) Administratorul drumului public trebuie sa ia masuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
(2) in cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa il degajeze, sa curete si sa readuca drumul la starea initiala.

Art. 5. - (1) La intersectia unui drum public cu o cale ferata, administratorul caii ferate trebuie sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar impreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze si sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor, cu acordul politiei.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferata, administratorul cailor ferate si cel al drumului public, impreuna cu detinatorii terenurilor invecinate sunt obligati sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din locul unde conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca.
(3) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura conditiile prevazute la alin. (2), administratorul drumului public impreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei, iau masuri, dupa caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, in ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;
c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau aeriene.

Art. 6. - (1) Traseele si statiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc conform reglementarilor in vigoare.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere, in afara partii carosabile, destinate statiilor pentru oprirea autobuzelor si troleibuzelor.
(3) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia celor pentru tramvaie, se amenajeaza, in conditiile prevazute la alin. (2), la cel putin 50 m de coltul intersectiei, dupa traversarea acesteia.
(4) Daca in localitati traseele autobuzelor trec peste calea ferata la acelasi nivel, in ambele parti inainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.
(5) Statiile mijloacelor de transport public de persoane in regim de taxi se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale si administratorii drumurilor, cu acordul politiei.

Art. 7. - Se interzice organizarea de mitinguri, manifestari sau de orice alte activitati culturale, sportive ori comerciale pe drumurile publice fara acordul politiei si avizul administratorului drumului public.

Art. 8. - (1) Inspectoratul General al Politiei Romane, consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin structurile specializate, organizeaza actiuni permanente de popularizare si cunoastere a regulilor de circulatie.
(2) Politia informeaza si face recomandari cu privire la circulatia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media.

CAPITOLUL II


Vehiculele

SECTIUNEA 1

Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 9. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie in buna stare de functionare si sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite de autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Pentru a fi inregistrate, vehiculele apartinand Ministerului de Interne sau Ministerului Apararii Nationale trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite prin norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 10. - (1) Pentru a putea fi mentinute in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se inspecteaza periodic din punct de vedere tehnic, in conditiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, inainte de a fi repuse in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele carora le-au fost efectuate reparatii capitale si cele care, in urma unor evenimente, au avut avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

Art. 11. - Inspectia tehnica se efectueaza in statii autorizate de catre autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar termenul pana la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica se consemneaza in anexa certificatului de inmatriculare sau inregistrare, in functie de categoria vehiculului, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Autovehiculele care transporta incarcaturi periculoase trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice si de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994.
(2) Conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa posede atestat profesional specific transportului pe care-l efectueaza.
1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele, tramvaiele si remorcile

Art. 13. - Autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 14. - Se interzic montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, altele decat cele omologate, precum si circulatia pe drumurile publice atunci cand acestea sunt defecte sau lipsesc.

Art. 15. - Semnalele si mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora pot fi utilizate numai atunci cand autovehiculul pe care acestea sunt montate se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta.

Art. 16. - Se interzice detinerea in autovehicul, montarea pe acesta sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar.
2. Conditiile tehnice minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca bicicletele, ciclomotoarele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana

Art. 17. - in circulatia pe drumurile publice, bicicleta fara motor trebuie:
a) sa fie prevazuta cu dispozitiv de franare eficace;
b) sa fie dotata cu mijloc de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea unui mijloc de avertizare sonora specific autovehiculelor;
c) sa fie echipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un element reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare.

Art. 18. - in circulatia pe drumurile publice, ciclomotorul trebuie:
a) sa fie prevazut cu instalatie de franare eficace;
b) sa fie dotat cu mijloc de avertizare sonora;
c) sa fie echipat cu instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d) sa fie prevazut in fata cu lumini de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina si un dispozitiv reflectorizant de culoare rosie.

Art. 19. - (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in fata cu doi catadioptri de culoare alba, iar in spate cu doi catadioptri de culoare rosie, omologati, montati cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Atunci cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in plus, in partea laterala stanga cu o lumina de culoare alba sau galbena.
(3) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1) si (2) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata.
(4) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.

Art. 20. - Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie sa fie prevazut, in fata si in spate, cu un dispozitiv reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.

