Aprilie 08, 2020

Legislatie si educatie rutiera

Legea 49/2006 privind circulatia pe drumurile publice

Legea 49 din 2006 privind circulatia pe drumurile publice

LEGE Nr. 49 din 8 martie 2006 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

EMITENT: PARLAMENTUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 246 din 20 martie 2006

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

ART. 1

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului.

(3) Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si internelor, prin inspectoratul General al Politiei Romane.

(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii In acest domeniu, numai cu avizul inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii in domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si in domeniul protectiei mediului."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 2

indrumarea, supravegherea si controlul respectarii normelor de circulatie pe drumurile publice se fac de catre politia rutiera din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, care are obligatia sa ia masurile legale in cazul in care constata Incalcari ale acestora."

3. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 4

Controlul circulatiei vehiculelor apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala se efectueaza de catre politia rutiera, precum si de personalul desemnat de catre aceste institutii."

4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 5

(1) Administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor, conform competentelor ce Ii revin, cu avizul politiei rutiere, este obligat sa instaleze indicatoare ori alte dispozitive speciale, sa aplice marcaje pe drumurile publice, conform standardelor in vigoare, si sa le mentina in stare corespunzatoare.

(2) Administratorul drumului public sau, dupa caz, antreprenorul ori executantul lucrarilor este obligat sa semnalizeze corespunzator, cat mai repede posibil, orice obstacol aflat pe partea carosabila, care stanjeneste sau pune in pericol siguranta circulatiei, si sa ia toate masurile de inlaturare a acestuia.

(3) Autoritatile publice locale sunt obligate sa amenajeze statiile mijloacelor de transport public de persoane, prevazute cu alveole sau refugii, cu avizul politiei rutiere.

(4) Se interzic amplasarea constructiilor de orice fel si practicarea actelor de comert pe trotuar sau pe acostament, in parcarile amenajate sau pe partea carosabila, in conditiile in care aceste constructii ar afecta siguranta circulatiei pietonilor si vehiculelor.

(5) in perimetrul statiilor mijloacelor de transport public de persoane pot fi amenajate doar spatii:

a) de asteptare pentru calatori;

b) pentru comercializarea legitimatiilor de calatorie.

(6) in cazul producerii unui eveniment rutier ca urmare a starii tehnice necorespunzatoare a drumului public, a nesemnalizarii sau a semnalizarii necorespunzatoare a acestuia, precum si a obstacolelor ori lucrarilor care se executa pe acesta, administratorul drumului public, antreprenorul sau executantul lucrarilor raspunde, dupa caz, administrativ, contraventional, civil sau penal, in conditiile legii.

(7) Orice masura de restrictie a circulatiei pe drumurile publice se dispune de catre administratorul drumului numai cu avizul politiei rutiere.

(8) Prin exceptie de la alin. (7), in cazuri temeinic justificate, politia rutiera poate dispune, fara acordul administratorului drumului public, masuri temporare de restrictie a circulatiei pe drumurile publice.

(9) in scopul asigurarii desfasurarii in conditii de siguranta a circulatiei pe drumurile publice, politia rutiera poate solicita administratorului drumului public executarea sau, dupa caz, desfiintarea de amenajari rutiere."

5. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

in sensul prezentei ordonante de urgenta, expresiile si termenii de mai jos au urmatorul inteles:

1. acordare a prioritatii - obligatia oricarui participant la trafic de a nu Isi continua deplasarea sau de a nu efectua orice alta manevra, daca prin acestea Ii obliga pe ceilalti participanti la trafic care au prioritate de trecere sa Isi modifice brusc directia sau viteza de deplasare ori sa opreasca;

2. acostament - fasia laterala cuprinsa intre limita partii carosabile si marginea platformei drumului;

3. amenajari rutiere - totalitatea constructiilor, dispozitivelor si oricaror mijloace tehnice, altele decat cele destinate semnalizarii, amplasate pe drumul public in scopul asigurarii securitatii rutiere;

4. ansamblu de vehicule - vehiculul cu motor cuplat cu unul sau doua vehicule, care circula pe drum ca o unitate;

5. autostrada - drumul national de mare capacitate si viteza, semnalizat special, rezervat exclusiv circulatiei autovehiculelor, cu sau fara remorci, care nu serveste proprietatii riverane, prevazut cu doua cai unidirectionale, separate printr-o zona mediana sau, in mod exceptional, prin alte modalitati, cu exceptia unor locuri speciale sau cu caracter temporar, avand cel putin doua benzi de circulatie pe sens si banda de urgenta, intersectii denivelate si accese limitate, intrarea si iesirea fiind permise numai prin locuri special amenajate;

6. autovehicul - vehiculul echipat cu motor in scopul deplasarii pe drum. Troleibuzele si tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplaseaza pe sine, denumite tramvaie, tractoarele folosite in exploatarile agricole si forestiere, precum si vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule;

7. banda de circulatie - subdiviziunea longitudinala a partii carosabile, materializata prin marcaje rutiere sau alte mijloace, daca are o latime corespunzatoare pentru circulatia Intr-un sens a unui sir de vehicule, altele decat vehiculele care se deplaseaza pe doua roti;

8. banda de urgenta - subdiviziunea longitudinala suplimentara, situata la extremitatea din partea dreapta a autostrazii, in sensul de circulatie, destinata exclusiv stationarii autovehiculelor in cazuri justificate, precum si circulatiei autovehiculelor cu regim prioritar care se deplaseaza la interventii sau in misiuni cu caracter de urgenta;

9. banda reversibila - banda de circulatie, marcata si semnalizata, situata langa axa drumului, destinata circulatiei autovehiculelor Intr-un sens sau in altul, in functie de intensitatea traficului;

10. bicicleta - vehiculul prevazut cu doua roti, propulsat exclusiv prin forta musculara, cu ajutorul pedalelor sau manivelelor;

11. coloana oficiala - unul sau mai multe vehicule care circula pe drumul public si sunt Insotite de unul sau mai multe autovehicule ale politiei rutiere, care au in functiune semnale speciale de avertizare sonore si luminoase de culoare rosie;

12. conducator - persoana care conduce pe drum un grup de persoane, un vehicul sau animale de tractiune, animale izolate sau in turma, de povara ori de calarie;

13. conducator de autovehicul sau tramvai, atestat profesional - persoana fizica posesoare a unui permis de conducere si a unui certificat de atestare profesionala, care conduce un autovehicul de o anumita categorie, cu sau fara remorca, pentru transportul de marfuri, persoane sau alte servicii;

14. drum public - orice cale de comunicatie terestra, cu exceptia cailor ferate, special amenajata pentru traficul pietonal sau rutier, deschisa circulatiei publice; drumurile care sunt inchise circulatiei publice sunt semnalizate la intrare cu inscriptii vizibile;

15. institutii medicale autorizate - unitatile sanitare specializate, cu personal calificat si dotare corespunzatoare pentru examinarea medicala a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule sau tramvai;

16. intersectie - orice Incrucisare, jonctiune sau bifurcare de drumuri la nivel, inclusiv spatiile formate de acestea;

17. localitate - catunul, satul, comuna, orasul si municipiul ale caror intrari si iesiri sunt semnalizate in conformitate cu prevederile legale;

18. masa totala maxima autorizata - masa maxima a unui vehicul incarcat, declarata admisibila in urma omologarii de catre autoritatea competenta;

19. mijloc tehnic certificat - dispozitivul care dovedeste consumul de produse ori substante stupefiante sau al medicamentelor cu efecte similare acestora sau prezenta In aerul expirat a alcoolului;

20. mijloc tehnic omologat si verificat metrologic - dispozitivul care stabileste concentratia de alcool in aerul expirat ori destinat masurarii vitezei sau prin care se probeaza incalcari ale unor reguli de circulatie;

21. moped - vehiculul cu doua, trei sau patru roti, a carui viteza maxima prin constructie nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm^3 sau cu un alt motor cu ardere interna ori, dupa caz, electric, a carui putere nominala este de cel mult 4 kW;

22. motocicleta - autovehiculul cu doua roti, cu sau fara atas, echipat cu un motor care are o capacitate cilindrica mai mare de 50 cm^3 si/sau a carui viteza maxima, prin constructie, depaseste 45 km/h;

��� 23. parte carosabila - portiunea din platforma drumului destinata circulatiei vehiculelor; un drum poate cuprinde mai multe parti carosabile complet separate una de cealalta printr-o zona despartitoare sau prin diferenta de nivel;

24. participant la trafic - persoana fizica ce utilizeaza, la un moment dat, drumul public;

25. pista pentru biciclete - subdiviziunea partii carosabile, a trotuarului ori a acostamentului sau pista separata de drum, special amenajata, semnalizata si marcata corespunzator, destinata numai circulatiei bicicletelor si mopedelor;

26. prioritate de trecere - dreptul unui participant la trafic de a trece inaintea celorlalti participanti la trafic cu care se intersecteaza, in conformitate cu prevederile legale privind circulatia pe drumurile publice;

27. remorca - vehiculul fara motor destinat a fi tractat de un autovehicul sau de un tractor;

28. remorca usoara - remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;

29. semiremorca - remorca a carei masa totala maxima autorizata este preluata in parte de catre un autovehicul sau de catre un tractor;

30. tractor - vehiculul cu motor, pe roti sau pe senile, conceput special pentru a trage sau a Impinge anumite utilaje sau remorci folosite in exploatarile agricole ori forestiere sau pentru alte lucrari, care se deplaseaza numai ocazional pe drumul public;

31. tractor rutier - tractorul pe roti, cu cel putin doua axe, utilizat pentru executarea de lucrari, precum si pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri si care se deplaseaza, de regula, pe drumul public;

32. trecere la nivel - Incrucisarea la nivel dintre un drum public si o cale ferata sau linie de tramvai, care dispune de o platforma independenta;

33. trotuar - spatiul longitudinal situat in partea laterala a drumului, separat in mod vizibil de partea carosabila prin diferenta sau fara diferenta de nivel, destinat circulatiei pietonilor;

34. detinator - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere;

35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transportul de persoane si/sau bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari;

36. vehicul cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite - vehiculul care, datorita dimensiunilor sale ori marfurilor transportate, depaseste masele totale maxime admise sau dimensiunile de gabarit admise, prevazute in reglementarile legale;

37. vehicul in circulatie internationala sau in trafic international - vehiculul care, prin deplasarea sa, depaseste cel putin o frontiera de stat;

38. zona drumului public cuprinde suprafata de teren ocupata de elementele constructive ale drumului, zona de protectie si zona de siguranta. Limitele zonelor drumurilor se stabilesc in conformitate cu prevederile legale;

39. zona pietonala - perimetrul care cuprinde una sau mai multe strazi rezervate circulatiei pietonilor, unde accesul vehiculelor este supus unor reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale;

40. zona rezidentiala - perimetrul dintr-o localitate unde se aplica reguli speciale de circulatie, avand intrarile si iesirile semnalizate in conformitate cu prevederile legale."

6. La capitolul II, titlul sectiunii 1 va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA 1

Conditiile privind circulatia vehiculelor si controlul acestora"

7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

Orice vehicul care circula pe drumurile publice trebuie sa corespunda normelor tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si utilizarea conform destinatiei."

8. Articolul 8 se abroga.

9. Dupa articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 8^1

Pentru a fi conduse pe drumurile publice, autovehiculele si tramvaiele trebuie sa fie dotate cu truse medicale de prim ajutor, triunghiuri reflectorizante si stingatoare de incendiu, omologate."

10. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 9

(1) Pentru a fi inmatriculate, Inregistrate sau admise in circulatie, autovehiculele, mopedele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie omologate in conditiile legii.

(2) Categoriile de vehicule care pot fi admise in circulatie fara a fi omologate se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, cu avizul Ministerului Administratiei si Internelor - inspectoratul General al Politiei, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Documentul care atesta omologarea este cartea de identitate a vehiculului, eliberata In conditiile legii.

(4) Pentru a fi mentinute In circulatie, vehiculele inmatriculate se supun inspectiei tehnice periodice.

(5) inspectia tehnica periodica se efectueaza in statii autorizate, conform legislatiei in vigoare.

(6) Pentru autovehiculele apartinand institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, inspectia tehnica periodica se poate efectua si in statii proprii, autorizate potrivit legii."

11. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

(1) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor al caror termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat, precum si a celor neasigurate pentru raspundere civila pentru caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie.

(2) Constatarea defectiunilor tehnice ale vehiculelor se face de catre politia rutiera, iar verificarea starii tehnice a vehiculelor aflate in trafic pe drumurile publice se face de catre politia rutiera, Impreuna cu institutiile abilitate de lege."

12. La capitolul II, titlul sectiunii a 2-a va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 2-a

inmatricularea, inregistrarea si radierea vehiculelor"

13. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 11

(1) Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie, conform prevederilor legale.

(2) La inmatriculare, proprietarii vehiculelor sau detinatorii mandatati ai acestora, cu exceptia vehiculelor noi, trebuie sa faca dovada certificarii autenticitatii sau a identificarii acestora de catre autoritatea competenta, in conditiile legii, dupa caz, precum si atestarea faptului ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat din tara sau strainatate.

(3) Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv."

14. Articolul 12 va avea urmatorul cuprins:

ART. 12

(1) Pentru a circula pe drumurile publice, vehiculele, cu exceptia celor trase sau Impinse cu mana si a bicicletelor, trebuie sa fie inmatriculate ori inregistrate, dupa caz, si sa poarte placute cu numarul de Inmatriculare sau de inregistrare, cu forme, dimensiuni si continut prevazute de standardele in vigoare.

(2) Vehiculele care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii pot circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute prin regulament."

15. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 13

(1) Autovehiculele si remorcile se inmatriculeaza permanent sau temporar la autoritatea competenta in a carei raza teritoriala proprietarii Isi au domiciliul, resedinta ori sediul, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare.

(2) Autovehiculele din dotarea Ministerului Apararii Nationale, a Ministerului Administratiei si internelor, precum si cele ale Serviciului Roman de informatii se inregistreaza la aceste institutii si pot, dupa caz, sa fie inmatriculate in conditiile prevazute la alin. (1).

(3) Pana la Inmatriculare, vehiculele prevazute la alin. (1) pot circula cu numere provizorii, pe baza unei autorizatii speciale eliberate de autoritatea competenta.

(4) La cerere, persoanelor juridice care fabrica, asambleaza, caroseaza ori testeaza autovehicule sau remorci li se pot elibera pentru acestea autorizatii si numere pentru proba, in conditiile stabilite prin regulament.

(5) Evidenta vehiculelor Inmatriculate se tine la autoritatea competenta pe raza careia proprietarul Isi are domiciliul, resedinta sau sediul."

16. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 14

(1) Tramvaiele, troleibuzele, mopedele, masinile si utilajele autopropulsate utilizate in lucrari de constructii, agricole, forestiere, tractoarele care nu se supun inmatricularii, precum si vehiculele cu tractiune animala se inregistreaza de catre consiliile locale, care tin si evidenta acestora.

(2) Categoriile de vehicule care nu sunt supuse inmatricularii sau inregistrarii, precum si cele care nu se supun inspectiei tehnice periodice se stabilesc prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

17. Articolul 15 se abroga.

18. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 16

(1) Autoritatea care efectueaza inmatricularea unui autovehicul sau a unei remorci elibereaza proprietarului sau mandatarului acestuia un certificat de Inmatriculare conform categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, precum si placute cu numarul de Inmatriculare. in cazul in care proprietarul vehiculului este o societate de leasing, este obligatorie mentionarea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare si a datelor de identificare a detinatorului mandatat.

(2) Autovehiculele se Incadreaza in una din urmatoarele categorii: A, B, BE, C, CE, D, DE, Tr sau Tb ori in una din subcategoriile: A1, B1, C1, C1E, D1 sau D1E, iar tramvaiele, in categoria Tv, in conditiile stabilite in regulament.

(3) Pentru vehiculele prevazute la art. 13 alin. (2) si art. 14 alin. (1), autoritatea care le inregistreaza elibereaza proprietarilor acestora certificate si placute cu numere de inregistrare, conform categoriei sau subcategoriei din care fac parte vehiculele respective.

(4) Forma, dimensiunile si continutul certificatului de inmatriculare si ale certificatului de inregistrare se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Este interzisa punerea in circulatie a unui vehicul, inmatriculat sau inregistrat, care nu are montate placute cu numarul de inmatriculare sau de Inregistrare atribuite de autoritatea competenta ori daca acestea nu sunt conforme cu standardele in vigoare, precum si in cazul in care certificatul de inmatriculare sau de inregistrare este retinut, iar dovada Inlocuitoare a acestuia este eliberata fara drept de circulatie sau termenul de valabilitate a expirat."

19. Articolul 17 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

inmatricularea, inregistrarea sau atribuirea numarului provizoriu ori pentru probe a unui vehicul se anuleaza de catre autoritatea care a efectuat-o, daca se constata ca au fost incalcate normele legale referitoare la aceste operatiuni."

20. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 18

(1) Radierea din evidenta a vehiculelor se face de catre autoritatea care a efectuat Inmatricularea sau inregistrarea, la cererea proprietarului sau a mandatarului acestuia, in urmatoarele cazuri:

a) proprietarul sau mandatarul acestuia doreste retragerea din circulatie a vehiculului si face dovada depozitarii acestuia intr-un spatiu adecvat, detinut in conditiile legii;

b) proprietarul sau mandatarul acestuia face dovada dezmembrarii vehiculului;

c) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane, in conditiile legii;

d) la schimbarea domiciliului, a resedintei sau a sediului proprietarului, pe raza de competenta a altei autoritati decat cea care a efectuat Inmatricularea sau inregistrarea;

e) la scoaterea definitiva din Romania a vehiculului respectiv.

(2) Radierea din evidenta a vehiculelor indisponibilizate prin instituirea unui sechestru asigurator se poate face in baza hotararii instantei de judecata, conform legii, de catre autoritatea care a efectuat Inmatricularea sau inregistrarea.

(3) Este interzisa circulatia pe drumurile publice a vehiculelor radiate din evidenta.

(4) Vehiculele declarate, prin decizie a autoritatii publice locale, fara proprietar sau abandonate se radiaza din oficiu in termen de 30 de zile de la primirea deciziei respective."

21. Dupa articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 18^1

in cazul pierderii, furtului, schimbarii numelui sau deteriorarii certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, proprietarul vehiculului respectiv este obligat sa solicite autoritatii competente eliberarea unui nou certificat de Inmatriculare sau de inregistrare, in conditiile stabilite de autoritatea competenta."

22. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 19

Procedura inmatricularii, Inregistrarii, radierii si eliberarea autorizatiei de circulatie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

23. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 20

(1) Pentru a conduce un autovehicul pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa posede permis de conducere corespunzator si sa aiba varsta minima de 18 ani Impliniti, cu exceptia celor care conduc autovehiculele din subcategoriile A1 si B1, care trebuie sa aiba varsta minima de 16 ani Impliniti.

(2) Pentru a conduce pe drumurile publice tractoare, masini si utilaje autopropulsate agricole, forestiere sau pentru lucrari, conducatorii acestora trebuie sa posede permis de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile prevazute in regulament.

(3) Conducatorii de tramvaie sau vehicule care efectueaza transport public de persoane, precum si cei care conduc autovehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone sau cu gabarite depasite ori care transporta produse sau substante periculoase trebuie sa aiba varsta minima de 21 de ani Impliniti.

(4) Conditiile de obtinere a permisului de conducere se stabilesc prin regulament."

24. Articolul 21 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 21

(1) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie trebuie sa aiba cunostintele si indemanarea necesare conducerii si sa fie apti din punct de vedere medical si psihologic.

(2) Conducatorii de autovehicule sau tramvaie vor fi verificati periodic din punct de vedere medical si psihologic, in conditiile stabilite prin reglementarile in vigoare."

25. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 22

(1) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza in scopul certificarii starii de sanatate, a calitatilor fizice si a aptitudinilor necesare unui conducator de autovehicul sau tramvai.

(2) Afectiunile medicale incompatibile cu calitatea de conducator de autovehicule sau tramvaie se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii si se aproba prin ordin al ministrului, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Examinarea medicala si psihologica se realizeaza in vederea:

a) aprobarii prezentarii la examen pentru obtinerea permisului de conducere;

b) obtinerii certificatului de atestare profesionala pentru conducatorii de autovehicule si tramvaie;

c) verificarii periodice, conform reglementarilor in vigoare.

(4) Examinarea medicala se realizeaza in institutii medicale autorizate, cu obligatia luarii In evidenta a solicitantului sau a conducatorului de autovehicul sau tramvai de catre medicul de familie, iar verificarea psihologica se realizeaza in laboratoare de specialitate autorizate din cadrul institutiilor abilitate. Lista institutiilor medicale si a laboratoarelor de specialitate autorizate se stabileste prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(5) Medicul de familie, atunci cand constata ca o persoana din evidenta sa, care poseda permis de conducere, prezinta afectiuni medicale prevazute in ordinul ministrului sanatatii emis conform alin. (2), va solicita examenul de specialitate necesar, iar in cazul In care s-a stabilit ca persoana este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce un autovehicul sau tramvai, va comunica aceasta imediat politiei rutiere pe raza careia medicul Isi desfasoara activitatea.

