Aprilie 08, 2020

Legislatie si educatie rutiera

Contraventii rutiere

Contraventii rutiere

Contraventiile care atrag suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice:

 1. conducerea unui autovehicul sau tramvai sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor stupefiante sau medicamentelor cu efecte similare acestora, daca este constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice certificate;

 2. conducerea vehiculului cu defectiuni tehnice grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, daca sunt constatate de politie impreuna cu specialistii institutiilor abilitate;

 3. depasirea cu mai mult de 50 km/h, a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii cu mijloace tehnice certificate;

 4. nerespectarea regulilor de trecere la nivel cu calea ferata prevazuta cu bariere sau semibariere si/sau cu lumini si semnal sonor;

 5. nerespectarea semnalelor politistilor la trecerea coloanelor oficiale sau intercalarea ori atasarea la o astfel de coloana;

 6. neoprirea la semnalul regulamentar al politistilor, in scopul sustragerii de la control, daca a fost necesara urmarirea pentru oprire;

 7. nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului, a regulilor privind prioritatea de trecere ori a celor de depasire, daca prin aceasta s-a produs un accident;

 8. neanuntarea si/sau neprezentarea la unitatea de politie competenta, in 48 de ore de la implicarea intr-un accident, daca a avut ca urmare pagube materiale;

 9. cand titularul a acumulat cel putin 15 puncte de penalizare intr-un an;

 10. cand titularul a acumulat cel putin 10 puncte de penalizare in decurs de 6 luni de la data expirarii duratei de suspendare;

 11. cand fapta conducatorului de autovehicul sau tramvai a fost urmarita ca infractiune prevazuta de ordonanta de urgenta, iar procurorul sau instanta de judecata a dispus inlocuirea raspunderii penale cu una dintre sanctiunile cu caracter administrativ prevazute la art.91 din Codul penal.

Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre politie si in cazul in care impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta, pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia Europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr.126/1997.

Odata cu retinerea permisului de conducere, titularului i se elibereaza o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile, cu exceptia cazurilor prevazute la literele a), b), e), f) si h), cand acesta se elibereaza fara drept de circulatie.

Conducatorului de autovehicul sau tramvai care a incalcat o regula de circulatie pentru care se dispune sanctiunea contraventionala complementara de retinere a permisului de conducere in vederea suspendarii exercitarii dreptului de a conduce si care prezinta la control dovada inlocuitoare a acestuia pentru o fapta savarsita anterior, aflata in termenul de valabilitate, i se retine dovada prezentata si i se elibereaza o noua dovada, cu valabilitate pana la 15 zile, fara a depasi, insa, termenul de valabilitate al primei dovezi.

Contraventiile care atrag retragerea certificatului de inmatriculare al autovehiculului:

 1. inspectia tehnica periodica a expirat;

 2. in autovehicul este instalat un mijloc tehnic de detectare a prezentei aparatelor radar sau dispozitiv antiradar;

 3. autovehiculul are montate mijloace speciale de avertizare luminoasa si sonora, cu incalcarea prevederilor legale;

 4. nerespectarea prevederilor referitoare la transportul produselor periculoase;

 5. avarii existente la autovehicul nu au fost remediate in termen de 30 de zile de la data producerii avariei;

 6. dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele flourescent-reflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare, sunt defecte sau lipsa, farurile nu sunt reglate sau sunt montate alte dispozitive decat cele omologate;

 7. sistemele de franare sunt defecte;

 8. mecanismul directiei prezinta uzuri peste limitele admise;

 9. anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a autovehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordonului ori sunt uzate peste limita legal admisa;

 10. zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;

 11. motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

 12. elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

 13. autovehiculul are montate dispozitive sau accesorii neomologate de autoritatea competenta;

 14. autovehiculul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale, afise, reclame publicitare sau inscrisuri de natura a conferi libera trecere, acces sau prioritate in circulatia pe drumurile publice;

 15. autovehiculul are aplicate folii sau accesorii pe parbriz, luneta ori geamuri laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior sau care impiedica ori diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;

 16. autovehicul prezinta scurgeri de carburant sau lubrifiant;

 17. placutele cu numerele de inmatriculare sau inregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare altele decat cele omologate;

 18. datele din certificatul de inmatriculare sau inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

 19. vehiculul nu a fost radiat din circulatie in conditiile cuprinse in legislatia privind circulatia pe drumurile publice. In acest caz se retin si placutele cu numerele de inmatriculare, care vor fi remise titularului certificatului de inmatriculare;