Art. 21. - (1) Controlul starii tehnice a vehiculelor se efectueaza de catre politie, impreuna cu specialisti din institutiile abilitate de legislatia in vigoare.
(2) Modul de organizare si efectuare a controlului se stabileste prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

SECTIUNEA a 2-a

inmatricularea, inregistrarea si radierea din circulatie a vehiculelor

Art. 22. - (1) Detinatorii de vehicule sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, potrivit prezentului regulament.
(2) Detinatorii de autovehicule inmatriculate trebuie sa monteze pe acestea placutele cu numerele de inmatriculare.
(3) Detinatorii de vehicule inregistrate trebuie sa monteze pe acestea placutele cu numerele de inregistrare sau sa inscrie aceste numere pe vehicule.
1. inmatricularea autovehiculelor si remorcilor

Art. 23. - (1) Vehiculele fabricate in tara sau, dupa caz, importate, care, prin constructie, pot circula cu o viteza mai mare de 6 km/h, trebuie sa fie omologate pentru a circula pe drumurile publice.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) categoriile de vehicule stabilite de autoritatea competenta.

Art. 24. - Se inmatriculeaza numai autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".

Art. 25. - Omologarea pentru circulatie atesta ca autovehiculul, remorca sau tramvaiul corespunde normelor tehnice de securitate a traficului si de protectie a mediului inconjurator, prevazute de lege, precum si destinatiei acestora.

Art. 26. - (1) in urma omologarii pentru circulatie a autovehiculului sau remorcii, detinatorului i se elibereaza cartea de identitate a vehiculului.
(2) Caracteristicile constructive sau de folosinta ale vehiculului omologat pentru circulatie nu pot fi modificate decat in conditiile prevazute de lege.

Art. 27. - (1) Autovehiculele si remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticitatii de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care elibereaza in acest sens certificate de autenticitate.
(2) Certificarea autenticitatii unui vehicul atesta ca acesta nu prezinta modificari ale elementelor de identificare atribuite de constructor si ca documentele vehiculului eliberate de autoritatile straine sunt autentice. Optional, certificarea pentru autenticitate poate atesta si faptul ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat in tara sau strainatate, la data solicitarii, potrivit bazelor de date la care Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" are acces.

Art. 28. - (1) Autovehiculul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor ori autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestuia.
(2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul de Interne stabilesc, pe baza de protocol, categoriile de vehicule pentru care este obligatorie certificarea autenticitatii, inainte de inmatriculare, precum si extinderea sau restrangerea acestor categorii.
(3) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate in Romania sau in strainatate si date in urmarire de Inspectoratul General al Politiei Romane nu se inmatriculeaza.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite inmatricularea pana la finalizarea cercetarilor, caz in care in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului se inscrie mentiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de É .".
(5) Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (4) este permisa doar pe teritoriul Romaniei.

Art. 29. - Autoritatea competenta pentru inmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor este Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structurile teritoriale de specialitate.

Art. 30. - (1) Autovehiculul si remorca se inmatriculeaza, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competenta in raza careia proprietarul isi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele romane, ori resedinta sau domiciliul in cazul cetatenilor straini.
(2) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate inmatricula la autoritatea competenta in raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate.
(3) Autovehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, inregistrate in system propriu, pot fi inmatriculate si la autoritatea competenta.

Art. 31. - (1) Persoana care detine autovehicule sau remorci inmatriculate in alte state si are sau isi stabileste domiciliul ori resedinta in Romania este obligata sa le inmatriculeze in termen de 90 de zile de la data intrarii in tara a acestora sau de la data stabilirii domiciliului ori resedintei proprietarului in Romania.
(2) Orice vehicul inmatriculat in strainatate care nu este in proprietatea unei persoane cu domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, dar se afla in folosinta cu orice titlu a unei astfel de persoane, poate circula in Romania o singura perioada de maximum 120 de zile de la intrarea in tara.
(3) in cazul nerespectarii dispozitiilor de la alin. (1) si (2), dupa expirarea termenelor, pe langa sanctiunea contraventionala, politia va retine certificatul si placutele cu numerele de inmatriculare straine, care vor fi remise autoritatilor emitente.

Art. 32. - La inmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu un singur numar de inmatriculare, cu exceptia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne.

Art. 33. - (1) inmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului;
b) fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", in original si in copie;
d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, in original si in copie;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare;
g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei;
h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar (pentru inmatricularea temporara), in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate;
i) dovada de plata a taxei de inmatriculare;
j) dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
k) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inmatriculare;
l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima inmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz.
(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
(3) in cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, se solicita, pe langa documentele prevazute la alin. (1), documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. in cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp in care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii provizorii de circulatie.
(4) Persoana juridica care solicita inmatricularea trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.

Art. 34. - Autovehiculele si remorcile apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania, se inmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acelorasi documente prevazute la art. 33, cu exceptia taxei de inmatriculare si a dovezii de plata a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport daca, pe baza de reciprocitate, se acorda scutiri pentru acestea.