(6) Verificarea medicala si psihologica se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, care se publica In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(7) Permisul de conducere al persoanei care este declarata inapta medical sau psihologic pentru a conduce autovehicule ori tramvaie se retrage de catre politia rutiera si poate fi redobandit numai dupa incetarea motivului pentru care s-a luat aceasta masura.

(8) Avizul de apt sau inapt medical poate fi contestat doar pe baza unei expertize efectuate de institutiile medico-legale, la solicitarea si pe cheltuiala partilor interesate."

26. Articolul 23 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 23

(1) Dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai pe drumurile publice Il are numai persoana care poseda permis de conducere valabil, corespunzator categoriei ori subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv, sau dovada inlocuitoare a acestuia cu drept de circulatie.

(2) Au dreptul de a conduce autovehicule sau tramvaie pe drumurile publice, in conditiile stabilite prin regulament, si persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere, numai in prezenta si sub supravegherea directa a unui instructor auto atestat in acest sens, precum si a examinatorului din cadrul autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile prevazute de lege.

(3) Pe parcursul activitatii de pregatire practica sau de examinare in vederea obtinerii permisului de conducere, instructorul auto atestat ori, dupa caz, examinatorul Impreuna cu persoana pe care o supravegheaza sau o examineaza raspund pentru incalcarea de catre acesta a regulilor de circulatie sau, dupa caz, pentru pagubele produse tertilor ca urmare a producerii unui accident de circulatie.

(4) Persoanele care solicita prezentarea la examen pentru obtinerea permisului de conducere sau a unor noi categorii ori subcategorii ale acestuia trebuie sa indeplineasca, potrivit legii, conditiile de varsta, sa fie apte din punct de vedere medical si psihologic si sa faca dovada pregatirii teoretice si practice prin cursuri organizate de unitati autorizate, potrivit legii.

(5) Pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se efectueaza de catre profesori de legislatie rutiera si instructori auto atestati de autoritatea competenta, conform normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(6) Pot fi atestati ca profesori de legislatie sau instructori auto pentru pregatirea practica, fara scolarizare si sustinerea examenului de atestare, politistii rutieri cu grad de ofiter carora le-au incetat raporturile de serviciu si care si-au desfasurat activitatea neIntrerupt in ultimii 10 ani in structurile politiei rutiere.

(7) Politistii rutieri care nu au grad de ofiter pot fi atestati ca instructori auto pentru pregatirea practica, daca indeplinesc conditiile prevazute la alin. (6).

(8) Programa de Invatamant pe baza careia se organizeaza cursuri de pregatire, precum si metodologia de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere se stabilesc prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii, al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(9) Categoriile sau subcategoriile de vehicule pentru care este necesara obtinerea permisului de conducere, precum si conditiile concrete de obtinere a acestuia se stabilesc prin regulament.

(10) Procedura de examinare pentru obtinerea permisului de conducere se stabileste prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

27. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 24

(1) Examinarea pentru obtinerea permisului de conducere si eliberarea acestuia se realizeaza de catre autoritatea competenta unde solicitantii Isi au domiciliul sau resedinta.

(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc in conformitate cu conventiile internationale in domeniu la care Romania este parte, prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) in localitatile In care autoritatea competenta autorizeaza desfasurarea cursurilor de pregatire si sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere, acestea se pot organiza, la cerere, si in limba minoritatii nationale respective.

(4) in cazul cetatenilor straini care Isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, examinarea la proba teoretica pentru obtinerea permisului de conducere se poate efectua, la cerere, intr-o limba de circulatie internationala.

(5) Permisul de conducere este valabil 10 ani de la data eliberarii. La schimbarea de catre titular a domiciliului sau a numelui, in cazul pierderii, furtului ori al deteriorarii, precum si la expirarea perioadei de valabilitate, permisul de conducere se preschimba fara sustinerea unui nou examen, in conditiile stabilite prin regulament.

(6) Nu are dreptul sa se prezinte la examen pentru obtinerea permisului de conducere persoana care a fost condamnata, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice sau de omor, lovire ori vatamare cauzatoare de moarte, vatamare corporala grava, talharie sau de furt al unui autovehicul, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 103 alin. (1)."

28. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 25

(1) Pentru conducatorii de autovehicule sau tramvaie care au o vechime mai mica de un an de la obtinerea permisului de conducere se stabilesc prin regulament reguli suplimentare de circulatie.

(2) Autovehiculele conduse de persoanele prevazute la alin. (1) vor purta un semn distinctiv, in conditiile stabilite prin regulament."

29. Articolul 26 se abroga.

30. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 26^1

Proprietarii sau detinatorii mandatati de autovehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri periculoase sunt obligati sa asigure testarea anuala a conducatorilor de autovehicule atestati profesional, in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale care reglementeaza circulatia pe drumurile publice."

31. Articolul 27 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 27

(1) Persoanele care Isi stabilesc domiciliul ori resedinta in Romania pot solicita obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza Isi au domiciliul sau resedinta, in conditiile prevazute la art. 24 alin. (1) si (6).

(2) Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate pot solicita in Romania obtinerea permisului de conducere la autoritatile competente pe a caror raza Isi au locuinta detinuta in proprietate sau Inchiriata. in sensul prezentei ordonante de urgenta, locuinta din Romania a cetateanului roman cu domiciliul in strainatate se considera resedinta.

(3) Persoanele prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca nu sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat de o autoritate straina.

(4) Se interzice detinerea simultana a doua permise de conducere nationale."

32. Articolul 28 se abroga.

33. Dupa articolul 28 se introduce un nou articol, articolul 28^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 28^1

Evidenta permiselor de conducere si a sanctiunilor aplicate conducatorilor de autovehicule sau tramvaie se tine de catre politia rutiera pe a carei raza titularii Isi au domiciliul sau resedinta."

34. Dupa titlul capitolului IV se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu urmatorul cuprins:

ART. 29^1

(1) Circulatia pe drumurile publice se desfasoara in conformitate cu regulile de circulatie si cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere realizate prin mijloacele de semnalizare, semnalele si indicatiile politistului rutier care dirijeaza circulatia, semnalele speciale de avertizare luminoase sau sonore, de semnalizare temporara si semnalele conducatorilor de vehicule.

(2) Participantii la trafic sunt obligati sa respecte si semnalele politistilor de frontiera, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentilor cailor ferate, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, ale membrilor patrulelor scolare de circulatie care actioneaza in imediata apropiere a unitatilor de invatamant, precum si ale nevazatorilor, potrivit prevederilor din regulament."

35. Articolul 30 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 30

(1) Mijloacele de semnalizare rutiera sunt:

a) sistemele de semnalizare luminoasa sau sonora;

b) indicatoarele;

c) marcajele;

d) alte dispozitive speciale.

(2) Mijloacele de semnalizare rutiera se constituie intr-un sistem unitar, se realizeaza si se instaleaza astfel incat sa fie observate cu usurinta si de la o distanta adecvata, atat pe timp de zi, cat si pe timp de noapte, de cei carora li se adreseaza si trebuie sa fie in deplina concordanta intre ele, precum si intr-o stare tehnica de functionare corespunzatoare.

(3) Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii au urmatoarele semnificatii:

a) semnalul de culoare verde permite trecerea;

b) semnalul de culoare rosie interzice trecerea;

c) semnalul de culoare galbena Impreuna cu cel de culoare rosie interzic trecerea.

(4) Mijloacele de semnalizare rutiera, precum si alte dispozitive speciale de acest fel se asigura, se instaleaza si se intretin prin grija administratorului drumului public respectiv ori al caii ferate, dupa caz. instalarea mijloacelor de semnalizare rutiera si a dispozitivelor speciale se executa numai cu avizul prealabil al politiei rutiere.

(5) Mijloacele de semnalizare si presemnalizare a intersectiilor dintre doua drumuri de categorii diferite se asigura, se instaleaza si se intretin de catre administratorul fiecarui drum, cu respectarea modului de reglementare a circulatiei stabilit in nodul rutier respectiv.

(6) Mijloacele de semnalizare rutiera pot fi insotite si de dispozitive speciale de avertizare.

(7) Se interzic:

a) amplasarea, in zona drumului public, de constructii, panouri sau dispozitive ce pot fi confundate cu indicatoarele sau cu instalatiile ce servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de amenajari sau alte obstacole care sunt de natura sa limiteze vizibilitatea ori eficacitatea acestora, sa stanjeneasca participantii la trafic sau sa le distraga atentia, punand in pericol siguranta circulatiei;

b) lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele ori dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora."

36. Articolul 31 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 31

Participantii la trafic trebuie sa respecte regulile de circulatie, semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier, precum si semnificatia diferitelor tipuri de mijloace de semnalizare rutiera, in urmatoarea ordine de prioritate:

a) semnalele, indicatiile si dispozitiile politistului rutier;

b) semnalele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, ale autovehiculelor, prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);

c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;

d) semnalele luminoase sau sonore;

e) indicatoarele;

f) marcajele;

g) regulile de circulatie."

37. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 32

(1) Semnalele speciale de avertizare luminoase sunt emise intermitent de dispozitivele de iluminare montate pe autovehicule si au urmatoarele semnificatii:

a) lumina rosie obliga participantii la trafic sa opreasca in directia de mers cat mai aproape de marginea drumului;

b) lumina albastra obliga participantii la trafic sa acorde prioritate de trecere;

c) lumina galbena obliga participantii la trafic sa circule cu atentie.

(2) Sunt autorizate sa utilizeze semnale speciale de avertizare luminoase:

a) pentru lumina rosie - autovehiculele apartinand politiei si pompierilor;

b) pentru lumina albastra - autovehiculele apartinand politiei, jandarmeriei, politiei de frontiera, serviciului de ambulanta sau medicina legala, protectiei civile, Ministerului Apararii Nationale care insotesc coloane militare, unitatilor speciale ale Serviciului Roman de informatii si ale Serviciului de Protectie si Paza, Administratiei Nationale a Penitenciarelor din cadrul Ministerului Justitiei, precum si autovehiculele de serviciu ale procurorilor criminalisti din Ministerul Public, atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau In misiuni care au caracter de urgenta;

c) pentru lumina galbena - autovehiculele cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite ori care insotesc asemenea vehicule, cele care transporta anumite marfuri sau substante periculoase, cele destinate intretinerii, repararii ori verificarii unor lucrari efectuate in partea carosabila sau executarii unor lucrari de drumuri, curateniei strazilor, deszapezirii sau tractarii, transportului si depanarii autovehiculelor ramase in pana sau avariate, precum si tractoarele care tracteaza utilajele agricole si tehnologice agabaritice. inspectoratul General al Politiei Romane poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale luminoase de culoare galbena pentru autovehiculele stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta.

(3) Autovehiculele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) trebuie sa fie echipate si cu mijloace speciale sonore de avertizare.

(4) Pe autovehiculele apartinand politiei si pe cele prevazute la alin. (2) lit. c) pot fi instalate si dispozitive luminoase cu mesaje variabile, destinate participantilor la trafic.

(5) Mijloacele speciale de avertizare, luminoase sau sonore, se certifica sau se omologheaza de autoritatea competenta, potrivit legii. Conditiile de utilizare a acestora se stabilesc prin regulament."

38. Articolul 33 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 33

(1) Semnalizarea si amenajarile rutiere necesare pe drumurile publice se asigura de catre administratorul drumului respectiv si se efectueaza numai cu avizul politiei rutiere.

(2) Semnalizarea lucrarilor care se executa pe drumurile publice este obligatorie si se efectueaza de catre executantul lucrarilor, cu avizul politiei rutiere, astfel incat aceasta sa asigure deplasarea in siguranta a tuturor participantilor la trafic, conform reglementarilor in vigoare.

(3) Semnalizarea si amenajarile rutiere se definesc si se realizeaza in conditiile stabilite prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare."

39. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 34

Conditiile de circulatie pe viaducte si in tunele, precum si semnalizarea acestora se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare."

40. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 35

(1) Participantii la trafic trebuie sa aiba un comportament care sa nu afecteze fluenta si siguranta circulatiei, sa nu puna in pericol viata sau integritatea corporala a persoanelor si sa nu aduca prejudicii proprietatii publice ori private.

(2) Participantii la trafic sunt obligati ca, la cererea politistului rutier, sa Inmaneze acestuia documentul de identitate sau, dupa caz, permisul de conducere, documentul de inmatriculare ori de inregistrare a vehiculului condus, documentele referitoare la bunurile transportate, precum si alte documente prevazute de lege.

(3) in exercitarea atributiilor care Ii revin, politistul rutier are dreptul sa verifice vehiculul, precum si identitatea conducatorului sau a pasagerilor aflati in interiorul acestuia atunci cand exista indicii despre savarsirea unei fapte de natura contraventionala sau penala.

(4) in exercitarea atributiilor de dirijare a circulatiei rutiere, politistii rutieri sunt obligati sa poarte uniforma cu inscrisuri si insemne distinctive.

(5) Politistii de frontiera, indrumatorii de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, agentii cailor ferate, personalul autorizat din zona lucrarilor pe drumurile publice, precum si membrii patrulelor scolare de circulatie sunt obligati ca, pe timpul exercitarii atributiilor, sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant.

(6) Conducatorii autovehiculelor cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sunt obligati sa poarte echipament de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant atunci cand executa interventii la vehiculul care se afla pe partea carosabila a drumului public.

(7) Nevazatorii sunt obligati sa poarte, in deplasarea pe drumurile publice, baston de culoare alba."

41. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 36

(1) Conducatorii de autovehicule si persoanele care ocupa locuri prevazute prin constructie cu centuri sau dispozitive de siguranta omologate trebuie sa le poarte in timpul circulatiei pe drumurile publice, cu exceptia cazurilor prevazute in regulament.

(2) Pe timpul deplasarii pe drumurile publice, conducatorii motocicletelor, mopedelor si persoanele transportate pe acestea au obligatia sa poarte casca de protectie omologata.

(3) Conducatorilor de vehicule le este interzisa folosirea telefoanelor mobile atunci cand acestia se afla in timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive tip <<maini libere>>."

42. Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 37

(1) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca imediat, pe acostament sau, In lipsa acestuia, cat mai aproape de marginea drumului sau bordura trotuarului, In sensul de deplasare, la apropierea si la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare rosie si sonore.

(2) Conducatorii de vehicule sunt obligati sa reduca viteza, sa circule cat mai aproape de marginea drumului in sensul de deplasare si sa acorde prioritate la trecerea autovehiculelor cu regim de circulatie prioritara care au in functiune mijloacele speciale de avertizare luminoasa de culoare albastra si sonore.

(3) in situatiile prevazute la alin. (1) si (2), pietonilor le sunt interzise traversarea si circulatia pe carosabil pana la trecerea vehiculelor respective."

43. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 38

Conducatorii vehiculelor, cu exceptia celor trase sau Impinse cu mana, instructorii auto atestati sa efectueze instruirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere precum si examinatorul autoritatii competente, in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, sunt obligati sa se supuna testarii aerului expirat si/sau recoltarii probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei ori a consumului de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, la solicitarea politistului rutier."

44. Articolul 39 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 39

Proprietarul sau detinatorul unui vehicul este obligat sa comunice politiei rutiere, la cererea acesteia si in termenul solicitat, identitatea persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice."

45. Articolul 40 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 40

(1) Regulile de circulatie pe drumurile publice aplicabile autovehiculelor destinate transporturilor de marfuri, celor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite ori care transporta marfuri sau produse periculoase se stabilesc prin regulament, in conformitate cu reglementarile in vigoare.

(2) Conducerea vehiculelor destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului public de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite sunt permise numai conducatorilor de autovehicule sau tramvaie atestati profesional de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), conducerea vehiculelor apartinand Ministerului Administratiei si internelor, Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de informatii, destinate transportului de marfuri, a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule sau tramvaie numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, in conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada in care conducatorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(4) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului.

(5) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai insotit de permisul de conducere."

46. Articolul 41 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 41

(1) Vehiculele si animalele, atunci cand circula pe drumurile publice pe care le este permis accesul, trebuie conduse pe partea din dreapta a drumului public, in sensul de circulatie, cat mai aproape de marginea partii carosabile, cu respectarea semnificatiei semnalizarii rutiere si a regulilor de circulatie.

(2) Numerotarea benzilor de circulatie pe fiecare sens se efectueaza in ordine crescatoare de la marginea din partea dreapta a drumului catre axa acestuia. in cazul autostrazilor, banda de urgenta nu intra in numerotarea benzilor de circulatie.

(3) Daca un drum este prevazut cu o pista speciala destinata circulatiei bicicletelor, acestea, precum si mopedele vor fi conduse numai pe pista respectiva."

47. Articolul 42 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 42

Cand circulatia se desfasoara pe doua sau mai multe benzi pe sens, acestea se folosesc de catre conducatorii de vehicule in functie de intensitatea traficului si viteza de deplasare, avand obligatia sa revina pe prima banda ori de cate ori acest lucru este posibil, daca aceasta nu este destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane."

48. Articolul 43 va avea urmatorul cuprins:

ART. 43

(1) Daca un drum este prevazut cu o banda destinata vehiculelor lente sau transportului public de persoane, semnalizata ca atare, acestea vor circula numai pe banda respectiva.

(2) Conducatorul de vehicul care circula pe banda situata langa marginea partii carosabile trebuie sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care efectueaza transport public de persoane numai atunci cand conducatorii acestora semnalizeaza intentia de a reintra in trafic din statiile prevazute cu alveole si s-au asigurat ca prin manevra lor nu pun in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic."

49. La capitolul V, sectiunea a 2-a, titlul paragrafului 2 va avea urmatorul cuprins:

"& 2. Mijloacele de avertizare folosite de conducatorii de vehicule"

50. Articolul 44 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 44

(1) in circulatia pe drumurile publice conducatorii de vehicule pot folosi, in conditiile prevazute de regulament, mijloacele de avertizare sonora si luminoasa aflate in dotare si omologate.

(2) in circulatia pe autostrazi, pe drumurile expres si pe cele nationale europene (E) conducatorii de autovehicule sunt obligati sa foloseasca si in timpul zilei luminile de intalnire.

(3) Conducatorii motocicletelor si mopedelor sunt obligati sa foloseasca luminile de intalnire pe toata durata deplasarii acestora pe drumurile publice.

(4) in circulatia pe drumurile publice se interzice detinerea la vedere, montarea si folosirea mijloacelor speciale de avertizare sonora si luminoasa pe si in alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2), precum si detinerea, montarea sau folosirea pe autovehicule a sistemelor care perturba buna functionare a dispozitivelor de supraveghere a traficului.

(5) Conducatorii de autovehicule pot fi avertizati de politia rutiera in legatura cu prezenta in trafic a dispozitivelor de masurare a vitezei, prin mass-media sau panouri de avertizare. Conducatorii de autovehicule pot folosi mijloace proprii de detectare a dispozitivelor de masurare a vitezei."

51. Articolul 45 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 45

(1) Depasirea este manevra prin care un vehicul trece inaintea altui vehicul ori pe langa un obstacol, aflat pe acelasi sens de circulatie, prin schimbarea directiei de mers si iesirea de pe banda de circulatie sau din sirul de vehicule in care s-a aflat initial.

(2) Conducatorul vehiculului care se angajeaza in depasire trebuie sa se asigure ca vehiculul care circula in fata sau in spatele lui nu a initiat o asemenea manevra.

(3) Atunci cand prin manevra de depasire se trece peste axa care separa sensurile de circulatie, conducatorii de vehicule trebuie sa se asigure ca din sens opus nu se apropie un vehicul si ca dispun de spatiu suficient pentru a reintra pe banda initiala, unde au obligatia sa revina dupa efectuarea manevrei de depasire.

(4) Nu constituie depasire, in sensul alin. (1), situatia in care un vehicul circula mai repede pe una dintre benzi decat vehiculele care circula pe alta banda in acelasi sens de circulatie.

(5) Depasirea se efectueaza numai pe partea stanga a vehiculului depasit. Tramvaiul sau vehiculul al carui conducator a semnalizat intentia si s-a incadrat corespunzator parasirii sensului de mers spre stanga se depaseste prin partea dreapta.

(6) Tramvaiul aflat in mers poate fi depasit si pe partea stanga atunci cand drumul este cu sens unic sau cand intre sina din dreapta si marginea trotuarului nu exista spatiu suficient."

52. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 46

Obligatiile conducatorilor vehiculelor care efectueaza depasirea si ale conducatorilor vehiculelor care sunt depasite, precum si cazurile in care depasirea este interzisa se stabilesc prin regulament."

53. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 47

Conducatorii vehiculelor care circula din sensuri opuse trebuie sa pastreze intre vehicule o distanta laterala suficienta si sa circule cat mai aproape de marginea din dreapta a benzii de circulatie respective."

54. La articolul 48, alineatul (2) se abroga.

55. Dupa articolul 48 se introduc doua noi articole, articolele 48^1 si 48^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 48^1

(1) Limita maxima de viteza in localitati este de 50 km/h.

(2) Pe anumite sectoare de drum din interiorul localitatilor, administratorul drumului poate stabili, pentru autovehiculele din categoria A si B, si limite de viteza superioare, dar nu mai mult de 80 km/h. Limitele de viteza mai mari de 50 km/h se stabilesc numai cu avizul politiei rutiere.