 20. detinatorul nu face dovada incheierii asigurarii auto de raspundere civila;

 21. efectuarea transportului comercial de bunuri si persoane cu autovehicule si remorci care circula in baza inmatricularii pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule de provenienta straina pentru care nu au fost perfectate formalitatile vamale, precum si circulatia autovehiculelor care efectueaza probe in vederea omologarii, in afara judetului sau municipiului Bucuresti, in raza caruia isi are sediul titularul certificatului de inmatriculare pentru probe;

 22. detinatorul nu a preschimbat certificatul de inmatriculare, emis anterior datei de 1 ianuarie 1998, cu ultimul model aflat in uz.

Certificatul de inmatriculare nu se retine daca conducatorul autovehiculului sau tramvaiului remediaza pe loc deficientele constatate, caz in care se aplica numai sanctiunea contraventionala.

In situatiile prevazute la literele b) - e), g), h), p), r), t) si u), in locul certificatului de inmatriculare sau inregistrare se elibereaza dovada inlocuitoare fara drept de circulatie.

Certificatul de inmatriculare sau inregistrare se restituie detinatorului vehiculului la incetarea motivului pentru care documentul a fost retinut.

Cand conducatorul este depistat in trafic conducand un vehicul avand dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare sau inregistrare fara valabilitate sau cu valabilitate expirata, politistul aplica si masura retinerii placutelor cu numerele de inmatriculare sau inregistrare, pana la incetarea motivului pentru care documentul a fost retras.

In cazul in care masura a fost dispusa pentru nerespectarea regulilor referitoare la transportul produselor periculoase, politistul ia masuri pentru parcarea autovehiculului in cel mai apropiat spatiu amenajat, retinand certificatul de inmatriculare si placile cu numarul de inmatriculare sau inregistrare.

In cazul conducerii unui vehicul cu defectiuni tehnice grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, daca sunt constatate de politie impreuna cu specialistii institutiilor abilitate, se retine si permisul de conducere, dovada inlocuitoare fiind eliberata fara valabilitate.

Stabilirea termenului de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce autovehicule in cazul concursului de contraventii care atrag si puncte de penalizare, se face astfel:

 1. pe o perioada de 30 zile daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, insumate cu punctele din evidenta, totalizeaza 15 puncte;

 2. pe o perioada de 60 zile daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, insumate cu punctele din evidenta, totalizeaza intre 16 si 20 puncte;

 3. pe o perioada de 90 zile daca punctele prevazute pentru fiecare contraventie, insumate cu punctele din evidenta, totalizeaza peste 20 puncte.

Noul cod rutier - Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 (republicata)

Noul cod rutier - Ordonanta de urgenta nr. 195/2002 (republicata)

 

din 12/12/2002
Republicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 670 din 03/08/2006

privind circulatia pe drumurile publice

NOTA: Forma republicata a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2006, se aplica de la data intrarii In vigoare a acesteia din urma, respectiv de la 20 septembrie 2006.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute In prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Dispozitiile prevazute In prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si In siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate In zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.

(3) Autoritatea competenta In domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane.

(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii In acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii In domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice si In domeniul protectiei mediului.

Art. 2. - Indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale In cazul In care constata Incalcari ale acestora.

Art. 3. - Circulatia pe drumurile publice din zona de frontiera si din alte zone pentru care, potrivit legii, s-au stabilit restrictii se face cu respectarea reglementarilor instituite pentru acele zone.

Art. 4. - Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii.

Art. 5. - (1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce Ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor In vigoare, si sa le mentina In stare corespunzatoare.

(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune In pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de Inlaturare a acestuia.

(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.

(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, In parcarile amenajate sau pe partea carosabila, In conditiile In care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.

(5) In perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:
a) de asteptare pentru calatori;
b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.

(6) In cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, In conditiile legii.

(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.

(8) Prin exceptie de la alin. (7), In cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.

(9) In scopul asigurarii desfasurarii In conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere.