Art. 35. - (1) Se inmatriculeaza temporar autovehiculele si remorcile care:
a) urmeaza sa fie scoase definitiv din Romania;
b) sunt importate in regim temporar, potrivit legii;
c) sunt de provenienta straina, comercializate in Romania in sistem leasing.
(2) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), inmatricularea temporara se efectueaza pentru o perioada ce nu poate depasi termenul de valabilitate al asigurarii internationale (cartea verde), iar pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi sfarsitul anului in curs, daca solicitarea a fost facuta in primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfarsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta in ultimele 3 luni ale anului in curs.
(3) Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc in Romania printr-o operatiune de leasing extern sau pentru cele prevazute la alin. (1) lit. c), durata de inmatriculare temporara se atribuie pana la expirarea contractului de leasing, fara a se depasi termenul limita stabilit pentru importul temporar.

Art. 36. - Pentru fiecare autovehicul sau remorca inmatriculata se elibereaza un certificat de inmatriculare.
Forma si continutul acestuia se stabilesc de catre autoritatea competenta.

Art. 37. - in cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in certificatul de inmatriculare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare.

Art. 38. - (1) Autoritatea competenta autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, in vederea efectuarii formalitatilor premergatoare inmatricularii. in cazuri bine intemeiate, se pot atribui succesiv mai multe astfel de autorizatii pentru acelasi vehicul.
(2) Autorizatia provizorie de circulatie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 39. - (1) Autoritatea competenta inmatriculeaza pentru probe autovehicule si remorci:
a) care efectueaza probe in vederea omologarii, precum si a autosasiurilor care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) care se comercializeaza, in vederea probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 5 autovehicule sau remorci intr-un interval de o luna.
(2) Certificatele de inmatriculare pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberarii.
(3) Autovehiculele care participa la concursuri automobilistice pe teritoriul Romaniei pot fi autorizate provizoriu pentru circulatie, pe o perioada de cel mult 30 de zile si numai pe traseele mentionate in autorizatie.
(4) Se interzic transportul comercial de bunuri si persoane cu autovehicule si remorci care circula in baza inmatricularii pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule si remorci de provenienta straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile vamale in Romania, precum si circulatia vehiculelor prevazute la alin. 1 lit. b), in afara judetului sau a municipiului Bucuresti, in raza caruia isi are sediul titularul certificatului de inmatriculare pentru probe.

Art. 40. - Se interzice circulatia pe drum a autovehiculelor sau remorcilor daca:
a) termenul prevazut pentru inmatricularea provizorie, pentru probe sau temporara a expirat;
b) dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare retinut potrivit legii este fara drept de circulatie sau cu durata dreptului de circulatie expirata.
2. inregistrarea vehiculelor

Art. 41. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animala, precum si cele pentru care nu exista obligatia inmatricularii se inregistreaza la consiliile locale, potrivit reglementarilor emise de acestea.
(2) O data cu inregistrarea vehiculelor prevazute la alin. (1), se emite certificatul si se atribuie un numar de inregistrare compus din denumirea localitatii sau abrevierea denumirii localitatii si un numar de ordine.
(3) Consiliile locale stabilesc traseele de circulatie ale vehiculelor prevazute la alin. (1).

Art. 42. - Se interzic circulatia pe drumul public a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta numarul de inregistrare, precum si circulatia acestora pe alte trasee decat cele stabilite.
3. Numerele de inmatriculare sau de inregistrare, cele provizorii si de probe

Art. 43. - (1) La inmatriculare, fiecarui autovehicul sau fiecarei remorci i se atribuie un numar de inmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si o combinatie de trei litere.
(2) Numarul de inmatriculare al autovehiculelor si remorcilor prevazute la art. 34 este compus din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.
(3) in cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul in care expira valabilitatea inmatricularii.
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.
(5) La inmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si inscrisul "PROBE".
(6) La data inmatricularii, inregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.

Art. 44. - (1) Numarul de inmatriculare, cel provizoriu si de probe se aplica pe placute metalice, avand fondul alb reflectorizant si inscrisul cu litere majuscule si cifre arabe, in relief.
(2) Placutele se fixeaza la partea din fata si din spate a autovehiculului, iar la motocicleta, motoreta si remorca, numai la partea din spate, in locurile special destinate.
(3) Pe placuta din spate se aplica ecusonul care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice.

Art. 45. - Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcatuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului placilor si ale inscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.