(3) Pe anumite sectoare de drum, tinand seama de Imprejurari si de intensitatea circulatiei, administratorul drumului, cu avizul politiei rutiere, poate stabili si limite de viteza inferioare, dar nu mai putin de 10 km/h pentru tramvaie si de 30 km/h pentru toate autovehiculele.

(4) Limitele maxime de viteza in afara localitatilor sunt:

a) pe autostrazi - 130 km/h;

b) pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) - 100 km/h;

c) pe celelalte categorii de drumuri - 90 km/h.

ART. 48^2

(1) Vitezele maxime admise in afara localitatilor pentru categoriile si subcategoriile de autovehicule prevazute la art. 16 alin. (2) sunt:

a) 130 km/h pe autostrazi, 100 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 90 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile A, B si BE;

b) 110 km/h pe autostrazi, 90 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 80 km/h pe celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din categoriile C, CE, D si DE si subcategoriile D1 si D1E;

c) 90 km/h pe autostrazi, 80 km/h pe drumurile expres sau pe cele nationale europene (E) si 70 km/h pentru celelalte categorii de drumuri, pentru autovehiculele din subcategoriile A1, B1, C1 si C1E;

d) 45 km/h, pentru tractoare si mopede.

(2) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele care tracteaza remorci sau semiremorci este cu 10 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care face parte autovehiculul tragator.

(3) Viteza maxima admisa pentru autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite ori care transporta produse periculoase este de 40 km/h in localitati, iar in afara localitatilor de 70 km/h.

(4) Viteza maxima admisa in afara localitatilor pentru autovehiculele ai caror conducatori au mai putin de un an practica de conducere sau pentru persoanele care efectueaza pregatirea practica in vederea obtinerii permisului de conducere este cu 20 km/h mai mica decat viteza maxima admisa pentru categoria din care fac parte autovehiculele conduse."

56. Articolul 49 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 49

Conducatorul unui vehicul care circula in spatele altuia are obligatia de a pastra o distanta suficienta fata de acesta, pentru evitarea coliziunii."

57. Articolul 50 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 50

(1) Este interzisa desfasurarea de concursuri, antrenamente ori intreceri cu vehicule sau cu animale pe drumurile publice, cu exceptia celor autorizate de administratorul drumului respectiv si avizate de politia rutiera.

(2) Organizatorii intrecerilor autorizate sunt obligati sa ia toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic.

(3) in caz de producere a unui eveniment rutier, ca urmare a neIndeplinirii atributiilor prevazute la alin. (2), organizatorii acestora raspund administrativ, contraventional, civil sau penal, dupa caz."

58. Articolul 51 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 51

Autoritatile publice locale, cu autorizatia administratorului drumului public si cu avizul politiei rutiere sau la solicitarea acesteia, sunt obligate sa ia masuri pentru realizarea de amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, semnalizate corespunzator, In apropierea unitatilor de invatamant, pietelor, targurilor, spitalelor, precum si in zonele cu risc sporit de accidente."

59. Articolul 52 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 52

(1) Conducatorul de vehicul care executa o manevra de schimbare a directiei de mers, de iesire dintr-un rand de vehicule stationate sau de intrare intr-un asemenea rand, de trecere pe o alta banda de circulatie sau de virare spre dreapta ori spre stanga sau care urmeaza sa efectueze o Intoarcere ori sa mearga cu spatele este obligat sa semnalizeze din timp si sa se asigure ca o poate face fara sa perturbe circulatia sau sa puna in pericol siguranta celorlalti participanti la trafic.

(2) Semnalizarea schimbarii directiei de mers trebuie sa fie mentinuta pe intreaga durata a manevrei."

60. Articolul 53 se abroga.

61. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 56

(1) La intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa cedeze trecerea tuturor vehiculelor care vin din partea dreapta.

(2) La intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare, semafoare sau de catre politistul rutier, conducatorul de vehicul este obligat sa respecte semnificatia sau indicatiile acestuia.

(3) Patrunderea unui vehicul intr-o intersectie este interzisa daca prin aceasta se produce blocarea intersectiei.

(4) in intersectiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circula in interiorul acestora au prioritate fata de cele care urmeaza sa patrunda in intersectie."

62. Articolul 57 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 57

in cazul vehiculelor care patrund intr-o intersectie dintre un drum inchis circulatiei publice si un drum public, au prioritate acele vehicule care circula pe drumul public."

63. Articolul 58 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 58

(1) in intersectiile cu circulatie nedirijata, conducatorul de vehicul este obligat sa acorde prioritate de trecere vehiculelor care circula pe sine. Acestea pierd prioritatea de trecere cand efectueaza virajul spre stanga sau cand semnalizarea rutiera din acea zona stabileste o alta regula de circulatie.

(2) in intersectii, conducatorii vehiculelor care vireaza spre stanga sunt obligati sa acorde prioritate de trecere vehiculelor cu care se intersecteaza si care circula din partea dreapta.

(3) in intersectiile cu circulatie dirijata prin indicatoare de prioritate, regula prioritatii de dreapta se respecta numai in cazul in care doua vehicule urmeaza sa se intalneasca, fiecare intrand in intersectie de pe un drum semnalizat cu un indicator avand aceeasi semnificatie de prioritate sau de pierdere a prioritatii.

(4) Cand un semafor cu trei culori are o lumina verde intermitenta suplimentara, montata la acelasi nivel cu lumina verde normala a semaforului, sub forma unei sageti verzi pe fond negru, cu varful spre dreapta, aprinderea acesteia semnifica permisiunea pentru vehicule de a-si continua drumul in directia indicata de sageata, indiferent de culoarea semaforului electric, cu conditia acordarii prioritatii de trecere vehiculelor si pietonilor care au drept de circulatie."

64. La articolul 59, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) La trecerea la nivel cu o cale ferata curenta, prevazuta cu bariere sau semibariere, conducatorii de vehicule sunt obligati sa opreasca in dreptul indicatorului ce obliga la oprire, daca acestea sunt in curs de coborare ori in pozitie orizontala si/sau semnalele sonore si luminoase care anunta apropierea trenului sunt in functiune."

65. La capitolul V, sectiunea a 2-a, dupa paragraful 8 se introduce un nou paragraf, paragraful 8^1, cu urmatorul cuprins:

"& 8^1. Autovehicule cu regim de circulatie prioritara

ART. 59^1

(1) Pentru a avea prioritate de trecere, autovehiculele prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b), atunci cand se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta, trebuie sa aiba in functiune semnalele luminoase si sonore.

(2) Conducatorii autovehiculelor aflati in situatiile prevazute la alin. (1) pot Incalca regimul legal de viteza sau alte reguli de circulatie, cu exceptia celor care reglementeaza trecerea la nivel cu calea ferata.

(3) Cand pe drumul public circulatia este dirijata de un politist rutier, conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte semnalele, indicatiile si dispozitiile acestuia.

ART. 59^2

(1) La intrarea in intersectiile unde lumina rosie a semaforului este in functiune ori indicatoarele obliga la acordarea prioritatii de trecere, conducatorii autovehiculelor prevazute la art. 59^1 alin. (1) trebuie sa reduca viteza si sa circule cu atentie sporita pentru evitarea producerii unor accidente de circulatie, in caz contrar urmand sa raspunda potrivit legii.

(2) Cand doua autovehicule cu regim de circulatie prioritara, care se deplaseaza in misiune avand semnalele luminoase si sonore in functiune, se apropie de o intersectie, venind din directii diferite, vehiculul care circula din partea dreapta are prioritate."

66. Articolul 60 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 60

(1) Se considera oprire imobilizarea voluntara a unui vehicul pe drumul public, pe o durata de cel mult 5 minute. Peste aceasta durata, imobilizarea se considera stationare.

(2) Nu se considera oprire:

a) imobilizarea vehiculului atat timp cat este necesara pentru Imbarcarea sau debarcarea unor persoane, daca prin aceasta manevra nu a fost perturbata circulatia pe drumul public respectiv;

b) imobilizarea autovehiculului avand o masa totala maxima autorizata de pana la 3,5 tone, atat timp cat este necesar pentru operatiunea de distribuire a marfurilor alimentare la unitatile comerciale.

(3) Pentru autovehiculele care transporta marfuri, altele decat cele prevazute la alin. (2) lit. b), administratorul drumului public Impreuna cu autoritatile administratiei publice locale, cu avizul politiei rutiere, vor stabili programe sau intervale orare pe timpul noptii, in care oprirea sau stationarea este permisa pentru distribuirea marfurilor.

(4) Se considera parcare stationarea vehiculelor in spatii special amenajate sau stabilite si semnalizate corespunzator.

(5) Vehiculul oprit sau stationat pe partea carosabila trebuie asezat langa si In paralel cu marginea acesteia, pe un singur rand, daca printr-un alt mijloc de semnalizare nu se dispune altfel. Motocicletele fara atas, mopedele si bicicletele pot fi oprite sau stationate si cate doua, una langa alta."

67. Articolul 61 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 61

(1) Politia rutiera poate dispune ridicarea si depozitarea in locuri special amenajate a vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila si care constituie un obstacol pentru circulatia publica. Ridicarea si depozitarea vehiculelor se realizeaza de catre administratiile publice locale sau de catre administratorul drumului public, dupa caz.

(2) Contravaloarea cheltuielilor pentru ridicarea, transportul si depozitarea vehiculului stationat neregulamentar se suporta de catre detinatorul acestuia."

68. Articolul 62 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 62

Cazurile si conditiile in care oprirea, stationarea sau parcarea pe drumul public este permisa se stabilesc prin regulament, in conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta."

69. Dupa articolul 62 se introduce un nou paragraf, paragraful 9^1, cu urmatorul cuprins:

"& 9^1. Circulatia vehiculelor destinate transportului de marfuri sau transportului public de persoane

ART. 62^1

(1) Atestatul profesional este obligatoriu pentru conducatorul autovehiculului care efectueaza transport de marfuri periculoase, transport public de persoane, transport In cont propriu de persoane cu microbuze si autobuze, transporturi agabaritice, precum si pentru autovehiculele de transport marfa cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone, care circula in trafic intern si international.

(2) Conducerea autovehiculelor apartinand Ministerului Administratiei si internelor, Ministerului Apararii Nationale si Serviciului Roman de Informatii, destinate transportului de marfuri a caror masa totala maxima autorizata este mai mare de 3,5 tone, transportului de marfuri sau produse periculoase, transportului de persoane, precum si conducerea vehiculelor cu mase si/sau dimensiuni de gabarit depasite, care executa transporturi pentru nevoile proprii ale acestor institutii, sunt permise conducatorilor de autovehicule numai pe baza atestatului profesional eliberat de aceste institutii, in conditiile stabilite de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Acest atestat este valabil numai pentru perioada in care conducatorii auto respectivi fac parte din aceste institutii.

(3) Conditiile de obtinere a certificatului de atestare profesionala se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(4) Certificatul de atestare profesionala care confera titularului dreptul de a efectua activitatea pentru care a fost eliberat este valabil numai insotit de permisul de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.

ART. 62^2

Se interzice transportul pe drumurile publice al marfurilor si produselor periculoase in vehicule care nu au dotarile si echipamentele necesare sau care nu indeplinesc conditiile tehnice si de agreere prevazute in Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (A.D.R.), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994, ori pentru care conducatorul vehiculului nu detine certificat A.D.R. corespunzator.

ART. 62^3

(1) Autovehiculul care transporta marfuri sau produse periculoase poate circula pe drumurile publice numai in conditiile prevazute de reglementarile in vigoare.

(2) Vehiculele care, prin constructie sau datorita incarcaturii transportate, depasesc masa si/sau gabaritul prevazute de normele legale pot circula pe drumul public numai pe traseele stabilite de administratorul drumului public sau, dupa caz, de autoritatile administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

ART. 62^4

Autovehiculele cu mase si/sau gabarite depasite, cele care transporta marfuri sau produse periculoase, precum si cele de insotire trebuie sa aiba montate semnalele speciale de avertizare cu lumina galbena, prevazute la art. 32 alin. (1) lit. c), iar conducatorii acestora trebuie sa le mentina in functiune pe toata perioada deplasarii pe drumul public."

70. Articolul 63 se abroga.

71. Articolul 64 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 64

(1) Pentru a conduce un moped pe drumurile publice, conducatorul acestuia trebuie sa aiba varsta de cel putin 16 ani.

(2) Pentru a conduce o bicicleta pe drumurile publice, conducatorul acesteia trebuie sa aiba varsta de cel putin 14 ani.

(3) Bicicletele si mopedele care circula pe drumurile publice trebuie sa fie echipate cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente. Este interzisa circulatia acestora pe timp de noapte fara aceste mijloace si dispozitive in stare de functionare."

72. Articolul 65 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 65

(1) Sunt interzise accesul si deplasarea vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor de povara, de tractiune sau de calarie, precum si a animalelor izolate sau in turma pe drumurile nationale, in municipii si pe drumurile la inceputul carora exista indicatoare de interzicere a accesului.

(2) in cazurile prevazute la alin. (1), autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa amenajeze drumuri laterale destinate circulatiei acestora, potrivit competentelor stabilite prin lege.

(3) Pentru a circula pe drumurile publice pe care accesul le este permis, animalele, vehiculele trase sau Impinse cu mana, animalele de povara, de tractiune si de calarie vor avea cate un conducator, iar vehiculele cu tractiune animala vor fi echipate si cu mijloace de iluminare si dispozitive reflectorizant-fluorescente, in conformitate cu prevederile regulamentului."

73. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 66

(1) Pietonii sunt obligati sa se deplaseze numai pe trotuar, iar in lipsa acestuia, pe acostamentul din partea stanga a drumului, in directia lor de mers. Cand si acostamentul lipseste, pietonii sunt obligati sa circule cat mai aproape de marginea din partea stanga a partii carosabile, in directia lor de mers.

(2) Pietonii au prioritate de trecere fata de conducatorii de vehicule numai atunci cand sunt angajati in traversarea drumurilor publice prin locuri special amenajate, marcate si semnalizate corespunzator, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor.

(3) Traversarea drumului public de catre pietoni se face perpendicular pe axa acestuia, numai prin locurile special amenajate si semnalizate corespunzator, iar in lipsa acestora, in localitati, pe la coltul strazii, numai dupa ce s-au asigurat ca o pot face fara pericol pentru ei si pentru ceilalti participanti la trafic.

(4) Pietonii surprinsi si accidentati ca urmare a traversarii prin locuri nepermise, la culoarea rosie a semaforului destinat acestora, sau a nerespectarii altor obligatii stabilite de normele rutiere poarta intreaga raspundere a accidentarii lor, in conditiile in care conducatorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind circulatia prin acel sector.

(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de constructie speciala, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau Impingerii cu mana, precum si cele care se deplaseaza pe patine sau dispozitive cu role.

(6) Se excepteaza de la respectarea regulilor stabilite pentru pietoni politistul rutier si persoanele care se afla pe platforma drumului public si sunt autorizate, in exercitarea atributiilor de serviciu, sa indrume sau sa dirijeze circulatia rutiera, in conditiile stabilite prin regulament.

(7) Este interzisa ocuparea trotuarelor cu vehicule imobilizate, iar cand aceasta este permisa, conform indicatoarelor sau marcajelor, latimea minima a trotuarului lasat la dispozitia pietonilor trebuie sa fie de cel putin un metru."

74. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 67

Regulile privind circulatia pe drumurile publice a mopedelor, bicicletelor, vehiculelor cu tractiune animala, a conducatorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum si de animale se stabilesc prin regulament."

75. La articolul 68, alineatele (1), (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 68

(1) Pe autostrazi este interzisa circulatia pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depasite, fara autorizatie speciala de transport eliberata de administratorul drumului public, conform reglementarilor in vigoare, a vehiculelor cu tractiune animala, a animalelor, a vehiculelor trase sau Impinse cu mana, a bicicletelor si mopedelor, a tractoarelor si masinilor autopropulsate pentru lucrari agricole, precum si a vehiculelor care, prin constructie sau din alte cauze, nu pot depasi viteza de 50 km/h.

��� .........................................................................

(3) Se interzice circulatia, oprirea sau stationarea autovehiculelor pe banda de urgenta, cu exceptia cazurilor justificate, precum si a autovehiculelor cu regim de circulatie prioritar.

(4) Circulatia autovehiculelor destinate transportului public de persoane sau de marfuri se efectueaza, de regula, numai pe banda marginala din partea dreapta a autostrazii, in sensul de mers."

76. La capitolul V, dupa titlul sectiunii a 5-a se introduc doua noi articole, articolele 68^1 si 68^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 68^1

Accidentul de circulatie este evenimentul care intruneste cumulativ urmatoarele conditii:

a) s-a produs pe un drum deschis circulatiei publice ori si-a avut originea intr-un asemenea loc;

b) a avut ca urmare decesul, ranirea uneia sau a mai multor persoane ori avarierea a cel putin unui vehicul sau alte pagube materiale;

c) in eveniment a fost implicat cel putin un vehicul in miscare;

d) s-a produs ca urmare a Incalcarii unei reguli de circulatie.

ART. 68^2

(1) Vehiculele inmatriculate sau inregistrate, cu exceptia celor cu tractiune animala, a remorcilor si a mopedelor, care circula pe drumurile publice, trebuie sa aiba asigurare obligatorie pentru raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii.

(2) Politia rutiera dispune masura retinerii certificatului de inmatriculare sau Inregistrare si retragerea placutelor cu numarul de Inmatriculare sau de inregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate in trafic, eliberand dovada fara drept de circulatie.

(3) Daca detinatorul vehiculului nu face dovada asigurarii acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicarii masurii prevazute la alin. (2), politia rutiera dispune radierea din evidenta a vehiculului."

77. Articolul 69 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 69

(1) Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei.

(2) Orice persoana care este implicata sau are cunostinta de producerea unui accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, precum si In situatia in care in eveniment este implicat un vehicul care transporta marfuri periculoase este obligata sa anunte de indata politia si sa apeleze numarul national unic pentru apeluri de urgenta 112, existent in retelele de telefonie din Romania.

(3) Este interzis oricarei persoane sa schimbe pozitia vehiculului implicat Intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau a mai multor persoane, sa modifice starea locului sau sa stearga urmele accidentului fara Incuviintarea politiei care cerceteaza accidentul."

78. Articolul 70 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 70

(1) Conducatorului de autovehicul sau tramvai, instructorului auto atestat care se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere, precum si examinatorului autoritatii competente in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere sau pentru oricare dintre categoriile ori subcategoriile acestuia, implicat intr-un accident de circulatie, le este interzis consumul de alcool sau de substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora dupa producerea evenimentului si pana la testarea concentratiei alcoolului in aerul expirat sau recoltarea probelor biologice.

(2) in situatia in care nu sunt respectate dispozitiile alin. (1), se considera ca rezultatele testului sau ale analizei probelor biologice recoltate reflecta starea conducatorului, a instructorului auto sau a examinatorului respectiv in momentul producerii accidentului."

79. Articolul 71 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 71

(1) Conducatorul de vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat numai avarierea vehiculului este obligat sa-l scoata imediat In afara partii carosabile ori, daca nu este posibil, sa-l deplaseze cat mai aproape de bordura sau acostament, semnalizandu-l corespunzator.

(2) in situatia prevazuta la alin. (1), conducatorul de vehicul este obligat sa se prezinte imediat la unitatea de politie pe raza careia s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare.

(3) Daca in accidentul de circulatie sunt implicati doi sau mai multi conducatori ale caror vehicule avariate pot fi deplasate fara riscul de a periclita siguranta circulatiei, acestia se vor prezenta imediat cu vehiculele la unitatea de politie pe raza careia a avut loc evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare a accidentului."

80. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 72

Proprietarul sau detinatorul al carui autovehicul, remorca sau tramvai a fost avariat in alte Imprejurari decat intr-un accident de circulatie este obligat sa anunte imediat politia pe raza careia s-a produs evenimentul, pentru intocmirea documentelor de constatare."

81. Articolul 73 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 73

(1) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, autoritatea care are in evidenta vehiculele inmatriculate sau inregistrate comunica datele referitoare la acestea si proprietarilor sau detinatorilor acestora.

(2) La solicitarea Comisiei pentru Supravegherea Asigurarilor sau a societatilor de asigurare, politia rutiera comunica acestora copii ale documentelor de constatare a evenimentelor, in vederea intocmirii dosarelor pentru despagubire."

82. La capitolul V, titlul sectiunii a 6-a va avea urmatorul cuprins:

"SECTIUNEA a 6-a

Circulatia autovehiculelor in traficul international"

83. Articolul 74 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 74

(1) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in Romania pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, daca indeplinesc conditiile cerute pentru a fi admise in circulatia internationala, iar conducatorii lor poseda permis de conducere valabil, conform prevederilor Conventiei asupra circulatiei rutiere, incheiata la Viena la 8 noiembrie 1968 si ratificata de Romania prin Decretul nr. 318/1980.

(2) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state pot trece frontiera de stat si pot circula pe drumurile publice din Romania, daca indeplinesc conditiile tehnice prevazute in conventia mentionata la alin. (1), dar numai in perioada cat sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(3) Pentru a conduce un autovehicul pe teritoriul Romaniei, persoanele care sunt titulare ale unui permis de conducere eliberat intr-un stat care nu este membru al Conventiei asupra circulatiei rutiere, prevazute la alin. (1), trebuie sa posede si permis de conducere international.