Art. 6. - In sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul Inteles:
1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu Isi continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea Ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa Isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;
2. acostament - fasia laterala cuprinsa Intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;
3. amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public In scopul asigurarii securitatii rutiere;
4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;
5. autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, In mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;
6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor In scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite In exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;
7. banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia Intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;
8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, In sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor In cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau In misiuni cu caracter de urgenta;
9. banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata langa axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor Intr-un sens sau In altul, In functie de intensitatea traficului;
10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;
11. coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt Insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au In functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;
12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau In turma, de povara ori de calarie;
13. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii;
14. drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt Inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;
15. institutii medicale autorizate - unitatile sanitare specializate, cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvai;
16. intersectie - orice Incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;
17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate In conformitate cu prevederile legale;
18. masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul Incarcat, declarata admisibila In urma omologarii de catre autoritatea competenta;
19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta In aerul expirat a alcoolului;
20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool In aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza Incalcari ale unor reguli de circulatie;
21. moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm 3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kW;
22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm 3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;
23. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;
24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;
25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;
26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece Inaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, In conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;
27. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;
28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata In parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;
30. tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a Impinge anumite utilaje sau remorci folosite In exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public;
31. tractor rutier - tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;
32. trecere la nivel - Incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;
33. trotuar - spatiul longitudinal situat In partea laterala a drumului, separat In mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;
34. detinator - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul In baza unui contract de leasing sau contract de Inchiriere;
35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat In mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;
36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute In reglementarile legale;
37. vehicul In circulatie internationala sau In trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;
38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc In conformitate cu prevederile legale;
39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate In conformitate cu prevederile legale;
40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate In conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL II

Vehiculele

SECTIUNEA 1

Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora

 

Art. 7. - Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei.

Art. 8. - Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate.

Art. 9. - (1) Pentru a fi Inmatriculate, Inregistrate sau admise In circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate In conditiile legii.

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise In circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor - Inspectoratul General al Politiei Romane, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata In conditiile legii.

(4) Pentru a fi mentinute In circulatie, vehiculele Inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

(5) Inspectia tehnica periodica se efectueaza In statii autorizate, conform legislatiei In vigoare.

(6) Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si In statii proprii, autorizate potrivit legii.

Art. 10. - (1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.

(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate In trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, Impreuna cu institutiile abilitate de lege.

SECTIUNEA a 2-a

Inmatricularea, Inregistrarea si radierea vehiculelor

Art. 11. - (1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le Inmatriculeze sau sa le Inregistreze, dupa caz, Inainte de a le pune In circulatie, conform prevederilor legale.

(2) La Inmatriculare, proprietarii vehiculelor sau detinatorii mandatati ai acestora, cu exceptia vehiculelor noi, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii sau a identificarii acestora de catre autoritatea competenta, In conditiile legii, dupa caz, precum si atestarea faptului ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din tara sau din strainatate.

(3) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente Inscrierea In certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv.

Art. 12. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau Impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie Inmatriculate ori Inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de Inmatriculare sau de Inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele In vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse Inmatricularii sau Inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai In conditiile prevazute prin regulament.

Art. 13. - (1) Autovehiculele si remorcile se Inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta In a carei raza teritoriala proprietarii Isi au domiciliul, resedinta ori sediul, In conditiile stabilite prin reglementarile In vigoare.

(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii, a Ministerului Administratiei si Internelor, precum si cele ale Serviciului Roman de Informatii se Inregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie Inmatriculate In conditiile prevazute la alin. (1).

(3) Pana la Inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba, In conditiile stabilite prin regulament.

(5) Evidenta vehiculelor Inmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul Isi are domiciliul, resedinta sau sediul.

Art. 14. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate In lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun Inmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se Inregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse Inmatricularii sau Inregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 15. - (1) Autoritatea care efectueaza Inmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de Inmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de Inmatriculare. In cazul In care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea In certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare si a datelor de identificare a detinatorului mandatat.

(2) Autovehiculele se Incadreaza In una dintre urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori In una dintre subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, In categoria Tv, In conditiile stabilite In regulament.

(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le Inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de Inregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.

(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de Inmatriculare si ale certificatului de Inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Este interzisa punerea In circulatie a unui vehicul, Inmatriculat sau Inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de Inmatriculare sau de Inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele In vigoare, precum si In cazul In care certificatul de Inmatriculare sau de Inregistrare este retinut, iar dovada Inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat.

Art. 16. - Inmatricularea, Inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost Incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni.

Art. 17. - (1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat Inmatricularea sau Inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, In urmatoarele cazuri:
a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia Intr-un spatiu adecvat, detinut In conditiile legii;
b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului;
c) la trecerea vehiculului In proprietatea altei persoane, In conditiile legii;
d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat Inmatricularea sau Inregistrarea;
e) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv.
(2) Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face In baza hotararii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat Inmatricularea sau Inregistrarea.
(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.
(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu In termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective.