Art. 46. - Numerele de inregistrare, forma si dimensiunile placutelor cu numere de inregistrare pentru vehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne se stabilesc si se atribuie de aceste institutii.
4. Radierea din circulatie a vehiculelor

Art. 47. - (1) Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din evidenta a acestora, in termen de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane;
b) la schimbarea domiciliului sau sediului in raza de competenta a altei unitati administrativ-teritoriale decat aceea unde vehiculul este inmatriculat sau inregistrat;
c) la scoaterea definitiva din Romania a autovehiculului sau remorcii;
d) cand vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
(2) in cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 de zile de la data inregistrarii plangerii, la solicitarea proprietarului.
(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza in baza ordonantei motivate a procurorului sau a incheierii instantei de judecata.
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreste sa-l pastreze in circulatie, cu conditia depozitarii lui in alte spatii decat cele apartinand domeniului public.
(5) Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fara stapan, in conditiile prevazute de lege, precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 3 ani.
(6) Radierea se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, administratiei financiare competente, potrivit legii.

Art. 48. - Radierea se face pe baza depunerii certificatului si placutelor cu numere de inmatriculare, a cartii de identitate a autovehiculului, a fisei de inmatriculare cu viza administratiei financiare competente, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1)-(5).

SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile detinatorilor de vehicule


Art. 49. - Detinatorii de vehicule sunt obligati sa comunice, la cererea politiei, identitatea persoanelor carora le-au incredintat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, in cazul in care aceste persoane au savarsit infractiuni sau au comis contraventii.

Art. 50. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta in Romania, este obligat:
a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, in cel mult 48 de ore de la constatare;
b) sa solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inmatriculare;
c) sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus;
d) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia;
e) sa prezinte vehiculul pentru a fi supus inspectiei tehnice la termenul si in conditiile prevazute de lege.
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe langa cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta in foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca in cursa;
c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala;
e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule in foaia de parcurs;
f) sa anunte imediat politia despre orice accident savarsit de conducatorii de vehicule proprii;
g) sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si depouri indicatoare de prevenire;
h) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea inregistrarilor aparatelor prevazute la art. 259;
i) sa asigure prin mijloace proprii testarea anuala a calificarii conducatorilor de autovehicule in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 51. - (1) Detinatorii de autovehicule pot monta pe acestea sisteme antifurt.
(2) Se interzice montarea pe autovehicule a sistemelor antifurt sonore care se declanseaza la trecerea, in imediata apropiere, a altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut in reglementarile legale in vigoare.

 

CAPITOLUL III


Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1
Permisul de conducere


Art. 52. - Conducatorii de autovehicule si tramvaie trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art. 53. - Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule:
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas;
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizatanu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor si masina autopropulsata pentru lucrari;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta usoara cu o capacitate care nu depaseste 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW;
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti avand masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg.
Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;
o) SUBCATEGORIA D1:
1. autovehiculul destinat transportului de persoane avand cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, in afara locului conducatorului;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator.
Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.

Art. 54. - (1) Permisul de conducere se obtine pe aza de examen.
(2) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine la politia specializata din Inspectoratul General al Politiei Romane si structurile sale teritoriale.

Art. 55. - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, Tr, C si CE, precum si pentru subcategoriile C1 si C1E;
c) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si subcategoriile D1 si D1E;
d) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
e) sa faca dovada absolvirii, cel putin, a cursurilor primare;
f) sa faca dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumita in continuare ordonanta de urgenta.
(2) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament.
(3) Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se pot prezenta la examen in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile stabilite prin protocol de Ministerul de Interne si Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 56. - (1) Persoana care solicita prezentarea la examen in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursurile unei scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule, organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.
(2) Pregatirea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 si BE poate fi efectuata si de catre instructori auto independenti.

Art. 57. - Pentru admiterea prezentarii la examen persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cererea-tip;
b) fisa de scolarizare;
c) fisa medicala si avizul psihologic;
d) certificatul de cazier judiciar;
e) copia actului de identitate;
f) copia actului de studii care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 55 alin. (1) lit. e);
g) chitanta de plata a taxei de examinare.

Art. 58. - (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in:
a) proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor elementare de mecanica auto;
b) proba de conducere a autovehiculului in traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1 pentru care se verifica numai indemanarea in conducere in poligoane special amenajate.
(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.

Art. 59. - (1) Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins". Persoana care nupromoveaza oricare dintre probe este declarata "respins".
(2) in cazul in care se constata ca o persoana a fost declarata "admis" prin incalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaza de sefii structurilor prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Persoana care, desi admisa la proba teoretica, nu se prezinta in termen de 90 de zile pentru sustinerea probei practice este declarata "respins".
(4) Persoana declarata "respins" poate sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 15 zile, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea scolii, in caz contrar urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.