(4) Autovehiculele si remorcile inmatriculate in alte state, detinute de persoane care au sediul sau domiciliul in Romania, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora in tara, daca sunt asigurate pentru cazurile de raspundere civila ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulatie.

(5) Persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania pot sa Isi inmatriculeze autovehiculele sau remorcile la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(6) Autovehiculele inmatriculate In statele care nu sunt semnatare ale Conventiei asupra circulatiei rutiere prevazute la alin. (1) sunt obligate sa poarte in partea din spate semnul distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea."

84. Articolul 75 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 75

(1) Persoanele care domiciliaza in alte state, aflate temporar in Romania, pot conduce autovehicule pe drumurile publice daca poseda permis de conducere valabil, conform modelelor stabilite in Conventia asupra circulatiei rutiere, prevazuta la art. 74 alin. (1), sau a carui valabilitate este recunoscuta pe baza de reciprocitate.

(2) Persoanele cu domiciliul In Romania care poseda permise de conducere nationale eliberate de autoritatile statelor membre ale Conventiei asupra circulatiei rutiere au dreptul sa conduca autovehicule pe drumurile publice cel mult 90 de zile de la intrarea lor in tara.

(3) Persoanele care si-au stabilit resedinta in Romania pot sa Isi preschimbe permisul de conducere obtinut in alt stat semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere intr-unul romanesc, la autoritatea competenta din zona de resedinta.

(4) Preschimbarea permiselor de conducere nationale emise de autoritatile straine cu documente similare romanesti se efectueaza in conditiile stabilite prin ordin al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

85. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 76

Nerespectarea dispozitiilor privind circulatia pe drumurile publice, care Intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, atrage raspunderea penala si se sanctioneaza potrivit prezentei ordonante de urgenta."

86. Articolul 77 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 77

(1) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai, neInmatriculat sau neInregistrat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 3 ani.

(2) Punerea in circulatie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai cu numar fals de inmatriculare sau de inregistrare se pedepseste cu Inchisoare de la unu la 5 ani.

(3) Tractarea unei remorci neInmatriculate sau neInregistrate ori cu numar fals de inmatriculare sau de inregistrare se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tractarea unei remorci ale carei placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare au fost retrase sau a unui vehicul inmatriculat in alt stat, care nu are drept de circulatie in Romania, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani."

87. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 78

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul ori a unui tramvai de catre o persoana care nu poseda permis de conducere se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana al carei permis de conducere este necorespunzator categoriei sau subcategoriei din care face parte vehiculul respectiv sau permisul i-a fost retras sau anulat ori careia exercitarea dreptului de a conduce i-a fost suspendata sau care nu are dreptul de a conduce autovehicule in Romania se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (2) se sanctioneaza si persoana care incredinteaza cu stiinta un autovehicul sau tramvai, pentru conducerea pe drumurile publice, unei persoane care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) sau unei persoane care sufera de o boala psihica ori se afla sub influenta alcoolului sau a unor produse ori substante stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora."

88. Articolul 79 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 79

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de catre o persoana care are o Imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care conduce un autovehicul sau un tramvai si care se afla sub influenta unor substante ori produse stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora.

(3) Substantele sau produsele stupefiante, precum si medicamentele cu efecte similare acestora se stabilesc de catre Ministerul Sanatatii, iar lista acestora se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) sau (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unei persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani.

(5) Refuzul, Impotrivirea ori sustragerea conducatorului unui autovehicul sau al unui tramvai ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune recoltarii probelor biologice sau testarii aerului expirat, in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei de produse sau substante stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani."

89. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 80

(1) Recoltarea probelor biologice se face in institutii medicale autorizate sau in institutii medico-legale si se efectueaza numai in prezenta unui reprezentant al politiei rutiere.

(2) Stabilirea concentratiei de alcool sau a prezentei in organism de substante ori produse stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face in institutiile medico-legale autorizate, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Sanatatii.

(3) Stabilirea prezentei alcoolului in aerul expirat sau testarea preliminara a prezentei in organism a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate.

(4) Stabilirea concentratiei de alcool in aerul expirat se face de catre politia rutiera, cu ajutorul unui mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(5) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata de politistul rutier cu un mijloc tehnic certificat si depistata ca avand o concentratie de pana la 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, poate solicita acestuia sa i se recolteze probe biologice de catre institutiile medicale prevazute la alin. (1), in vederea stabilirii Imbibatiei de alcool in sange.

(6) Persoana care conduce un autovehicul sau tramvai, testata cu un mijloc tehnic certificat ca avand o concentratie de peste 0,40 mg/l alcool pur in aerul expirat, este obligata sa se supuna recoltarii probelor biologice sau testarii cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic.

(7) Conducatorilor de autovehicule sau tramvaie, testati in trafic cu un mijloc tehnic certificat, care indica prezenta, in produsele biologice, a unor substante sau produse stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, li se recolteaza obligatoriu probe biologice."

90. Articolul 81 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 81

(1) Parasirea locului accidentului de catre conducatorul vehiculului sau de catre instructorul auto, aflat in procesul de instruire, sau de examinatorul autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane ori daca accidentul s-a produs ca urmare a unei infractiuni, fara incuviintarea politiei care efectueaza cercetarea locului faptei, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta oricarei persoane de a modifica starea locului sau de a sterge urmele accidentului de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, fara acordul echipei de cercetare la fata locului.

(3) Nu constituie infractiune fapta conducatorului de vehicul care, in lipsa altor mijloace de transport, el insusi transporta persoanele ranite la cea mai apropiata unitate sanitara in masura sa acorde asistenta medicala necesara si la care a declarat datele personale de identitate si numarul de inmatriculare sau Inregistrare a vehiculului condus, consemnate intr-un registru special, daca se inapoiaza imediat la locul accidentului.

(4) Nu constituie infractiunea de parasire a locului accidentului fapta conducatorului autovehiculului cu regim de circulatie prioritara, daca acesta anunta de indata politia si dupa terminarea misiunii se prezinta la sediul unitatii de politie pe a carei raza de competenta s-a produs accidentul, in vederea intocmirii documentelor de constatare.

(5) Nu constituie infractiune parasirea locului accidentului, daca victima paraseste locul faptei, iar conducatorul de vehicul anunta imediat evenimentul la cea mai apropiata unitate de politie."

91. La articolul 82, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 82

(1) Fapta conducatorului de vehicul sau a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, ori a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a consuma alcool, produse ori substante stupefiante sau medicamente cu efecte similare acestora, dupa producerea unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, pana la recoltarea probelor biologice ori pana la testarea cu un mijloc tehnic omologat si verificat metrologic sau pana la stabilirea cu un mijloc tehnic certificat a prezentei acestora in aerul expirat, se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani."

92. Articolul 83 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 83

NeIndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (5) de catre medicul de familie, in cazul producerii unui accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii uneia sau mai multor persoane, ca urmare a afectiunilor medicale ale conducatorului de vehicul, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

93. Articolul 84 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 84

(1) Fapta savarsita cu intentie de a sustrage, distruge, degrada ori de a aduce in stare de neintrebuintare indicatoarele, semafoarele, amenajarile rutiere sau crearea de obstacole pe partea carosabila se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza instalarea de mijloace de semnalizare rutiera sau modificarea pozitiilor acestora, fara autorizatie eliberata de autoritatile competente, de natura sa induca in eroare participantii la trafic.

(3) Organizarea sau participarea, in calitate de conducator de vehicul sau de animale, la Intreceri neautorizate pe drumurile publice se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza blocarea cu intentie a drumului public, daca se pune in pericol siguranta circulatiei ori se aduce atingere dreptului la libera circulatie a celorlalti participanti la trafic.

(5) Lasarea fara supraveghere pe partea carosabila a drumurilor publice a unui vehicul care transporta produse sau substante periculoase se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 7 ani."

94. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 85

(1) indeplinirea defectuoasa sau neIndeplinirea atributiilor de verificare tehnica ori inspectie tehnica periodica a autovehiculelor, remorcilor sau tramvaielor ori a celor referitoare la efectuarea unor reparatii sau interventii tehnice de catre persoanele care au asemenea atributii, daca din cauza starii tehnice a vehiculului s-a produs un accident de circulatie care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea integritatii corporale ori a sanatatii unei persoane, se pedepseste conform legii penale.

(2) Repararea autovehiculelor avand urme de accident, fara autorizatia eliberata de politie, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda."

95. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 86

(1) Efectuarea unor lucrari de construire, modificare, modernizare sau reabilitare a drumului public si amplasarea unor constructii, panouri sau reclame publicitare in zona drumului, fara autorizatie de constructie eliberata in conditiile legii, se pedepsesc cu Inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si persoana care nu respecta conditiile stabilite in autorizatia de constructie, eliberata in conditiile legii, pentru amenajarea accesului rutier la drumul public, in cazul constructiilor amplasate in zona acestuia.

(3) Persoana autorizata de administratorul caii ferate care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea trecerilor la nivel cu calea ferata se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si persoana autorizata de catre administratorul unui drum public sau de catre executantul unei lucrari pe partea carosabila, care nu ia masurile corespunzatoare pentru semnalizarea obstacolelor sau a lucrarilor pe drumurile publice, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat victime omenesti sau pagube materiale."

96. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:

ART. 87

(1) incalcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, altele decat cele care intrunesc elementele constitutive ale unei infractiuni, constituie contraventie si se sanctioneaza cu avertisment ori cu amenda ca sanctiune principala si, dupa caz, cu una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la art. 88 alin. (2).

(2) Avertismentul consta In atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului, Insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.

(3) Avertismentul se aplica in cazul in care prin incalcarea normei rutiere nu se pune in pericol siguranta circulatiei.

(4) Sanctiunile contraventionale prevazute la alin. (1) se stabilesc si se aplica contravenientilor, persoane fizice ori juridice."

97. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 88

(1) Sanctiunile contraventionale complementare au ca scop inlaturarea unei stari de pericol si preIntampinarea savarsirii altor fapte interzise de lege si se aplica prin acelasi proces-verbal prin care se aplica si sanctiunea principala a amenzii sau avertismentului.

(2) Sanctiunile contraventionale complementare sunt urmatoarele:

a) aplicarea punctelor de penalizare;

b) suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, pe timp limitat;

c) confiscarea bunurilor destinate savarsirii contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta ori folosite in acest scop;

d) imobilizarea vehiculului;

e) radierea din oficiu a Inmatricularii sau inregistrarii vehiculului, in cazurile prevazute la art. 18 alin. (2) si (4);

f) ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar.

(3) Pentru incalcarea unor norme la regimul circulatiei, pe langa sanctiunea principala sau, dupa caz, una dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c), d) si f), in cazurile prevazute la art. 92 alin. (1) se aplica si un numar de 2, 3, 4 sau 6 puncte de penalizare.

(4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori de Inlocuitorul acestuia, pe raza careia a fost savarsita una dintre faptele prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art. 91^1 alin. (3), sau de catre seful politiei rutiere din cadrul inspectoratului General al Politiei Romane ori de adjunctul acestuia pentru faptele constatate de politistii rutieri din subordine. in cazul cumulului de 15 puncte de penalizare, suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se dispune de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti pe raza careia Isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta titularul permisului de conducere.

(5) Confiscarea se dispune de catre politia rutiera prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, odata cu aplicarea sanctiunii amenzii.

(6) Sunt supuse confiscarii:

a) mijloacele speciale de avertizare luminoase si sonore detinute, montate si folosite pe alte autovehicule decat cele prevazute la art. 32 alin. (2) si (3);

b) dispozitivele care perturba functionarea mijloacelor tehnice de supraveghere a traficului;

c) placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare care nu corespund standardelor in vigoare si care sunt montate pe vehicule;

d) vehiculele cu tractiune animala, cand circula pe drumurile publice pe care le este interzis accesul ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatile publice locale.

(7) Imobilizarea unui vehicul consta in scoaterea acestuia in afara partii carosabile, pe acostament sau cat mai aproape de marginea drumului, si punerea lui in imposibilitate de miscare prin folosirea unor dispozitive tehnice sau a altor mijloace de blocare.

(8) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier, ca urmare a savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre faptele prevazute la art. 104 alin. (1)."

98. Dupa articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 88^1

(1) Pe langa sanctiunile contraventionale, politistul rutier dispune, in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, si una dintre urmatoarele masuri tehnico-administrative:

a) retinerea permisului de conducere si/sau a certificatului de inmatriculare ori de inregistrare sau, dupa caz, a dovezii inlocuitoare a acestora;

b) retragerea permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau inregistrare ori a placutelor cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;

c) anularea permisului de conducere.

(2) Retinerea permisului de conducere ori a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare se face de catre politistul rutier, odata cu constatarea faptei, eliberandu-se titularului o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.

(3) Perioada in care titularului permisului de conducere i se interzice dreptul de a conduce un autovehicul sau tramvai se considera suspendare, conform dispozitiilor art. 88 alin. (2) lit. b).

(4) Retragerea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera daca titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce vehicule pe drumurile publice de catre o institutie medicala autorizata.

(5) Anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera pe a carei raza de competenta s-a produs una dintre faptele prevazute la art. 101.

(6) Procedura aplicarii masurilor administrative se stabileste prin regulament."

99. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 89

(1) Amenzile contraventionale se stabilesc in cuantumul determinat de valoarea numarului punctelor-amenda aplicate.

(2) Un punct-amenda reprezinta valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotarare a Guvernului.

(3) Contraventiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta li se stabilesc clase de sanctiuni carora le corespunde un numar de puncte-amenda, in functie de gravitatea faptelor si de pericolul social pe care acestea Il prezinta.

(4) Clasele de sanctiuni sunt urmatoarele:

a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amenda;

b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amenda;

c) clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amenda;

d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amenda;

e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amenda.

(5) Contraventiile prevazute la clasa a V-a de sanctiuni se aplica persoanelor juridice."

100. Dupa articolul 89 se introduce un nou articol, articolul 89^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 89^1

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa I de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul In mod nejustificat cu o viteza cu cel putin 10 km/h sub limita minima obligatorie stabilita pe tronsonul de drum respectiv;

2. nerespectarea obligatiei de semnalizare a manevrei de schimbare a directiei de mers;

3. nerespectarea de catre pietoni a normelor privind circulatia pe drumurile publice;

4. neIndeplinirea obligatiei proprietarului sau a utilizatorului de autovehicul de a solicita documentul de constatare a avariilor produse acestuia in alte Imprejurari decat in urma unui accident de circulatie;

5. nerespectarea normelor privind circulatia pe drumurile publice de catre conducatorii coloanelor militare, ai grupurilor organizate autorizate si cortegiilor;

6. nerespectarea semnificatiei semnalului luminos intermediar de forma uneia sau a unor sageti de culoare galbena ori alba cu varful orientat in jos spre dreapta, care anunta schimbarea semnalului de culoare verde In cazul benzilor cu circulatie reversibila;

7. conducerea unui vehicul avariat peste termenul de 30 de zile de la data eliberarii documentului de constatare a avariei;

8. nerespectarea obligatiei conducatorului de autovehicul si a pasagerilor acestuia de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, centura sau dispozitivele de siguranta omologate;

9. nerespectarea obligatiei de catre conducatorul de motocicleta sau moped de a purta, in timpul deplasarii pe drumurile publice, casca de protectie omologata;

10. nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda;

11. nerespectarea regulilor de circulatie de catre conducatorii de animale;

12. nerespectarea obligatiei de a aplica semnul distinctiv pe autovehicule conduse de persoane care au mai putin de un an vechime de la dobandirea permisului de conducere;

13. lasarea libera In timpul conducerii a volanului, ghidonului sau a manetei de comanda a vehiculului;

14. nerespectarea de catre pasageri sau calatori a obligatiilor ce le revin atunci cand se afla in vehicule;

15. nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului;

16. conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau Inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a Impiedica identificarea numarului de Inmatriculare sau de inregistrare;

17. conducerea unui vehicul pe ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de Inregistrare sunt aplicate folii sau alte dispozitive care nu permit citirea numarului de inmatriculare ori placutele nu corespund standardelor in vigoare;

18. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul cu defectiuni tehnice, altele decat cele prevazute la art. 91^1 alin. (3) lit. b), ori care are lipsa unul sau mai multe elemente de caroserie sau aceasta este deteriorata vizibil.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 2 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. a)."

101. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 90

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:

1. nerespectarea semnalelor politistilor de frontiera in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, ale indrumatorilor de circulatie ai Ministerului Apararii Nationale, ale agentilor de cale ferata, ale persoanelor desemnate pentru dirijarea circulatiei, pe sectoarele de drum pe care se executa lucrari de reabilitare a acestora, precum si cele ale patrulelor scolare de circulatie si ale nevazatorilor;

2. nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora de catre conducatorii de vehicule, cu exceptia celor care conduc autovehicule prevazute la art. 32 alin. (2) lit. a) si b);

3. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare;

4. neIndeplinirea obligatiei de a solicita autoritatii competente, in termenul prevazut de lege, eliberarea unui duplicat al permisului de conducere sau al certificatului de inmatriculare ori de inregistrare, in cazul in care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punct de vedere al formei si continutului celor in vigoare;

5. lipsa dotarilor specifice la autovehiculele destinate invatarii conducerii auto, prevazute in reglementarile in vigoare;

6. conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori sunt uzate peste limita admisa;

7. conducerea unui autovehicul care, in mers sau stationare, polueaza fonic sau emana noxe peste limita legal admisa;

8. nerespectarea traseelor stabilite de politia rutiera pentru pregatirea practica sau sustinerea examenului pentru obtinerea permisului de conducere;

9. nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intr-o intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri;

10. efectuarea de catre conducatorul unui vehicul a unor activitati de natura a-i distrage atentia de la conducere ori folosirea instalatiilor de sonorizare la un nivel de zgomot care afecteaza deplasarea in siguranta a lui si a celorlalti participanti la trafic;

11. nerespectarea obligatiei ce revine conducatorului de motocicleta sau moped de a avea in functiune, in timpul zilei, luminile de intalnire in circulatia pe drumurile publice;

12. neutilizarea echipamentului de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant de catre persoana care executa lucrari in zona drumului public sau de catre agentul de cale ferata care asigura trecerea la nivel;

13. conducerea unui autovehicul care nu este dotat cu trusa medicala, triunghiuri reflectorizante si stingator pentru incendii, omologate.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 3 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. b).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) depasirea coloanelor de vehicule oprite la culoarea rosie a semaforului sau la trecerile la nivel cu calea ferata;

b) neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea regulamentara a drumului public prin locurile special amenajate si semnalizate, aflati pe sensul de deplasare a autovehiculului sau tramvaiului;

c) neacordarea prioritatii de trecere vehiculelor care au acest drept;

d) nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului;

e) nerespectarea regulilor privind depasirea;

f) nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu;

g) nerespectarea prevederilor art. 71 alin. (2)."

102. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 91

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:

1. conducerea unui autovehicul cu permis de conducere a carui valabilitate a expirat;

2. conducerea unui autovehicul de catre o persoana care nu a preschimbat permisul de conducere national romanesc la schimbarea domiciliului sau resedintei, in termenul prevazut de lege;

3. conducerea unui autovehicul de catre o persoana cu domiciliul in Romania care nu a preschimbat permisul de conducere obtinut in alt stat, in termenul prevazut de lege;

4. neIndeplinirea obligatiilor de preschimbare a certificatului de inmatriculare sau de Inregistrare a autovehiculului ori remorcii in cazurile prevazute de lege;

5. nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculul care circula din sens opus;

6. nerespectarea de catre conducatorul de vehicul a semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de interzicere sau restrictie ori a celor temporare, cu exceptia celor care interzic accesul sau depasirea care se Incadreaza in alta clasa de sanctiuni;

7. nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia;

8. nerespectarea normelor privind circulatia bicicletelor si mopedelor;

9. nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament;

10. montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini ori dispozitive de avertizare sonora sau accesorii ori modificari neomologate;

11. circulatia cu un autovehicul, remorca sau tramvai cu defectiuni la sistemul de iluminare sau de avertizare sonora ori cand acestea lipsesc;

12. nerespectarea regulilor in cazul imobilizarii involuntare in pasaje subterane si tuneluri;

13. nerespectarea regulilor privind transportul persoanelor si al obiectelor in sau pe vehicule;

14. pornirea de pe loc a autovehiculului sau tramvaiului cu usile deschise, circulatia cu usile deschise ori deschiderea acestora in timpul mersului; deschiderea usilor autovehiculului atunci cand acesta este oprit sau stationat, fara asigurarea ca nu se pune in pericol siguranta deplasarii celorlalti participanti la trafic;

15. oprirea autovehiculelor destinate transportului public de persoane in alte locuri decat in statiile semnalizate ca atare;

16. nerespectarea regulilor privind circulatia pe benzi;

17. conducerea pe drumurile publice a vehiculelor cu doua roti, fara a se asigura contactul cu partea carosabila pe ambele roti.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 4 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. c).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care a rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

b) nerespectarea interdictiei temporare de circulatie instituite pe un anumit segment de drum public;

c) nerespectarea regulilor de circulatie la trecerea unei coloane oficiale sau intercalarea intr-o astfel de coloana;

d) circulatia pe sens opus, cu exceptia cazurilor in care se efectueaza regulamentar manevra de depasire."