Art. 18. - In cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de Inmatriculare sau de Inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de Inmatriculare sau de Inregistrare, In conditiile stabilite de autoritatea competenta.

Art. 19. - Procedura Inmatricularii, Inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

CAPITOLUL III

Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

Art. 20. - (1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani Impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani Impliniti.

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute In regulament.

(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani Impliniti.

(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament.

Art. 21. - (1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si Indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic, In conditiile stabilite prin reglementarile In vigoare.

Art. 22. - (1) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza In scopul certificarii starii de sanatate, a calitatilor fizice si a aptitudinilor necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.

(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii Publice si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza In vederea:
a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;
b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;
c) verificarii periodice, conform reglementarilor In vigoare.

(4) Examinarea medicala se realizeaza In institutii medicale autorizate, cu obligatia luarii In evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie, iar verificarea psihologica se realizeaza In laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate. Lista institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute In ordinul ministrului sanatatii publice emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar In cazul In care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul Isi desfasoara activitatea.

(6) Verificarea medicala si psihologica se efectueaza In conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii publice si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(7) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa Incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.

(8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate.

SECTIUNEA a 2-a

Permisul de conducere

Art. 23. - (1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice Il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada Inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, In conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, In vederea obtinerii permisului de conducere, numai In prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat In acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente In timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.

(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare In vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul Impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru Incalcarea de catre aceasta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa Indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.

(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor In vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au Incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neIntrerupt In ultimii 10 ani In structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca Indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).

(8) Programa de Invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor In vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 24. - (1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii Isi au domiciliul sau resedinta.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc In conformitate cu conventiile internationale In domeniu la care Romania este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) In localitatile In care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si In limba minoritatii nationale respective.

(4) In cazul cetatenilor straini care Isi stabilesc domiciliul sau resedinta In Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, Intr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, In cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, In conditiile stabilite prin regulament.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 116 alin. (1).

Art. 25. - (1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, In conditiile stabilite prin regulament.

Art. 26. - Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, In scopul Insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 27. - (1) Persoanele care Isi stabilesc domiciliul ori resedinta In Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza Isi au domiciliul sau resedinta, In conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (6).

(2) Cetatenii romani cu domiciliul In strainatate pot solicita In Romania obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza Isi au locuinta detinuta In proprietate sau Inchiriata. In sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Romania a cetateanului roman cu domiciliul In strainatate se considera resedinta.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina.

(4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale.

Art. 28. - Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii Isi au domiciliul sau resedinta.

CAPITOLUL IV

Semnalizarea rutiera

Art. 29. - (1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara In conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.

(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale Indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza In imediata apropiere a unitatilor de Invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament.

Art. 30. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:
a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;
b) indicatoarele;
c) marcajele;
d) alte dispozitive speciale.

(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie Intr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel Incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie In deplina concordanta Intre ele, precum si Intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei In intersectii au urmatoarele semnificatii:
a) semnalul de culoare verde permite trecerea;
b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;
c) semnalul de culoare galbena Impreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea.

(4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se Intretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. Instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.

(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se Intretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit In nodul rutier respectiv.

(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi Insotite si de dispozitive speciale de avertizare.

(7) Se interzic:
a) amplasarea, In zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand In pericol siguranta circulatiei;
b) lipirea de afise, inscriptii sau Inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora.

Art. 31. - Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, In urmatoarea ordine de prioritate:
a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;
b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase sau sonore;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulatie.

Art. 32. - (1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:
a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca In directia de mers cat mai aproape de marginea drumului;
b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;
c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.

(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:
a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;
b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii care Insotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de Informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza In actiuni de interventie sau In misiuni care au caracter de urgenta;
c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care Insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate Intretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate In partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase In pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice agabaritice. Inspectoratul General al Politiei Romane poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4) Pe autovehiculele apartinand politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament.

Art. 33. - (1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.

(2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel Incat aceasta sa asigure deplasarea In siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor In vigoare.

(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza In conditiile stabilite prin regulament, In conformitate cu reglementarile tehnice In vigoare.

Art. 34. - Conditiile de circulatie pe viaducte si In tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, In conformitate cu reglementarile tehnice In vigoare.

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!