Art. 60. - (1) Permisul de conducere se elibereaza de catre Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate.
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de catre autoritatea prevazuta la alin. (1).
(3) Permisul de conducere este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii, inclusiv cel cu valabilitate de 5 ani, emis anterior anului 1998.
(4) La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat, fara sustinerea unui nou examen.

Art. 61. - (1) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr - tractor - are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.
(2) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr - tractor.
(3) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb - troleibuz.
(4) Posesorii permiselor de conducere valabile pentru categoriile Tr, Tv sau Tb pot conduce vehicule din aceste categorii doar pe teritoriul Romaniei.

Art. 62. - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C si D trebuie sa faca dovada ca poseda permis de conducere valabil pentru categoria B.
(2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, CE si DE trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C si, respectiv, D.

Art. 63. - (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda categoria B.
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, daca titularul acestuia poseda categoria D.
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E, daca titularul acestuia poseda subcategoria D1.

Art. 64. - (1) Organizarea si defasurarea cursurilor de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se fac potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne, in baza programei de invatamant a unitatilor care le organizeaza, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si avizata de Ministerul de Interne.
(2) Organizarea si desfasurarea, in cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, a cursurilor de pregatire a personalului propriu pentru obtinerea permisului de conducere se autorizeaza de catre aceste institutii.
(3) Autorizarea ca profesor de legislatie si/sau instructor de conducere auto a personalului din cadrul institutiilor prevazute la alin. (2) se face de catre acestea, in baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.

Art. 65. - (1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana si ambreiaj.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta avand inscriptia "Scoala", cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare.
Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia "Scoala" aplicat pe partile laterale, in fata si in spate.

Art. 66. - (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor prevazute la art. 65 de catre persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica pentru obtinerea permisului de conducere este permisa numai sub supravegherea instructorilor auto autorizati, care raspund pentru incalcarea regulilor de circulatie de catre acestea.
(2) Pregatirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie.

Art. 67. - (1) in termen de 30 zile de la schimbarea oricaror date inscrise in permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
(2) Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, sunt obligati sa solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, in termen de 90 de zile, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(3) Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state, care nu pot fi preschimbate in conditiile prevazute la alin. (2), pot sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica.

Art. 68. - Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere.

Art. 69. - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de 30 de zile, autoritatii emitente.

Art. 70. - Evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie se tine la Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate.

SECTIUNEA a II-a
Atestatul profesional


Art. 71. - (1) Atestatul profesional este documentul care da dreptul posesorului permisului de conducere, angajat pe baza de contract, sa conduca autovehicule destinate transportului public de marfuri sau persoane.
(2) Atestatul profesional se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana in conditiile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 72. - Atestatul profesional se elibereaza conducatorului de autovehicul care efectueaza:
a) transport de marfuri cu vehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, in trafic intern si/sau international;
b) transport public de persoane in trafic intern si/sau international;
c) transport de produse sau substante periculoase;
d) transport cu autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite.

Art. 73. - Atestatul profesional se suspenda sau se anuleaza de catre autoritatea care l-a eliberat, in cazul in care titularul a savarsit abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului.

Art. 74. - Titularul permisului de conducere valabil pentru una sau mai multe categorii de autovehicule nu poate efectua transport public de marfuri sau persoane fara a avea atestat profesional valabil pentru tipul de activitate pe care o executa.

 

CAPITOLUL IV


Semnalizarea rutiera

 


Art. 75. - Semnalizarea rutiera se realizeaza prin semnale luminoase, indicatoare si marcaje, precum si prin alte mijloace prevazute in prezentul regulament.

Art. 76. - (1) Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie sa se conformeze semnificatiei semnalelor luminoase, indicatoarelor, marcajelor, precum si semnalelor agentilor care dirijeaza circulatia si ale conducatorilor de vehicule.
(2) Ordinea de prioritate intre regulile de circulatie, diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentului care dirijeaza circulatia este urmatoarea:
a) semnalele speciale de avertizare luminoasa si/sau sonora;
b) semnalele politistului;
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulatie.

Art. 77. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei se instaleaza si/sau se aplica de administratorul drumului public, cu acordul politiei.
(2) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora sunt stabilite prin standarde de stat.


SECTIUNEA 1
Semnalele luminoase

1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor

Art. 78. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2) Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se monteaza in axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus in jos, fiind urmatoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba.

Art. 79. - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii se instaleaza obligatoriu inainte de intersectie, astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate in mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz in care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.

Art. 80. - Semnalele rosu, galben si verde pot fi in forma de sageti de aceeasi culoare, pe fond negru. in acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul inainte are varful in sus.

Art. 81. - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba si trebuie insotite de panouri cu semne aditionale.