103. Dupa articolul 91 se introduc sase noi articole, articolele 91^1 - 91^6, cu urmatorul cuprins:

ART. 91^1

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice:

1. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul care nu corespunde din punct de vedere tehnic sau al carui termen de valabilitate a inspectiei tehnice periodice a expirat;

2. conducerea pe drumurile publice a unui vehicul fara a avea montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori daca placutele cu numarul de inmatriculare ori de Inregistrare nu sunt fixate in locurile special destinate;

3. conducerea unui vehicul cu tractiune animala neInregistrat;

4. neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege;

5. conducerea unui autovehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri fara a detine atestatul profesional;

6. neefectuarea verificarii medicale periodice;

7. neIndeplinirea de catre medicul de familie a obligatiilor prevazute la art. 22 alin. (5) in cazul implicarii, cu vinovatie, a conducatorului de vehicul aflat in evidenta sa intr-un accident de circulatie in urma caruia au rezultat numai pagube materiale;

8. detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina;

9. lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora;

10. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor speciale de avertizare sonora sau luminoasa pe vehiculele care nu au acest drept;

11. detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a vitezei;

12. folosirea nejustificata a mijloacelor speciale de avertizare luminoase sau sonore de catre conducatorii autovehiculelor care au regim de circulatie prioritara;

13. nerespectarea semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata la trecerea la nivel;

14. necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a Incredintat vehiculul spre a fi condus;

15. neIndeplinirea obligatiilor ce Ii revin conducatorului de vehicule care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri;

16. nerespectarea obligatiilor ce revin conducatorilor de vehicule cu tractiune animala;

17. nerespectarea dispozitiilor art. 68 privind circulatia pe autostrazi;

18. neIndeplinirea obligatiilor prevazute la art. 71 alin. (2) in cazul implicarii conducatorului de autovehicul intr-un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale;

19. efectuarea transportului de marfuri sau persoane cu autovehicule si remorci care circula In baza autorizatiei pentru proba;

20. conducerea unui autovehicul care circula in baza autorizatiei pentru probe in afara judetului sau a municipiului Bucuresti in raza caruia Isi are sediul titularul autorizatiei;

21. nerespectarea semnificatiei luminii rosii a dispozitivelor instalate pentru semnalizarea benzilor cu circulatie reversibila;

22. savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic;

23. aruncarea, lasarea ori abandonarea pe drumul public de obiecte, materiale, substante sau vehicule, dupa caz;

24. nerespectarea regulilor privind remorcarea vehiculelor;

25. neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care a fost invitat pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul;

26. patrunderea pe drumurile publice modernizate cu un vehicul care are pe roti sau pe caroserie noroi ce se depune pe partea carosabila ori din care cad sau se scurg produse, substante sau materiale ce pun in pericol siguranta circulatiei;

27. transportul copiilor in varsta de pana la 12 ani sau al animalelor pe locurile din fata ale vehiculelor;

28. conducerea autovehiculului cu masa maxima autorizata mai mare de 3,5 tone pe drumurile acoperite cu gheata, zapada sau polei, fara a avea montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate;

29. neaplicarea, in partea din spate a unui autovehicul inmatriculat intr-un stat care nu este semnatar al Conventiei asupra circulatiei rutiere, a semnului distinctiv al statului care a efectuat inmatricularea;

30. stationarea neregulamentara pe drumurile publice in conditii de vizibilitate redusa;

31. lovirea, deteriorarea sau ocolirea portilor de gabarit instalate inaintea trecerii la nivel cu calea ferata;

32. lovirea si/sau deteriorarea pasajelor superioare de pe drumurile publice, prin nerespectarea gabaritului de libera trecere semnalizat corespunzator;

33. montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege;

34. neaplicarea, in partea din spate a vehiculului care efectueaza transport public de persoane sau de marfuri, a indicatorului cu limitele de viteza admise pentru categoria din care face parte vehiculul condus;

35. aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator;

36. aplicarea de afise, reclame publicitare, inscrisuri sau accesorii pe parbriz, luneta sau geamurile laterale care restrang sau estompeaza vizibilitatea sub limita legal admisa ori Impiedica sau diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de inmatriculare;

37. incalcarea obligatiilor referitoare la circulatia pe drumurile publice a vehiculelor care transporta produse sau marfuri periculoase ori a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit.

(2) Amenda contraventionala prevazuta la alin. (1) se aplica si conducatorului de autovehicul sau tramvai care savarseste o fapta pentru care se aplica 6 puncte de penalizare, conform art. 92 alin. (1) lit. d).

(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii complementare a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 90 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte:

a) conducerea sub influenta bauturilor alcoolice, daca fapta nu constituie, potrivit legii, infractiune;

b) conducerea vehiculului cu defectiuni grave la sistemul de franare sau la mecanismul de directie, constatate de politia rutiera Impreuna cu specialistii Registrului Auto Roman;

c) neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori In curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune;

d) nerespectarea dispozitiilor prevazute la art. 35 alin. (3);

e) depasirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv si pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic.

ART. 91^2

(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce autovehicule se dispune:

a) pentru o perioada de 30 de zile, daca titularul permisului de conducere a savarsit contraventii care cumuleaza 15 puncte de penalizare;

b) pentru o perioada de 60 de zile, daca titularul permisului de conducere cumuleaza din nou cel putin 15 puncte de penalizare in urmatoarele 12 luni de la data expirarii ultimei suspendari a exercitarii dreptului de a conduce.

(2) in cazul in care conducatorul de autovehicul sau tramvai savarseste, intr-un interval de 6 luni de la data restituirii permisului de conducere, din nou o noua fapta prevazuta la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3) si art. 91^1 alin. (3), perioada de suspendare se majoreaza cu Inca 30 de zile.

(3) in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) hotararea de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce se comunica titularului de catre serviciul politiei rutiere, care are in evidenta contravenientul, in termen de 10 zile de la data constatarii ultimei contraventii.

(4) Punctele de penalizare se anuleaza la Implinirea termenului de 6 luni de la data constatarii contraventiei.

(5) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce anuleaza toate punctele de penalizare acumulate pana in acel moment.

(6) in cazurile prevazute la alin. (1), contravenientul este obligat sa se prezinte la unitatea de politie pe raza careia domiciliaza sau, dupa caz, are resedinta, in termen de 5 zile de la primirea Instiintarii scrise, pentru a preda permisul de conducere.

(7) Neprezentarea contravenientului in termenul prevazut la alin. (6), in mod nejustificat, atrage majorarea cu 30 de zile a duratei de suspendare a exercitarii dreptului de a conduce, prevazuta la alin. (1) lit. a) si b).

ART. 91^3

La cererea motivata a titularului permisului de conducere, perioadele de suspendare se reduc de catre seful politiei rutiere al judetului sau al municipiului Bucuresti pe raza careia a fost savarsita fapta ori de catre seful politiei rutiere din inspectoratul General al Politiei Romane, dar nu mai putin de 30 de zile, in conditiile prevazute in regulament.

ART. 91^4

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a V-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de catre persoane juridice:

1. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a drumului public sau a trecerilor la nivel cu calea ferata, conform standardelor in vigoare; neInlaturarea obstacolelor care Impiedica vizibilitatea conducatorilor de vehicule la trecerile la nivel cu calea ferata;

2. neIndeplinirea obligatiilor de instalare a mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a dispozitivelor speciale de acest fel;

3. nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare, conform standardelor in vigoare, a obstacolelor sau lucrarilor aflate in zona drumului public;

4. neasigurarea starii de viabilitate a partii carosabile potrivit standardelor in vigoare, precum si neluarea masurilor de inlaturare a obstacolelor aflate pe partea carosabila;

5. amplasarea in zona drumului public de dispozitive care pot fi confundate cu indicatoarele ori instalatiile care servesc la semnalizarea rutiera ori realizarea de constructii sau instalatii ori crearea de alte obstacole de natura sa le limiteze vizibilitatea sau eficacitatea;

6. instituirea de restrictii de circulatie pe drumurile publice fara autorizatia administratorului drumului si avizul politiei rutiere;

7. nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de administratorul drumului public si de politia rutiera privind amplasarea si executarea de lucrari in zona drumului public;

8. nerespectarea obligatiilor de catre executant sau, dupa caz, beneficiar ca, dupa terminarea lucrarilor in partea carosabila, acostament sau trotuar, sa readuca drumul public cel putin la starea initiala;

9. neIndeplinirea de catre persoana juridica a obligatiilor ce Ii revin, potrivit normelor legale, in legatura cu vehiculele si conducatorii acestora;

10. necomunicarea, in termen, la cererea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul pentru a fi condus pe drumurile publice;

11. lipsa dotarilor specifice obligatorii pentru admiterea si mentinerea in circulatie a vehiculelor;

12. neasigurarea Insotirii deplasarii vehiculelor care efectueaza transport de marfuri sau produse periculoase, precum si a celor cu mase sau gabarite depasite;

13. nerespectarea obligatiei de a echipa personalul de executie a lucrarilor in zona drumului public cu echipamente de protectie-avertizare fluorescent-reflectorizant;

14. amplasarea statiilor mijloacelor de transport public de persoane fara avizul politiei rutiere;

15. nerespectarea obligatiilor de a efectua orele de educatie rutiera in unitatile de invatamant;

16. practicarea actelor de comert pe trotuar, pe acostament sau pe partea carosabila, iar in afara localitatilor, in zona de siguranta a drumului public;

17. refuzul nejustificat de a Inmatricula sau de a inregistra un vehicul sau de a elibera placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare ori de a mentiona in certificatul de inmatriculare datele de identificare a utilizatorului;

18. neIndeplinirea, de catre proprietarul sau detinatorul mandatat al vehiculului, a obligatiei de a solicita autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a datelor de identificare a utilizatorului;

19. neIndeplinirea obligatiilor ce revin organizatorilor intrecerilor autorizate de a lua toate masurile necesare pentru desfasurarea in siguranta a acestora, precum si pentru protectia celorlalti participanti la trafic;

20. neIndeplinirea obligatiei, de catre autoritatile publice locale, de a efectua amenajari rutiere destinate circulatiei pietonilor, biciclistilor, vehiculelor cu tractiune animala si calmarii traficului, precum si nesemnalizarea sau semnalizarea necorespunzatoare a acestora;

21. incredintarea unui vehicul destinat transportului public de persoane sau de marfuri pentru a fi condus pe drumurile publice de catre un conducator de autovehicul sau tramvai care nu are atestat profesional;

22. dispunerea efectuarii transportului de marfuri si produse periculoase sau a vehiculelor cu masa si/sau gabaritul depasit fara autorizatie speciala emisa in conditiile legii ori pe alte trasee decat cele stabilite de autoritatea competenta;

23. neIndeplinirea obligatiei de instiintare a politiei rutiere de pe a carei raza de competenta pleaca transportul de marfuri sau produse periculoase cu privire la traseul stabilit si localitatea de destinatie;

��� 24. neIndeplinirea obligatiei de catre autoritatile administratiei publice locale de a amenaja drumuri laterale in conditiile art. 65 alin. (2);

25. nerespectarea obligatiei administratorului drumului public sau autoritatii publice locale de a executa sau, dupa caz, de a desfiinta amenajarile rutiere, in termenul stabilit Impreuna cu politia rutiera;

26. punerea in aplicare a planurilor de urbanism generale, zonale sau de detaliu, fara ca acestea sa fie avizate in prealabil de catre administratorul drumului public si politia rutiera;

27. incalcarea dispozitiilor legale privind efectuarea de modificari si completari in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare ori in cartea de identitate a vehiculului, precum si verificarea tehnica periodica a acestuia fara solicitarea prezentarii de catre proprietar a dovezii existentei asigurarii de raspundere civila pentru pagube produse tertilor prin accidente de autovehicule;

28. neIndeplinirea obligatiei de intretinere a drumului public pe timp de iarna, potrivit reglementarilor in vigoare.

ART. 91^5

(1) in cazurile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 91^1 alin. (3) si art. 91^6 conducatorul de autovehicul sau tramvai trebuie sa se prezinte obligatoriu, conform convocarii, pentru verificarea cunoasterii regulilor de circulatie.

(2) in cazul nepromovarii testului de cunoastere a regulilor de circulatie, perioada de suspendare se prelungeste pana la promovarea testului.

ART. 91^6

Sanctiunile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 91^1 alin. (3), art. 91^2 alin. (2) si art. 91^5 se aplica si instructorului auto atestat, aflat in procesul de instruire practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere ori examinatorului aflat in timpul desfasurarii probei practice a examenului pentru obtinerea permisului de conducere."

104. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 92

(1) Savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a uneia sau mai multor contraventii atrage, pe langa sanctiunea amenzii, si aplicarea unui numar de puncte de penalizare, dupa cum urmeaza:

a) 2 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:

1. folosirea incorecta a luminilor de drum la intalnirea cu un autovehicul care circula din sens opus;

2. folosirea telefoanelor mobile in timpul conducerii, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip <<maini libere>>;

3. nerespectarea obligatiei de a purta, in timpul circulatiei pe drumurile publice, centura de siguranta ori castile de protectie omologate, dupa caz;

4. depasirea cu 10 - 20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

5. circulatia pe un sector de drum pe care accesul este interzis;

6. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers;

7. nerespectarea obligatiei de a folosi luminile de intalnire si pe timpul zilei, pe autostrazi, drumuri expres si pe drumuri nationale europene (E);

8. stationarea neregulamentara;

9. refuzul inmanarii actului de identitate, a permisului de conducere, a certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, a celorlalte documente prevazute de lege, la cererea politistului rutier, precum si refuzul de a permite verificarea vehiculului;

b) 3 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:

1. oprirea nejustificata sau circulatia pe banda de urgenta a autostrazilor ori oprirea pe partea carosabila a drumurilor expres sau a drumurilor nationale europene (E);

2. depasirea cu 21 - 30 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

3. nerespectarea regulilor privind manevra de intoarcere, mersul inapoi, schimbarea benzii de circulatie sau a directiei de mers, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

4. nepastrarea unei distante corespunzatoare fata de vehiculul care Il precede, daca prin aceasta s-a produs un accident din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale;

5. nerespectarea semnificatiei indicatorului <<ocolire>>, instalat pe refugiul statiilor de tramvai;

6. patrunderea intr-o intersectie atunci cand circulatia in interiorul acesteia este blocata;

c) 4 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:

1. nerespectarea obligatiilor care Ii revin in cazul vehiculelor ramase in pana sau avariate;

2. nerespectarea semnificatiei indicatorului <<STOP>>;

3. depasirea cu 31 - 40 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

4. circulatia in timpul noptii sau ziua, pe timp de ceata, ninsoare abundenta sau ploaie torentiala, cu un autovehicul fara lumini sau fara semnalizare corespunzatoare;

5. conducerea unui autovehicul sau tractarea unei remorci atunci cand dovada inlocuitoare a certificatului de Inmatriculare sau de inregistrare este eliberata fara drept de circulatie sau durata acesteia a expirat;

d) 6 puncte de penalizare pentru savarsirea urmatoarelor fapte:

1. refuzul de a permite imobilizarea vehiculului sau verificarea tehnica a acestuia;

2. nerespectarea semnificatiei semnalelor regulamentare ale agentilor de cale ferata care dirijeaza circulatia la trecerile la nivel cu calea ferata;

3. depasirea cu 41 - 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatata, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate si verificate metrologic;

4. conducerea unui vehicul Inmatriculat sau inregistrat care nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;

5. circulatia sau stationarea pe spatiul interzis care separa sensurile de circulatie pe autostrada;

6. stationarea ori parcarea autovehiculelor pe autostrada in alte locuri decat cele special amenajate si semnalizate;

7. executarea pe autostrada a manevrei de intoarcere sau de mers inapoi, circulatia sau traversarea de pe un sens de circulatie pe celalalt prin zonele interzise, respectiv prin zona mediana sau racordurile dintre cele doua parti carosabile;

8. nerespectarea semnificatiei indicatoarelor Trecere la nivel cu o cale ferata simpla, fara bariere; Trecere la nivel cu o cale ferata dubla, fara bariere sau Oprire, instalate la trecerea la nivel cu o cale ferata;

9. schimbarea directiei de mers prin viraj spre stanga, daca prin aceasta se incalca marcajul longitudinal continuu care separa sensurile de circulatie;

10. patrunderea intr-o intersectie dirijata prin semafoare, daca prin aceasta se produce blocarea circulatiei in interiorul intersectiei.

(2) Procedura de inregistrare a punctelor de penalizare se stabileste prin regulament."

105. Articolul 93 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 93

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera.

(2) Constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice certificate sau mijloace tehnice omologate si verificate metrologic, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(3) in cazurile prevazute la alin. (2), procesul-verbal se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa stabilirea identitatii conducatorului de vehicul, mentionandu-se aceasta in procesul-verbal, fara a fi necesara confirmarea faptelor de catre martori.

(4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament.

(5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

(6) Pentru amenzile contraventionale in cuantum de pana la 20 puncte-amenda, contravenientul poate achita pe loc agentului constatator jumatate din minimul amenzii prevazute de lege.

(7) in cazul prevazut la alin. (6), agentul constatator elibereaza contravenientului chitanta reprezentand contravaloarea amenzii, in care se mentioneaza data, numele si prenumele contravenientului, fapta savarsita, actul normativ care stabileste si sanctioneaza contraventia, numele, prenumele si semnatura agentului constatator, nemaifiind necesara incheierea procesului-verbal de constatare a contraventiei daca nu se dispune si o sanctiune contraventionala complementara.

(8) Amenzile privind circulatia pe drumurile publice se fac venit integral la bugetele locale. Amenzile cuvenite bugetelor locale se achita la Casa de Economii si Consemnatiuni - C.E.C. - S.A. sau la casieriile autoritatilor administratiei publice locale ori ale altor institutii publice abilitate sa administreze veniturile bugetelor locale, indiferent de localitatea pe a carei raza functioneaza acestea, de cetatenia, domiciliul sau de resedinta contravenientului ori de locul savarsirii contraventiei, precum si la ghiseul unic din punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei. O copie de pe chitanta se preda de catre contravenient agentului constatator sau se trimite prin posta organului din care acesta face parte, in termenul prevazut de lege.

(9) Prevederile prezentei ordonante de urgenta referitoare la contraventii se completeaza cu cele ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, daca prin prezenta ordonanta de urgenta nu se dispune altfel."

106. Articolele 94, 96 si 97 se abroga.

107. Articolul 98 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 98

(1) Permisul de conducere sau dovada inlocuitoare a acestuia se retine in urmatoarele cazuri:

a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;

b) cand titularul acestuia a savarsit una dintre infractiunile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 81 alin. (1), art. 82 alin. (1) si art. 84 alin. (3) si (5);

c) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la art. 90 alin. (3), art. 91 alin. (3), art. 91^1 alin. (3) si art. 102 alin. (1);

d) cand titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;

e) cand prezinta modificari, stersaturi sau adaugari, este deteriorat ori se afla in mod nejustificat asupra altei persoane;

f) cand perioada de valabilitate a expirat.

(2) La retinerea permisului de conducere, in cazurile prevazute la alin. (1), titularului acestuia i se elibereaza o dovada inlocuitoare cu sau fara drept de circulatie.

(3) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b) si la art. 91^1 alin. (3), dovada Inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza fara drept de circulatie.

(4) Permisul de conducere al conducatorului de autovehicul sau tramvai, implicat intr-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vatamarea corporala grava a unei persoane, se retine de catre politia rutiera daca autorul accidentului a incalcat o regula de circulatie dintre cele prevazute la art. 91^1 alin. (3), eliberandu-se dovada inlocuitoare fara drept de circulatie. Daca regula de circulatie incalcata este una dintre cele prevazute la art. 90 alin. (3) si la art. 91 alin. (3), dovada Inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.

(5) in situatiile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 82 alin. (1), art. 90 alin. (3) si art. 91 alin. (3), dovada inlocuitoare a permisului de conducere se elibereaza cu drept de circulatie pentru o perioada de 15 zile.

(6) Pentru cazurile prevazute la alin. (4) teza a II-a si alin. (5), dreptul de circulatie se poate prelungi, din 30 in 30 de zile, pe toata perioada urmaririi penale de catre seful politiei rutiere pe raza careia s-a comis fapta, la propunerea procurorului care efectueaza urmarirea penala sau care exercita supravegherea cercetarii penale ori la propunerea instantei de judecata care solutioneaza cauza penala ori plangerea introdusa Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, pana la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti.

(7) Decizia sefului politiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulatie poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta de orice persoana interesata. Procedura prealabila nu este obligatorie."

108. Articolul 99 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 99

(1) Certificatul de Inmatriculare sau de inregistrare ori dovada inlocuitoare a acestuia se retine de catre politia rutiera in urmatoarele cazuri:

a) vehiculul nu are efectuata inspectia tehnica periodica valabila;

b) nu sunt respectate normele tehnice constructive referitoare la transportul produselor periculoase;

c) vehiculul circula noaptea fara faruri sau lampi de semnalizare, dispozitivele de iluminare si semnalizare luminoase, mijloacele fluorescent-reflectorizante, prevazute in normele tehnice in vigoare;

d) vehiculul circula cu defectiuni majore la sistemele de iluminare-semnalizare sau cu alte dispozitive decat cele omologate;

e) sistemul de franare de serviciu este defect;

f) sistemul de franare de ajutor sau de stationare este defect;

g) mecanismul de directie prezinta uzuri peste limitele admise;

h) anvelopele au alte dimensiuni sau caracteristici decat cele prevazute in cartea de identitate a vehiculului, prezinta taieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita legal admisa;

i) zgomotul in mers sau stationare depaseste limita legal admisa pentru tipul respectiv de vehicul;

j) motorul emite noxe poluante peste limitele legal admise;

k) elementele dispozitivului de cuplare pentru remorcare prezinta uzuri pronuntate ori nu sunt compatibile, fiind de natura sa provoace desprinderea remorcii sau dezechilibrarea ansamblului;

l) autovehiculul sau tramvaiul are aplicate pe parbriz, luneta sau geamurile laterale afise sau reclame publicitare, folii neomologate si/sau nemarcate corespunzator ori accesorii care restrang sau estompeaza vizibilitatea in timpul mersului, atat din interior, cat si din exterior;

m) autovehiculul are aplicat pe partea frontala si/sau posterioara a acestuia afise, Inscrisuri sau reclame care diminueaza eficacitatea dispozitivelor de iluminare si semnalizare luminoasa ori citirea numarului de Inmatriculare;

n) autovehiculul prezinta scurgeri semnificative de carburant sau lubrifiant;

o) placutele cu numerele de inmatriculare sau de inregistrare nu sunt conforme cu standardul sau au aplicate dispozitive de iluminare, altele decat cele omologate;

p) datele din certificatul de Inmatriculare sau de inregistrare nu concorda cu caracteristicile tehnice ale vehiculului;

r) vehiculul nu a fost radiat din circulatie in cazurile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;

s) vehiculul nu este asigurat de raspundere civila in caz de pagube produse tertilor prin accidente de circulatie, conform legii;

t) detinatorul vehiculului nu a preschimbat certificatul de inmatriculare sau de inregistrare, in conformitate cu prevederile legale;

u) vehiculul nu are montata una dintre placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;

v) vehiculul are lipsa elemente ale caroseriei ori aceasta este intr-o stare avansata de degradare;

x) lipsa dotarilor obligatorii pe autovehicule destinate invatarii conducerii autovehiculelor in procesul instruirii persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere, prevazute de reglementarile in vigoare.

(2) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), c), e), g), k), o), p), r) si s), la retinerea certificatului de inmatriculare sau de inregistrare, politistul rutier elibereaza conducatorului de vehicul o dovada inlocuitoare fara drept de circulatie, iar in cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v) si x), o dovada inlocuitoare cu drept de circulatie pentru 15 zile.

(3) in situatiile prevazute la alin. (1) lit. b), o), p), r) si s), odata cu retinerea certificatului de inmatriculare politistul rutier retrage si numerele de inmatriculare sau de inregistrare.

(4) Certificatul de Inmatriculare sau de inregistrare si placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare, cu exceptia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de catre politia rutiera, la prezentarea de catre acesta a dovezii incetarii motivului pentru care documentul a fost retinut, in conditiile prevazute in regulament."

109. La articolul 100 alineatul (1), literele d) - f) vor avea urmatorul cuprins:

"d) in baza rezolutiei sau, dupa caz, a ordonantei procurorului prin care s-a dispus neInceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarirea penala sau incetarea urmaririi penale;

e) in baza hotararii judecatoresti ramase definitive prin care s-a dispus achitarea inculpatului ori procesul-verbal de constatare a contraventiei a fost anulat;

f) la incetarea cauzelor pentru care a fost retras permisul de conducere in conditiile art. 88^1 alin. (4), certificata printr-un act medico-legal."

110. La articolul 100, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Permisul de conducere se restituie de catre politia rutiera in conditiile stabilite in regulament."

111. La articolul 101, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 101

(1) Anularea permisului de conducere se dispune in urmatoarele cazuri:

a) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru o infractiune care a avut ca rezultat uciderea sau vatamarea corporala a unei persoane, savarsita ca urmare a nerespectarii regulilor de circulatie;

b) titularul permisului de conducere a fost condamnat printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru infractiunile prevazute la art. 77, art. 78 alin. (2), art. 79 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 81 alin. (1) si (2), art. 82 alin. (1) si la art. 84 alin. (3);

c) permisul de conducere a fost obtinut in perioada in care titularul se afla in urmarire penala pentru savarsirea uneia dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6);

d) titularului permisului de conducere i s-a aplicat, printr-o hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, pedeapsa complementara a interzicerii exercitarii profesiei sau ocupatiei de conducator de vehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal;

e) permisul de conducere a fost obtinut cu incalcarea normelor legale, situatie constatata de instanta competenta."

112. Articolul 102 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 102

(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul in care Impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997.

(2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura."

113. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 102

(1) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce sau anularea permisului de conducere se dispune de catre politia rutiera din cadrul inspectoratului General al Politiei Romane si in cazul in care Impotriva titularului acestuia s-a hotarat o astfel de masura de catre o autoritate straina competenta pentru o fapta savarsita pe teritoriul altui stat, in conditiile stabilite prin Conventia europeana cu privire la efectele internationale ale interzicerii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul cu motor, adoptata la Bruxelles la 3 iunie 1976, ratificata de Romania prin Legea nr. 126/1997.

(2) Hotararea asupra suspendarii exercitarii dreptului de a conduce un vehicul sau anularii permisului de conducere se comunica titularului de catre politia rutiera care a dispus masura."

113. Articolul 103 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 103

(1) Persoana al carei permis de conducere a fost anulat ca urmare a ramanerii definitive a unei hotarari judecatoresti de condamnare pentru una dintre faptele prevazute la art. 101 alin. (1) si la art. 102 alin. (1) se poate prezenta la examen pentru obtinerea unui nou permis de conducere, pentru toate categoriile avute anterior, daca:

a) au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii penale sau a pedepsei in regim de privare de libertate ori la locul de munca;

b) a trecut un an de la data gratierii pedepsei sau a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei ori suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;

c) a intervenit amnistia;

d) interzicerea dreptului de a exercita profesia sau ocupatia de conducator de autovehicule, prevazuta la art. 64 lit. c) din Codul penal, a expirat sau a fost revocata.

(2) Persoana careia i-a fost anulat permisul de conducere, inainte de intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, ca urmare a savarsirii, intr-un interval de 6 luni de la restituirea permisului de conducere, a unei fapte care atragea suspendarea exercitarii dreptului de a conduce, se poate prezenta la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, fara a fi necesara trecerea vreunui termen de la data aplicarii masurii administrative.

(3) Pentru prezentarea la examen in vederea obtinerii unui nou permis de conducere, persoana aflata in una dintre situatiile prevazute la alin. (1) si (2) trebuie sa faca dovada ca:

a) este apta din punct de vedere medical si psihologic;

b) nu a fost condamnata prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una dintre infractiunile prevazute la art. 24 alin. (6), cu exceptia cazurilor in care a intervenit una dintre situatiile prevazute la alin. (1)."

114. Articolul 104 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 104

(1) Imobilizarea unui vehicul se dispune de catre politistul rutier in cazul savarsirii de catre conducatorul acestuia a uneia dintre urmatoarele fapte:

a) conducerea unui vehicul neInmatriculat sau neInregistrat ori cu numar de inmatriculare sau de Inregistrare fals ori fara a avea montate placutele cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare;

b) conducerea unui vehicul a carui stare tehnica pune in pericol grav siguranta circulatiei, deterioreaza drumul public sau afecteaza mediul;

c) conducerea unui vehicul cu Incalcarea regulilor referitoare la transportul marfurilor periculoase ori cu gabarite si/sau mase depasite;

d) conducerea unui vehicul despre care exista date sau indicii ca face obiectul unei fapte de natura penala;

e) refuza sa se legitimeze;

f) se afla sub influenta bauturilor alcoolice, a produselor sau substantelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora, iar conducerea vehiculului nu poate fi asigurata de o alta persoana;

g) nu respecta timpii de conducere si de odihna prevazuti de lege.

(2) Imobilizarea unui vehicul se dispune si in cazul in care conducatorul acestuia ori unul dintre pasageri savarseste o fapta de natura penala sau este urmarit pentru savarsirea unei infractiuni.

(3) Pentru oprirea fortata sau imobilizarea in cazurile prevazute la alin. (1) si (2), politia rutiera poate utiliza dispozitive speciale omologate.

(4) Procedura de imobilizare a vehiculelor in cazurile prevazute la alin. (1) si (2) se stabileste prin regulament."

115. Articolul 105 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 105

(1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la serviciul politiei rutiere in a carui raza de competenta a fost constatata fapta.

(2) Plangerea suspenda executarea amenzilor si a sanctiunilor contraventionale complementare de la data inregistrarii acesteia pana la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti.

(3) Cand dovada inlocuitoare a permisului de conducere a fost eliberata fara drept de circulatie, la data depunerii plangerii Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita fapta mentioneaza pe dovada ca titularul permisului are drept de circulatie pentru o perioada de 30 de zile.

(4) Prelungirea dreptului de circulatie se face de catre seful politiei rutiere a judetului sau a municipiului Bucuresti ori inlocuitorul acestuia sau de catre seful politiei rutiere din cadrul inspectoratului General al Politiei Romane ori adjunctul acestuia, pe a carei raza de competenta a fost savarsita contraventia, din 30 In 30 de zile, in baza unui certificat eliberat de instanta de judecata care confirma ca dosarul este in curs de solutionare, pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.

(5) Plangerea Impreuna cu dosarul cauzei se trimit in termen instantei de judecata pe raza careia a fost savarsita fapta."

116. Dupa articolul 105 se introduc doua noi articole, articolele 105^1 si 105^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 105^1

in cazul in care fapta unui conducator de autovehicul sau tramvai a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie, instanta de judecata investita cu solutionarea cauzei va cita unitatea de politie din care face parte agentul constatator, partile implicate in eveniment si societatea de asigurare.

ART. 105^2

(1) Procesul-verbal neatacat In termen de 15 zile de la data comunicarii acestuia ori, dupa caz, a ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a respins plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

(2) Procesele-verbale ale cetatenilor straini sau ale cetatenilor romani cu domiciliul in strainatate, devenite titlu executoriu, se comunica de catre politia rutiera pe raza careia s-a produs fapta, pentru executare, politiei rutiere din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane.

��� (3) Politia rutiera din cadrul inspectoratului General al Politiei Romane comunica in scris inspectoratului General al Politiei de Frontiera, in cel mult 6 luni de la primirea titlului executoriu, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravenientului."

117. Articolul 106 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 106

(1) in cazul in care instanta Investita cu solutionarea cauzei a respins plangerea contravenientului Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei, sanctiunea contraventionala, inclusiv cea complementara, Isi produce efectele dupa data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti si expirarea valabilitatii dovezii inlocuitoare a permisului de conducere.

(2) Executarea sanctiunii contraventionale complementare se prescrie in acelasi termen in care se prescrie sanctiunea contraventionala principala."

118. Articolul 107 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 107

Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului are urmatoarele atributii:

a) ia masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza;

b) ia masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera, precum si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei pe drumurile din administrarea sa, cu respectarea standardelor In vigoare;

c) autorizeaza efectuarea lucrarilor in zonele de siguranta si protectie a drumurilor din administrarea sa, verifica modul de executare si respectarea termenelor stabilite;

d) stabileste conditiile tehnice si metodologia de omologare si certificare a echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare pentru vehicule;

e) autorizeaza Infiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica periodica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;

f) stabileste norme metodologice si organizeaza pregatirea, examinarea si atestarea profesionala a instructorilor si profesorilor de legislatie in domeniul pregatirii candidatilor pentru obtinerea permisului de conducere, in conditiile legii;

g) stabileste conditiile tehnice si metodologice de omologare pentru circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, de inspectie tehnica periodica, de certificare a autenticitatii, de identificare, precum si de verificare tehnica in trafic a vehiculelor;

h) autorizeaza Infiintarea si functionarea scolilor pentru pregatirea conducatorilor de autovehicule si tramvaie;

i) stabileste norme obligatorii privind organizarea si desfasurarea transporturilor rutiere si controleaza respectarea acestora;

j) elaboreaza reglementari specifice in domeniul transporturilor rutiere;

k) omologheaza vehicule pentru circulatie;

l) certifica si/sau omologheaza echipamentele, piesele de schimb si materialele de exploatare pentru vehiculele fabricate in tara sau importate;

m) autorizeaza agentii economici care desfasoara activitati de reparatii, de reglari, de modificari constructive, de reconstructie a vehiculelor, precum si de dezmembrare a acestora;

n) asigura efectuarea certificarii autenticitatii sau a identificarii vehiculelor rutiere, in vederea inmatricularii acestora;

o) asigura eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere;

p) stabileste normele metodologice si organizeaza pregatirea si examinarea conducatorilor auto, in vederea obtinerii certificatelor de atestare profesionala."

119. Articolul 108 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 108

Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:

a) indruma, supravegheaza si controleaza circulatia pe drumurile publice a vehiculelor apartinand acestui minister si controleaza respectarea de catre conducatorii de vehicule din subordine a regulilor de circulatie;

b) coopereaza cu politia rutiera pentru realizarea actiunilor de insotire a coloanelor oficiale militare, precum si a vehiculelor din parcul propriu;

c) inregistreaza vehiculele din parcul propriu si tine evidenta acestora;

d) pregateste personalul din subordine pentru conducerea vehiculelor ministerului si autorizeaza personalul didactic din scolile de pregatire a conducatorilor auto din sistemul propriu, in vederea obtinerii permisului de conducere;

e) organizeaza si executa inspectia tehnica periodica a vehiculelor din unitatile aflate in subordinea sa;

f) elaboreaza, Impreuna cu Ministerul Administratiei si internelor, norme privind conditiile in care pot circula pe drumul public vehiculele speciale de lupta din parcul propriu;

g) elaboreaza, Impreuna cu Ministerul Administratiei si internelor, norme privind controlul circulatiei autovehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale si insotirea coloanelor militare."

120. La articolul 109, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:

"b) asigura, in unitatile de invatamant specializate, pregatirea cursantilor in vederea obtinerii permisului de conducere;

c) indruma, coordoneaza si controleaza, prin inspectoratele scolare, activitatea de educatie rutiera in unitatile de Invatamant, inclusiv de pregatire si de perfectionare a cadrelor didactice desemnate sa execute astfel de activitati;".

121. Articolul 110 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 110

Ministerul Sanatatii are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza norme referitoare la examinarea medicala a candidatilor la examenul pentru obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de vehicule;

b) stabileste masurile ce trebuie luate de unitatile sanitare, in scopul prevenirii accidentelor de circulatie generate de cauze medicale;

c) elaboreaza norme privind examinarea medicala si psihologica, recoltarea si analiza probelor biologice in vederea stabilirii alcoolemiei, consumului de produse sau substante stupefiante ori de medicamente cu efecte similare de natura sa influenteze comportamentul conducatorilor de vehicule;

d) stabileste semnul distinctiv ce se aplica pe ambalajul medicamentelor contraindicate conducerii vehiculelor;

e) stabileste si certifica continutul truselor medicale de prim ajutor."

122. Articolul 111 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 111

Comisia de Supraveghere a Asigurarilor Impreuna cu politia rutiera intocmesc programe de preventie rutiera si indruma, coordoneaza si controleaza modul de aplicare a acestora. Fondurile necesare desfasurarii acestor programe se asigura de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor Impreuna cu societatile de asigurare autorizate."

123. Articolul 113 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 113

(1) Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii:

a) iau masuri pentru mentinerea permanenta in stare tehnica buna a drumurilor pe care le administreaza, precum si pentru iluminarea corespunzatoare a acestora, conform legii;

b) iau masuri pentru instalarea, aplicarea si intretinerea mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei, conform standardelor in vigoare, tinand evidenta acestora;

c) intocmesc si actualizeaza planurile de organizare a circulatiei pentru localitatile urbane si iau masuri pentru realizarea lucrarilor ce se impun in vederea asigurarii fluentei si sigurantei traficului, precum si a reducerii nivelurilor de emisii poluante, cu avizul politiei rutiere;

d) stabilesc reglementari referitoare la regimul de acces si circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii de vehicule, cu avizul politiei rutiere;

e) iau masuri pentru amenajarea de trotuare si drumuri laterale pentru circulatia pietonilor, vehiculelor cu tractiune animala, a tractoarelor, de piste pentru biciclete, precum si de benzi destinate exclusiv transportului public de persoane pe drumurile pe care le administreaza, cu avizul politiei rutiere;

f) inregistreaza si tin evidenta vehiculelor nesupuse inmatricularii;

g) iau masuri pentru ridicarea si depozitarea, in spatii special amenajate, a autovehiculelor, remorcilor, caroseriilor sau subansamblurilor acestora, devenite improprii din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumurile publice, abandonate sau parasite pe domeniul public;

h) iau masuri pentru asigurarea spatiului si depozitarii vehiculelor cu tractiune animala, depistate circuland pe drumurile publice pe care le este interzis accesul;

i) sprijina activitatile organizate de Ministerul Educatiei si Cercetarii si de Ministerul Administratiei si internelor pentru educatia rutiera a elevilor.

(2) Proiectele de sistematizare a localitatilor, de reglementare a circulatiei, precum si a drumurilor publice din interiorul si din afara acestora, elaborate de autoritatile publice locale, vor fi avizate de seful politiei rutiere a judetului, municipiului Bucuresti sau, dupa caz, al politiei rutiere din inspectoratul General al Politiei Romane."

124. Articolul 114 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 114

(1) Ministerul Administratiei si internelor si autoritatile administratiei publice locale iau masuri pentru popularizarea regulilor de circulatie in randul tuturor persoanelor care folosesc drumurile publice si in acest scop vor prevedea in planurile anuale fondurile necesare.

(2) in unitatile de Invatamant prescolar, primar si gimnazial obligatoriu se desfasoara cel putin o ora de educatie rutiera pe saptamana, pe parcursul anului scolar.

(3) Mass-media poate sprijini actiunile Ministerului Administratiei si internelor si ale autoritatilor administratiei publice locale in legatura cu popularizarea regulilor de circulatie pe drumurile publice.

(4) Politia rutiera din cadrul inspectoratului General al Politiei Romane se va implica in realizarea programelor de siguranta rutiera, stabilite de Comisia Economica pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite."

125. Dupa articolul 114 se introduce un nou articol, articolul 114^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 114^1

Orele de educatie rutiera din institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial se desfasoara potrivit programei aprobate prin ordin comun al ministrului educatiei si cercetarii si al ministrului administratiei si internelor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I."

126. Articolul 115 se abroga.

127. Articolul 116 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 116

in desfasurarea activitatilor de prevenire a accidentelor rutiere, politia rutiera poate solicita sprijinul unor asociatii profesionale si al unor conducatori de autovehicule, care consimt sa participe voluntar la acestea, conform legii."

128. Dupa articolul 116 se introduce un nou articol, articolul 116^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 116^1

Anual se stabilesc fonduri din bugetul Ministerului Administratiei si internelor, destinate campaniilor si activitatilor de educatie rutiera."

129. Articolul 117 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 117

(1) Modelele indicatoarelor, marcajelor si semnalelor luminoase, precum si semnalele politistilor rutieri sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Anexa prevazuta la alin. (1) poate fi modificata si completata prin hotarare a Guvernului, pe baza modificarilor si completarilor aduse conventiilor si acordurilor internationale in domeniu, la care Romania este parte."

130. La articolul 118, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 118

(1) Prezenta ordonanta de urgenta se aplica incepand cu data de 1 februarie 2003. Pe aceeasi data se abroga Decretul nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice, cu modificarile ulterioare, republicat in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 49 din 28 iunie 1984, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei ordonante de urgenta."

131. Dupa articolul 118 se introduc trei noi articole, articolele 119 - 121, cu urmatorul cuprins:

"ART. 119

in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, la propunerea Ministerului Administratiei si internelor, Guvernul va emite hotararea de modificare si completare a Hotararii Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumit regulament in cuprinsul prezentei ordonante de urgenta, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 120

in termen de 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, ministerele cu atributii in domeniul circulatiei pe drumurile publice vor elabora, vor aproba si vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, normele de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, dupa cum urmeaza:

a) Ministerul Administratiei si internelor, pentru prevederile art. 16 alin. (4), art. 23 alin. (10), art. 24 alin. (2) si ale art. 75 alin. (4);

b) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 40 alin. (4);

c) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si Ministerul Administratiei si internelor, pentru prevederile art. 9 alin. (2) si ale art. 14 alin. (2);

d) Ministerul Sanatatii, pentru prevederile art. 22 alin. (2), art. 79 alin. (3), art. 80 alin. (1) si ale art. 110 alin. (1) lit. a);

e) Ministerul Sanatatii si Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pentru prevederile art. 22 alin. (4) si ale art. 22 alin. (6);

f) Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si internelor, pentru prevederile art. 23 alin. (5) si (8);

g) Ministerul Apararii Nationale si Ministerul Administratiei si internelor, pentru prevederile art. 108 lit. f) si g);

h) Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Administratiei si Internelor, pentru prevederile art. 114^1.

ART. 121

Anexa face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta."

ART. 2

Prezenta lege intra in vigoare in termen de 6 luni de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 3

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002

Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002

Regulament de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Dispozitii generale

Art. 1. - Participantii la trafic sunt obligati sa respecte regulile de circulatie si semnificatia mijloacelor de semnalizare, precum si celelalte dispozitii din prezentul regulament.
Acestia trebuie sa se comporte pe drumul public astfel incat sa nu constituie un pericol sau un obstacol pentru circulatia rutiera.

Art. 2. - (1) Administratorul drumului public este obligat sa asigure viabilitatea acestuia, sa aplice, sa instaleze, sa intretina si sa tina evidenta mijloacelor de semnalizare rutiera si a echipamentelor destinate sigurantei circulatiei.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere in scopul determinarii pietonilor si conducatorilor de vehicule sa respecte semnificatia semnalizarii rutiere.
(3) Aplicarea si instalarea mijlocelor de semnalizare rutiera, a echipamentelor si amenajarilor rutiere destinate sigurantei circulatiei se efectueaza numai cu acordul politiei.

Art. 3. - (1) Se interzice inchiderea sau crearea de restrictii pentru circulatia vehiculelor ori a pietonilor, depozitarea sau lasarea de materiale ori obiecte pe partea carosabila a drumurilor publice, pe trotuare, precum si in parcari amenajate si semnalizate corespunzator.
(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), inchiderea circulatiei, executarea de lucrari ori instituirea de restrictii pe drumul public se face de catre administratorul acestuia numai cu acordul politiei, conform normelor metodologice comune elaborate de Ministerul de Interne si de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(3) Executantul de lucrari in zona drumului public este obligat sa realizeze amenajari rutiere care sa permita derularea in siguranta a circulatiei, iar atunci cand acestea se efectueaza pe trotuar, sa construiasca pasaje pentru pietoni, separate de partea carosabila si protejate corespunzator.
(4) La terminarea lucrarilor, executantul este obligat sa aduca drumul la starea initiala, iar administratorul drumului public sa verifice si sa receptioneze lucrarile numai daca acestea corespund normelor de calitate prevazute de lege si avizelor obtinute anterior inceperii lucrarilor.

Art. 4. - (1) Administratorul drumului public trebuie sa ia masuri de inlaturare imediata a cauzelor evenimentelor rutiere datorate configuratiei, starii sau dotarii tehnice necorespunzatoare a acestuia.
(2) in cazul producerii unor evenimente rutiere, administratorul drumului public este obligat sa il degajeze, sa curete si sa readuca drumul la starea initiala.

Art. 5. - (1) La intersectia unui drum public cu o cale ferata, administratorul caii ferate trebuie sa asigure planeitatea trecerii la nivel, iar impreuna cu administratorul drumului public, sa stabileasca, sa instaleze si sa intretina mijloacele de semnalizare a acesteia, potrivit competentelor, cu acordul politiei.
(2) La trecerea la nivel cu calea ferata, administratorul cailor ferate si cel al drumului public, impreuna cu detinatorii terenurilor invecinate sunt obligati sa inlature obstacolele si sa interzica amplasarea de panouri, afise, instalatii, precum si constructii care ar diminua vizibilitatea din locul unde conducatorul de vehicul este obligat sa opreasca.
(3) Daca la trecerea la nivel cu calea ferata fara bariere nu se pot asigura conditiile prevazute la alin. (2), administratorul drumului public impreuna cu cel al caii ferate, cu acordul politiei, iau masuri, dupa caz, pentru:
a) instalarea de bariere manuale sau dispozitive automate, in ordinea urgentei stabilite de aceste autoritati;
b) desfiintarea trecerii cu devierea circulatiei rutiere pe alta trecere la nivel cu calea ferata invecinata, cu vizibilitate asigurata sau prevazuta cu bariera manuala;
c) separarea fluxurilor de circulatie rutiera, respectiv feroviara, prin construirea unor pasaje subterane sau aeriene.

Art. 6. - (1) Traseele si statiile mijloacelor de transport public de persoane se stabilesc conform reglementarilor in vigoare.
(2) Administratorul drumului public trebuie sa realizeze amenajari rutiere, in afara partii carosabile, destinate statiilor pentru oprirea autobuzelor si troleibuzelor.
(3) Statiile mijloacelor de transport public de persoane, cu exceptia celor pentru tramvaie, se amenajeaza, in conditiile prevazute la alin. (2), la cel putin 50 m de coltul intersectiei, dupa traversarea acesteia.
(4) Daca in localitati traseele autobuzelor trec peste calea ferata la acelasi nivel, in ambele parti inainte de trecere trebuie sa existe statii de oprire la cel putin 50 m de aceasta.
(5) Statiile mijloacelor de transport public de persoane in regim de taxi se stabilesc de catre autoritatile administratiei publice locale si administratorii drumurilor, cu acordul politiei.

Art. 7. - Se interzice organizarea de mitinguri, manifestari sau de orice alte activitati culturale, sportive ori comerciale pe drumurile publice fara acordul politiei si avizul administratorului drumului public.

Art. 8. - (1) Inspectoratul General al Politiei Romane, consiliile judetene, consiliile locale si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, prin structurile specializate, organizeaza actiuni permanente de popularizare si cunoastere a regulilor de circulatie.
(2) Politia informeaza si face recomandari cu privire la circulatia pe drumurile publice, nemijlocit ori prin mass-media.

CAPITOLUL II


Vehiculele

SECTIUNEA 1

Starea tehnica a vehiculelor si controlul acesteia

Art. 9. - (1) Pentru a circula pe drumurile publice, autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie in buna stare de functionare si sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite de autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Pentru a fi inregistrate, vehiculele apartinand Ministerului de Interne sau Ministerului Apararii Nationale trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice stabilite prin norme metodologice elaborate de aceste ministere, cu avizul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 10. - (1) Pentru a putea fi mentinute in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele se inspecteaza periodic din punct de vedere tehnic, in conditiile stabilite prin norme metodologice ale Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.
(2) Se inspecteaza din punct de vedere tehnic, inainte de a fi repuse in circulatie, autovehiculele, remorcile si tramvaiele carora le-au fost efectuate reparatii capitale si cele care, in urma unor evenimente, au avut avarii grave la mecanismul de directie, instalatia de franare sau la structura de rezistenta a caroseriei ori a sasiului.

Art. 11. - Inspectia tehnica se efectueaza in statii autorizate de catre autoritatea competenta din Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, iar termenul pana la care trebuie efectuata urmatoarea inspectie tehnica se consemneaza in anexa certificatului de inmatriculare sau inregistrare, in functie de categoria vehiculului, potrivit legii.

Art. 12. - (1) Autovehiculele care transporta incarcaturi periculoase trebuie sa indeplineasca conditiile tehnice si de agreare, stabilite prin Acordul european referitor la transportul rutier international al marfurilor periculoase (ADR), incheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care Romania a aderat prin Legea nr. 31/1994.
(2) Conducatorii autovehiculelor prevazute la alin. (1) trebuie sa posede atestat profesional specific transportului pe care-l efectueaza.
1. Conditiile minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca autovehiculele, tramvaiele si remorcile

Art. 13. - Autovehiculele, remorcile si tramvaiele trebuie sa fie dotate, prin constructie, cu instalatii de iluminare, semnalizare si avertizare sonora, omologate, care sa corespunda conditiilor tehnice stabilite de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 14. - Se interzic montarea la autovehicul, remorca sau tramvai a luminilor de alta culoare sau intensitate, a altor lumini, dispozitive ori accesorii de avertizare, altele decat cele omologate, precum si circulatia pe drumurile publice atunci cand acestea sunt defecte sau lipsesc.

Art. 15. - Semnalele si mijloacele speciale de avertizare luminoasa si sonora pot fi utilizate numai atunci cand autovehiculul pe care acestea sunt montate se deplaseaza in actiuni de interventie sau in misiuni care au caracter de urgenta.

Art. 16. - Se interzice detinerea in autovehicul, montarea pe acesta sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a mijloacelor tehnice de detectare a prezentei aparatelor radar si a dispozitivelor antiradar.
2. Conditiile tehnice minime de iluminare, semnalizare luminoasa si avertizare sonora pe care trebuie sa le indeplineasca bicicletele, ciclomotoarele, vehiculele cu tractiune animala si cele trase sau impinse cu mana

Art. 17. - in circulatia pe drumurile publice, bicicleta fara motor trebuie:
a) sa fie prevazuta cu dispozitiv de franare eficace;
b) sa fie dotata cu mijloc de avertizare sonora; se interzic echiparea si folosirea unui mijloc de avertizare sonora specific autovehiculelor;
c) sa fie echipata in fata cu lumina de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina de culoare rosie si cu cel putin un element reflectorizant, vizibil, de aceeasi culoare.

Art. 18. - in circulatia pe drumurile publice, ciclomotorul trebuie:
a) sa fie prevazut cu instalatie de franare eficace;
b) sa fie dotat cu mijloc de avertizare sonora;
c) sa fie echipat cu instalatie de evacuare a gazelor de ardere care sa respecte normele de poluare fonica si de protectie a mediului;
d) sa fie prevazut in fata cu lumini de culoare alba sau galbena, iar in spate cu lumina si un dispozitiv reflectorizant de culoare rosie.

Art. 19. - (1) Vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in fata cu doi catadioptri de culoare alba, iar in spate cu doi catadioptri de culoare rosie, omologati, montati cat mai aproape de marginile exterioare ale vehiculului.
(2) Atunci cand ploua torential, ninge abundent sau este ceata densa, ori in alte conditii meteorologice care reduc vizibilitatea, precum si pe timpul noptii vehiculul cu tractiune animala trebuie sa fie dotat in plus, in partea laterala stanga cu o lumina de culoare alba sau galbena.
(3) Mijloacele de semnalizare prevazute la alin. (1) si (2) trebuie mentinute curate si intacte, iar vizibilitatea lor sa nu fie obturata de elementele constructive ale vehiculului sau de incarcatura transportata.
(4) Conducatorul vehiculului cu tractiune animala trebuie sa aplice pe harnasamentul animalului tragator materiale reflectorizante pentru ca acesta sa fie observat cu usurinta de catre ceilalti participanti la trafic.

Art. 20. - Vehiculul tras sau impins cu mana trebuie sa fie prevazut, in fata si in spate, cu un dispozitiv reflectorizant omologat, de culoare alba, respectiv rosie.

Art. 21. - (1) Controlul starii tehnice a vehiculelor se efectueaza de catre politie, impreuna cu specialisti din institutiile abilitate de legislatia in vigoare.
(2) Modul de organizare si efectuare a controlului se stabileste prin ordin comun al ministrului de interne si al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

SECTIUNEA a 2-a

inmatricularea, inregistrarea si radierea din circulatie a vehiculelor

Art. 22. - (1) Detinatorii de vehicule sunt obligati sa le inmatriculeze sau sa le inregistreze, dupa caz, inainte de a le pune in circulatie si sa solicite radierea lor din evidenta, potrivit prezentului regulament.
(2) Detinatorii de autovehicule inmatriculate trebuie sa monteze pe acestea placutele cu numerele de inmatriculare.
(3) Detinatorii de vehicule inregistrate trebuie sa monteze pe acestea placutele cu numerele de inregistrare sau sa inscrie aceste numere pe vehicule.
1. inmatricularea autovehiculelor si remorcilor

Art. 23. - (1) Vehiculele fabricate in tara sau, dupa caz, importate, care, prin constructie, pot circula cu o viteza mai mare de 6 km/h, trebuie sa fie omologate pentru a circula pe drumurile publice.
(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) categoriile de vehicule stabilite de autoritatea competenta.

Art. 24. - Se inmatriculeaza numai autovehiculele si remorcile omologate, potrivit legii, de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".

Art. 25. - Omologarea pentru circulatie atesta ca autovehiculul, remorca sau tramvaiul corespunde normelor tehnice de securitate a traficului si de protectie a mediului inconjurator, prevazute de lege, precum si destinatiei acestora.

Art. 26. - (1) in urma omologarii pentru circulatie a autovehiculului sau remorcii, detinatorului i se elibereaza cartea de identitate a vehiculului.
(2) Caracteristicile constructive sau de folosinta ale vehiculului omologat pentru circulatie nu pot fi modificate decat in conditiile prevazute de lege.

Art. 27. - (1) Autovehiculele si remorcile pot fi certificate din punct de vedere al autenticitatii de catre Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", care elibereaza in acest sens certificate de autenticitate.
(2) Certificarea autenticitatii unui vehicul atesta ca acesta nu prezinta modificari ale elementelor de identificare atribuite de constructor si ca documentele vehiculului eliberate de autoritatile straine sunt autentice. Optional, certificarea pentru autenticitate poate atesta si faptul ca vehiculul nu este reclamat ca fiind furat in tara sau strainatate, la data solicitarii, potrivit bazelor de date la care Regia Autonoma "Registrul Auto Roman" are acces.

Art. 28. - (1) Autovehiculul sau remorca ce nu pot fi identificate din cauza lipsei, alterarii sau distrugerii elementelor de identificare poansonate sau stantate de constructor ori autovehiculul sau remorca asamblate din piese ce nu pot fi identificate sau cele pentru care nu se poate stabili identitatea unuia sau mai multor detinatori ori proprietari succesivi nu pot fi omologate in vederea admiterii in circulatia pe drumurile publice. Se excepteaza autovehiculul si remorca pentru care politia poate stabili provenienta legala a acestuia.
(2) Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul de Interne stabilesc, pe baza de protocol, categoriile de vehicule pentru care este obligatorie certificarea autenticitatii, inainte de inmatriculare, precum si extinderea sau restrangerea acestor categorii.
(3) Autovehiculele si remorcile reclamate ca fiind furate in Romania sau in strainatate si date in urmarire de Inspectoratul General al Politiei Romane nu se inmatriculeaza.
(4) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) autovehiculele si remorcile pentru care organul de urmarire penala a emis o dispozitie prin care se permite inmatricularea pana la finalizarea cercetarilor, caz in care in certificatul de inmatriculare si in cartea de identitate a vehiculului se inscrie mentiunea "Autovehicul declarat furat din (tara) la data de É .".
(5) Circulatia vehiculelor prevazute la alin. (4) este permisa doar pe teritoriul Romaniei.

Art. 29. - Autoritatea competenta pentru inmatricularea si radierea autovehiculelor si remorcilor este Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structurile teritoriale de specialitate.

Art. 30. - (1) Autovehiculul si remorca se inmatriculeaza, permanent, temporar sau pentru probe, la autoritatea competenta in raza careia proprietarul isi are domiciliul sau sediul, pentru persoanele romane, ori resedinta sau domiciliul in cazul cetatenilor straini.
(2) La cererea persoanei juridice, autovehiculul sau remorca se poate inmatricula la autoritatea competenta in raza careia persoana juridica are reprezentante, filiale, sucursale, puncte de lucru ori unitati subordonate.
(3) Autovehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, inregistrate in system propriu, pot fi inmatriculate si la autoritatea competenta.

Art. 31. - (1) Persoana care detine autovehicule sau remorci inmatriculate in alte state si are sau isi stabileste domiciliul ori resedinta in Romania este obligata sa le inmatriculeze in termen de 90 de zile de la data intrarii in tara a acestora sau de la data stabilirii domiciliului ori resedintei proprietarului in Romania.
(2) Orice vehicul inmatriculat in strainatate care nu este in proprietatea unei persoane cu domiciliul, resedinta sau sediul in Romania, dar se afla in folosinta cu orice titlu a unei astfel de persoane, poate circula in Romania o singura perioada de maximum 120 de zile de la intrarea in tara.
(3) in cazul nerespectarii dispozitiilor de la alin. (1) si (2), dupa expirarea termenelor, pe langa sanctiunea contraventionala, politia va retine certificatul si placutele cu numerele de inmatriculare straine, care vor fi remise autoritatilor emitente.

Art. 32. - La inmatriculare, autovehiculului sau remorcii i se atribuie placute cu un singur numar de inmatriculare, cu exceptia cazurilor autorizate de Ministerul de Interne.

Art. 33. - (1) inmatricularea autovehiculului si a remorcii se face pe baza urmatoarelor documente:
a) cererea solicitantului, care cuprinde si declaratia acestuia, pe proprie raspundere, cu privire la modul de intrare in proprietatea sa a vehiculului;
b) fisa de inmatriculare, semnata, dupa caz, de actualul si de fostul proprietar, cu vizele care atesta plata taxei pentru mijloacele mecanice de transport;
c) cartea de identitate a vehiculului, prevazuta cu elementele de secretizare aplicate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", in original si in copie;
d) actul de proprietate al autovehiculului sau remorcii, in original si in copie;
e) actul de identitate al solicitantului, in original si in copie;
f) dovada de efectuare a inspectiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate, cu exceptia autovehiculelor noi, la prima inmatriculare;
g) copia documentului de asigurare pentru cazuri de raspundere civila, ca urmare a pagubelor produse prin accidente de autovehicule pe teritoriul Romaniei;
h) dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import definitiv (pentru inmatricularea permanenta) sau temporar (pentru inmatricularea temporara), in cazul autovehiculelor si al remorcilor dobandite din strainatate;
i) dovada de plata a taxei de inmatriculare;
j) dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare;
k) dovada de plata a contravalorii placutelor cu numere de inmatriculare;
l) dovada de identificare a vehiculului, eliberata de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman", cu exceptia vehiculelor aflate la prima inmatriculare, sau certificatul de autenticitate al vehiculului, dupa caz.
(2) Documentele originale prevazute la alin. (1) lit. d) si e) se restituie pe loc, dupa confruntarea cu copiile acestora.
(3) in cazul autovehiculului si remorcii de provenienta straina care nu sunt comercializate de agenti economici autorizati si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania, se solicita, pe langa documentele prevazute la alin. (1), documentele de inmatriculare eliberate de autoritatile straine, in original. in cazul existentei unor indicii cu privire la falsificarea sau contrafacerea acestor acte, se vor efectua verificari prin structurile specializate ale politiei, timp in care solicitantului i se pot atribui succesiv mai multe autorizatii provizorii de circulatie.
(4) Persoana juridica care solicita inmatricularea trebuie sa depuna, pe langa documentele prevazute la alin. (1), si acte care sa ateste dobandirea personalitatii juridice, denumirea, sediul si reprezentantul legal.

Art. 34. - Autovehiculele si remorcile apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea in Romania, se inmatriculeaza, la cererea celor interesati, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, pe baza acelorasi documente prevazute la art. 33, cu exceptia taxei de inmatriculare si a dovezii de plata a taxei asupra mijloacelor mecanice de transport daca, pe baza de reciprocitate, se acorda scutiri pentru acestea.

Art. 35. - (1) Se inmatriculeaza temporar autovehiculele si remorcile care:
a) urmeaza sa fie scoase definitiv din Romania;
b) sunt importate in regim temporar, potrivit legii;
c) sunt de provenienta straina, comercializate in Romania in sistem leasing.
(2) Pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. a), inmatricularea temporara se efectueaza pentru o perioada ce nu poate depasi termenul de valabilitate al asigurarii internationale (cartea verde), iar pentru cazurile prevazute la alin. (1) lit. b), perioada de inmatriculare temporara nu poate depasi sfarsitul anului in curs, daca solicitarea a fost facuta in primele 9 luni ale anului respectiv, ori sfarsitul anului urmator, daca solicitarea a fost facuta in ultimele 3 luni ale anului in curs.
(3) Pentru autovehiculele si remorcile care se introduc in Romania printr-o operatiune de leasing extern sau pentru cele prevazute la alin. (1) lit. c), durata de inmatriculare temporara se atribuie pana la expirarea contractului de leasing, fara a se depasi termenul limita stabilit pentru importul temporar.

Art. 36. - Pentru fiecare autovehicul sau remorca inmatriculata se elibereaza un certificat de inmatriculare.
Forma si continutul acestuia se stabilesc de catre autoritatea competenta.

Art. 37. - in cazul schimbarii oricaror date referitoare la proprietar ori la vehicul, inscrise in certificatul de inmatriculare, titularul acestuia este obligat sa solicite autoritatii emitente eliberarea unui nou astfel de document, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care a survenit aceasta modificare.

Art. 38. - (1) Autoritatea competenta autorizeaza provizoriu circulatia autovehiculelor si a remorcilor neinmatriculate, pentru o perioada de cel mult 30 de zile, in vederea efectuarii formalitatilor premergatoare inmatricularii. in cazuri bine intemeiate, se pot atribui succesiv mai multe astfel de autorizatii pentru acelasi vehicul.
(2) Autorizatia provizorie de circulatie da dreptul titularului acesteia de a circula numai pe teritoriul Romaniei.

Art. 39. - (1) Autoritatea competenta inmatriculeaza pentru probe autovehicule si remorci:
a) care efectueaza probe in vederea omologarii, precum si a autosasiurilor care efectueaza deplasari de la unitatile constructoare la cele care le caroseaza, la solicitarea persoanelor juridice care au ca obiect de activitate fabricarea, asamblarea, carosarea sau incercarea autovehiculelor sau a remorcilor;
b) care se comercializeaza, in vederea probelor solicitate de clienti, la cererea persoanelor juridice care detin spatiu special amenajat pentru expunerea vehiculelor si au un volum mediu de vanzari de cel putin 5 autovehicule sau remorci intr-un interval de o luna.
(2) Certificatele de inmatriculare pentru probe sunt valabile cel mult un an de la data eliberarii.
(3) Autovehiculele care participa la concursuri automobilistice pe teritoriul Romaniei pot fi autorizate provizoriu pentru circulatie, pe o perioada de cel mult 30 de zile si numai pe traseele mentionate in autorizatie.
(4) Se interzic transportul comercial de bunuri si persoane cu autovehicule si remorci care circula in baza inmatricularii pentru probe, folosirea acestor certificate pentru autovehicule si remorci de provenienta straina pentru care nu au fost efectuate formalitatile vamale in Romania, precum si circulatia vehiculelor prevazute la alin. 1 lit. b), in afara judetului sau a municipiului Bucuresti, in raza caruia isi are sediul titularul certificatului de inmatriculare pentru probe.

Art. 40. - Se interzice circulatia pe drum a autovehiculelor sau remorcilor daca:
a) termenul prevazut pentru inmatricularea provizorie, pentru probe sau temporara a expirat;
b) dovada inlocuitoare a certificatului de inmatriculare retinut potrivit legii este fara drept de circulatie sau cu durata dreptului de circulatie expirata.
2. inregistrarea vehiculelor

Art. 41. - (1) Tramvaiele, troleibuzele, masinile autopropulsate pentru lucrari, masinile agricole sau forestiere, vehiculele cu tractiune animala, precum si cele pentru care nu exista obligatia inmatricularii se inregistreaza la consiliile locale, potrivit reglementarilor emise de acestea.
(2) O data cu inregistrarea vehiculelor prevazute la alin. (1), se emite certificatul si se atribuie un numar de inregistrare compus din denumirea localitatii sau abrevierea denumirii localitatii si un numar de ordine.
(3) Consiliile locale stabilesc traseele de circulatie ale vehiculelor prevazute la alin. (1).

Art. 42. - Se interzic circulatia pe drumul public a vehiculelor neinregistrate ori care nu poarta numarul de inregistrare, precum si circulatia acestora pe alte trasee decat cele stabilite.
3. Numerele de inmatriculare sau de inregistrare, cele provizorii si de probe

Art. 43. - (1) La inmatriculare, fiecarui autovehicul sau fiecarei remorci i se atribuie un numar de inmatriculare compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si o combinatie de trei litere.
(2) Numarul de inmatriculare al autovehiculelor si remorcilor prevazute la art. 34 este compus din indicativul CD, CO sau TC, dupa caz, si numarul de ordine.
(3) in cazul numarului de inmatriculare temporara, la indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine se adauga luna si anul in care expira valabilitatea inmatricularii.
(4) La autorizarea provizorie a circulatiei autovehiculului sau remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti si numarul de ordine.
(5) La inmatricularea pentru probe a autovehiculului sau a remorcii se atribuie un numar compus din indicativul judetului sau al municipiului Bucuresti, numarul de ordine si inscrisul "PROBE".
(6) La data inmatricularii, inregistrarii sau autorizarii pentru circulatie se elibereaza si placutele cu numarul atribuit.

Art. 44. - (1) Numarul de inmatriculare, cel provizoriu si de probe se aplica pe placute metalice, avand fondul alb reflectorizant si inscrisul cu litere majuscule si cifre arabe, in relief.
(2) Placutele se fixeaza la partea din fata si din spate a autovehiculului, iar la motocicleta, motoreta si remorca, numai la partea din spate, in locurile special destinate.
(3) Pe placuta din spate se aplica ecusonul care atesta efectuarea inspectiei tehnice periodice.

Art. 45. - Indicativele judetelor si al municipiului Bucuresti, alcatuirea numerelor de ordine, formele, dimensiunile, culorile fondului placilor si ale inscrisurilor aplicate, precum si conditiile de calitate sunt stabilite prin standard de stat, potrivit legii.

Art. 46. - Numerele de inregistrare, forma si dimensiunile placutelor cu numere de inregistrare pentru vehiculele apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne se stabilesc si se atribuie de aceste institutii.
4. Radierea din circulatie a vehiculelor

Art. 47. - (1) Proprietarii de vehicule inmatriculate sau inregistrate sunt obligati sa solicite radierea din evidenta a acestora, in termen de 30 de zile, in urmatoarele cazuri:
a) la trecerea vehiculului in proprietatea altei persoane;
b) la schimbarea domiciliului sau sediului in raza de competenta a altei unitati administrativ-teritoriale decat aceea unde vehiculul este inmatriculat sau inregistrat;
c) la scoaterea definitiva din Romania a autovehiculului sau remorcii;
d) cand vehiculul a devenit impropriu din punct de vedere tehnic pentru a circula pe drumul public si daca fac dovada ca acesta este dezmembrat de un agent economic autorizat potrivit legii.
(2) in cazul furtului, radierea din circulatie se efectueaza dupa 90 de zile de la data inregistrarii plangerii, la solicitarea proprietarului.
(3) Vehiculul indisponibilizat prin instituirea unui sechestru asigurator se radiaza in baza ordonantei motivate a procurorului sau a incheierii instantei de judecata.
(4) Proprietarul vehiculului poate solicita radierea acestuia daca nu mai doreste sa-l pastreze in circulatie, cu conditia depozitarii lui in alte spatii decat cele apartinand domeniului public.
(5) Se radiaza din oficiu vehiculul abandonat ori fara stapan, in conditiile prevazute de lege, precum si vehiculul care a apartinut unei persoane juridice desfiintate si pentru care nu s-a achitat impozitul asupra mijloacelor mecanice de transport pe o perioada mai mare de 3 ani.
(6) Radierea se comunica in termen de 30 de zile, de catre autoritatea care a efectuat-o, administratiei financiare competente, potrivit legii.

Art. 48. - Radierea se face pe baza depunerii certificatului si placutelor cu numere de inmatriculare, a cartii de identitate a autovehiculului, a fisei de inmatriculare cu viza administratiei financiare competente, precum si a documentelor care atesta faptul ca a intervenit una dintre situatiile prevazute la art. 47 alin. (1)-(5).

SECTIUNEA a 3-a
Obligatiile detinatorilor de vehicule


Art. 49. - Detinatorii de vehicule sunt obligati sa comunice, la cererea politiei, identitatea persoanelor carora le-au incredintat vehiculele pentru a fi conduse pe drumurile publice, in cazul in care aceste persoane au savarsit infractiuni sau au comis contraventii.

Art. 50. - (1) Proprietarul de autovehicul sau remorca, cu domiciliul, sediul sau resedinta in Romania, este obligat:
a) sa declare autoritatii emitente pierderea, furtul sau distrugerea certificatului de inmatriculare, in cel mult 48 de ore de la constatare;
b) sa solicite Regiei Autonome "Monitorul Oficial" publicarea pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de inmatriculare;
c) sa solicite eliberarea unui nou document in locul celui furat, pierdut sau distrus;
d) sa depuna imediat, la autoritatea emitenta, originalul certificatului de inmatriculare, daca, dupa obtinerea duplicatului, a reintrat in posesia acestuia;
e) sa prezinte vehiculul pentru a fi supus inspectiei tehnice la termenul si in conditiile prevazute de lege.
(2) Persoanele juridice detinatoare de vehicule au, pe langa cele prevazute la alin. (1), si urmatoarele obligatii:
a) sa verifice starea tehnica a vehiculelor, sa faca mentiuni despre aceasta in foaia de parcurs sau ordinul de serviciu si sa nu permita iesirea in circulatie a celor care nu indeplinesc conditiile tehnice;
b) sa elibereze foaie de parcurs sau ordin de serviciu pentru vehiculele care pleaca in cursa;
c) sa nu permita conducerea vehiculului de catre persoane care nu poseda permis de conducere corespunzator sau atestat profesional;
d) sa nu permita conducatorilor de vehicule sa plece in cursa sub influenta bauturilor alcoolice, a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora ori intr-o stare accentuata de oboseala;
e) sa tina seama de observatiile facute de politisti sau de conducatorii de vehicule in foaia de parcurs;
f) sa anunte imediat politia despre orice accident savarsit de conducatorii de vehicule proprii;
g) sa instaleze la intrarile si iesirile din garaje si depouri indicatoare de prevenire;
h) sa verifice respectarea timpilor de repaus si de odihna, precum si a regimului legal de viteza, prin citirea inregistrarilor aparatelor prevazute la art. 259;
i) sa asigure prin mijloace proprii testarea anuala a calificarii conducatorilor de autovehicule in scopul insusirii corecte si al respectarii de catre acestia a dispozitiilor legale ce reglementeaza circulatia pe drumurile publice.

Art. 51. - (1) Detinatorii de autovehicule pot monta pe acestea sisteme antifurt.
(2) Se interzice montarea pe autovehicule a sistemelor antifurt sonore care se declanseaza la trecerea, in imediata apropiere, a altui vehicul. Durata semnalului nu trebuie sa fie mai mare de un minut, iar intensitatea acestuia nu trebuie sa depaseasca pragul fonic prevazut in reglementarile legale in vigoare.

 

CAPITOLUL III


Conducatorii de vehicule

SECTIUNEA 1
Permisul de conducere


Art. 52. - Conducatorii de autovehicule si tramvaie trebuie sa posede permis de conducere corespunzator categoriei din care face parte vehiculul condus.

Art. 53. - Permisul de conducere se elibereaza pentru una sau mai multe dintre urmatoarele categorii si subcategorii de vehicule:
a) CATEGORIA A: motocicleta cu sau fara atas;
b) CATEGORIA B:
1. autovehiculul a carui masa totala maxima autorizatanu depaseste 3.500 kg si al carui numar de locuri pe scaune, in afara conducatorului, nu este mai mare de 8;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
3. ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 3.500 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii nu depaseste masa proprie a autovehiculului tragator;
c) CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul tragator din categoria B si o remorca a carei masa totala maxima autorizata depaseste 750 kg, iar masa totala maxima autorizata a intregului ansamblu depaseste 3.500 kg;
d) CATEGORIA C:
1. autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;
2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
e) CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria C si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg;
f) CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane avand mai mult de 8 locuri pe scaune, in afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
g) CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din categoria D si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane;
h) CATEGORIA Tr: tractor si masina autopropulsata pentru lucrari;
i) CATEGORIA Tb: troleibuz;
j) CATEGORIA Tv: tramvai;
k) SUBCATEGORIA A1: motocicleta usoara cu o capacitate care nu depaseste 125 cm3 si o putere care nu depaseste 11 kW;
l) SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roti avand masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, si echipat cu un motor cu ardere interna cu capacitate cilindrica mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalenta ori cu viteza prin constructie mai mare de 50 km/h;
m) SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decat cel din categoria D, a carui masa totala maxima autorizata este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg.
Autovehiculului din aceasta categorie i se poate atasa o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
n) SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria C1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator;
o) SUBCATEGORIA D1:
1. autovehiculul destinat transportului de persoane avand cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, in afara locului conducatorului;
2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata nu depaseste 750 kg;
p) SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constand dintr-un autovehicul tragator din subcategoria D1 si o remorca a carei masa totala maxima autorizata este mai mare de 750 kg, cu conditia ca masa totala maxima autorizata a ansamblului sa nu depaseasca 12.000 kg, iar masa totala maxima autorizata a remorcii sa nu depaseasca masa proprie a autovehiculului tragator.
Remorca nu trebuie sa fie destinata transportului de persoane.

Art. 54. - (1) Permisul de conducere se obtine pe aza de examen.
(2) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere se sustine la politia specializata din Inspectoratul General al Politiei Romane si structurile sale teritoriale.

Art. 55. - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a) sa aiba varsta de cel putin 16 ani impliniti, pentru subcategoriile A1 si B1;
b) sa aiba varsta de cel putin 18 ani impliniti, pentru categoriile A, B, BE, Tr, C si CE, precum si pentru subcategoriile C1 si C1E;
c) sa aiba varsta de cel putin 21 de ani impliniti, pentru categoriile D, DE, Tb si Tv, precum si subcategoriile D1 si D1E;
d) sa fie apta din punct de vedere medical si psihologic pentru conducerea autovehiculelor din categoriile si subcategoriile pentru care solicita examinarea;
e) sa faca dovada absolvirii, cel putin, a cursurilor primare;
f) sa faca dovada ca indeplineste conditiile prevazute de art. 24 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, denumita in continuare ordonanta de urgenta.
(2) Posesorul permisului de conducere pentru categoria A are dreptul sa conduca o motocicleta cu o putere care depaseste 25 kW sau un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg ori o motocicleta cu atas cu un raport putere/greutate care depaseste 0,16 kW/kg, numai daca are o experienta de minimum 2 ani pe o motocicleta cu specificatii tehnice inferioare sau daca persoana are 21 de ani si promoveaza un test specific de cunostinte si comportament.
(3) Membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se pot prezenta la examen in vederea obtinerii permisului de conducere in conditiile stabilite prin protocol de Ministerul de Interne si Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 56. - (1) Persoana care solicita prezentarea la examen in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa faca dovada ca a absolvit cursurile unei scoli de pregatire a conducatorilor de autovehicule, organizate, potrivit legii, pentru categoriile sau subcategoriile pentru care solicita examinarea.
(2) Pregatirea candidatilor care solicita obtinerea permisului de conducere valabil pentru categoriile sau subcategoriile A, A1, B, B1 si BE poate fi efectuata si de catre instructori auto independenti.

Art. 57. - Pentru admiterea prezentarii la examen persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere trebuie sa depuna urmatoarele documente:
a) cererea-tip;
b) fisa de scolarizare;
c) fisa medicala si avizul psihologic;
d) certificatul de cazier judiciar;
e) copia actului de identitate;
f) copia actului de studii care sa ateste indeplinirea conditiei prevazute la art. 55 alin. (1) lit. e);
g) chitanta de plata a taxei de examinare.

Art. 58. - (1) Examenul pentru obtinerea permisului de conducere consta in:
a) proba teoretica, de cunoastere a legislatiei rutiere, a tehnicilor de acordare a primului ajutor medical si a notiunilor elementare de mecanica auto;
b) proba de conducere a autovehiculului in traseu, corespunzatoare categoriei de permis solicitat, cu exceptia categoriei A si subcategoriei A1 pentru care se verifica numai indemanarea in conducere in poligoane special amenajate.
(2) Persoana cu handicap fizic poate sustine examenul pentru obtinerea permisului de conducere pentru categoriile A si/sau B daca autovehiculul utilizat la examinare este adaptat infirmitatii acesteia.

Art. 59. - (1) Rezultatul examinarii se consemneaza prin calificativul "admis" sau "respins". Persoana care nupromoveaza oricare dintre probe este declarata "respins".
(2) in cazul in care se constata ca o persoana a fost declarata "admis" prin incalcarea dispozitiilor legale sau prin mijloace frauduloase, permisul de conducere se anuleaza de sefii structurilor prevazute la art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgenta.
(3) Persoana care, desi admisa la proba teoretica, nu se prezinta in termen de 90 de zile pentru sustinerea probei practice este declarata "respins".
(4) Persoana declarata "respins" poate sustine un nou examen numai dupa o perioada de cel putin 15 zile, dar nu mai tarziu de un an de la absolvirea scolii, in caz contrar urmand sa efectueze un nou curs de pregatire.

Art. 60. - (1) Permisul de conducere se elibereaza de catre Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate.
(2) Forma si continutul permisului de conducere se stabilesc de catre autoritatea prevazuta la alin. (1).
(3) Permisul de conducere este valabil pe o perioada de 10 ani de la data eliberarii, inclusiv cel cu valabilitate de 5 ani, emis anterior anului 1998.
(4) La expirarea perioadei de valabilitate, acesta va fi preschimbat, fara sustinerea unui nou examen.

Art. 61. - (1) Posesorul unui permis de conducere valabil numai pentru categoria Tr - tractor - are dreptul sa conduca si un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor si una sau doua remorci.
(2) Posesorul permisului de conducere valabil pentru una dintre categoriile B, C sau CE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tr - tractor.
(3) Posesorul unui permis de conducere valabil pentru categoriile D sau DE are dreptul sa conduca si vehicule din categoria Tb - troleibuz.
(4) Posesorii permiselor de conducere valabile pentru categoriile Tr, Tv sau Tb pot conduce vehicule din aceste categorii doar pe teritoriul Romaniei.

Art. 62. - (1) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile C si D trebuie sa faca dovada ca poseda permis de conducere valabil pentru categoria B.
(2) Persoana care solicita examinarea in vederea obtinerii permisului de conducere valabil pentru categoriile BE, CE si DE trebuie sa fi obtinut anterior dreptul de a conduce autovehicule din categoriile B, C si, respectiv, D.

Art. 63. - (1) Permisul de conducere valabil pentru o categorie da dreptul de a conduce si autovehiculele din subcategoria pe care aceasta o include.
(2) Permisul de conducere valabil pentru categoriile CE sau DE este valabil si pentru conducerea ansamblului de vehicule din categoria BE, daca titularul acestuia poseda categoria B.
(3) Permisul de conducere valabil pentru categoria CE este valabil si pentru categoria DE, daca titularul acestuia poseda categoria D.
(4) Permisul de conducere valabil pentru subcategoria C1E este valabil si pentru subcategoria D1E, daca titularul acestuia poseda subcategoria D1.

Art. 64. - (1) Organizarea si defasurarea cursurilor de pregatire a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere se fac potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne, in baza programei de invatamant a unitatilor care le organizeaza, elaborata de Ministerul Educatiei si Cercetarii si avizata de Ministerul de Interne.
(2) Organizarea si desfasurarea, in cadrul institutiilor din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, a cursurilor de pregatire a personalului propriu pentru obtinerea permisului de conducere se autorizeaza de catre aceste institutii.
(3) Autorizarea ca profesor de legislatie si/sau instructor de conducere auto a personalului din cadrul institutiilor prevazute la alin. (2) se face de catre acestea, in baza normelor metodologice elaborate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul de Interne.

Art. 65. - (1) Autovehiculele destinate invatarii conducerii, cu exceptia motocicletelor, vor fi dotate cu dubla comanda pentru frana si ambreiaj.
(2) Autovehiculele prevazute la alin. (1) vor fi echipate cu o caseta avand inscriptia "Scoala", cu dimensiunile si caracteristicile prevazute in actele normative in vigoare.
Fac exceptie autobuzele, troleibuzele si tramvaiele, care vor avea inscriptia "Scoala" aplicat pe partile laterale, in fata si in spate.

Art. 66. - (1) Conducerea pe drumurile publice a autovehiculelor prevazute la art. 65 de catre persoanele care urmeaza un curs de pregatire practica pentru obtinerea permisului de conducere este permisa numai sub supravegherea instructorilor auto autorizati, care raspund pentru incalcarea regulilor de circulatie de catre acestea.
(2) Pregatirea practica a persoanelor pentru obtinerea permisului de conducere se face numai pe trasee stabilite de politie.

Art. 67. - (1) in termen de 30 zile de la schimbarea oricaror date inscrise in permisul de conducere sau la expirarea termenului de valabilitate al acestuia, titularul este obligat sa solicite eliberarea unui nou permis de conducere.
(2) Titularii permiselor de conducere eliberate de alte state, care isi stabilesc domiciliul sau resedinta in Romania, sunt obligati sa solicite autoritatii competente preschimbarea acestora, in termen de 90 de zile, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului de interne.
(3) Posesorii permiselor de conducere obtinute in alte state, care nu pot fi preschimbate in conditiile prevazute la alin. (2), pot sustine examen pentru obtinerea permisului de conducere, fara efectuarea cursurilor de pregatire teoretica si practica.

Art. 68. - Titularul permisului de conducere trebuie sa declare pierderea, furtul sau distrugerea acestui document autoritatii emitente, in cel mult 48 de ore de la constatare, si sa solicite publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si eliberarea unui nou permis de conducere.

Art. 69. - Permisul de conducere al conducatorului auto decedat se preda de catre persoana care il detine, in termen de 30 de zile, autoritatii emitente.

Art. 70. - Evidenta conducatorilor de autovehicule si tramvaie se tine la Directia Generala de Evidenta Informatizata a Persoanei din Ministerul de Interne, prin structura centrala si cele teritoriale de specialitate.

SECTIUNEA a II-a
Atestatul profesional


Art. 71. - (1) Atestatul profesional este documentul care da dreptul posesorului permisului de conducere, angajat pe baza de contract, sa conduca autovehicule destinate transportului public de marfuri sau persoane.
(2) Atestatul profesional se elibereaza de catre Autoritatea Rutiera Romana in conditiile stabilite prin ordin al ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei.

Art. 72. - Atestatul profesional se elibereaza conducatorului de autovehicul care efectueaza:
a) transport de marfuri cu vehicule cu masa maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, in trafic intern si/sau international;
b) transport public de persoane in trafic intern si/sau international;
c) transport de produse sau substante periculoase;
d) transport cu autovehicule cu mase si/sau gabarite depasite.

Art. 73. - Atestatul profesional se suspenda sau se anuleaza de catre autoritatea care l-a eliberat, in cazul in care titularul a savarsit abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului.

Art. 74. - Titularul permisului de conducere valabil pentru una sau mai multe categorii de autovehicule nu poate efectua transport public de marfuri sau persoane fara a avea atestat profesional valabil pentru tipul de activitate pe care o executa.

 

CAPITOLUL IV


Semnalizarea rutiera

 


Art. 75. - Semnalizarea rutiera se realizeaza prin semnale luminoase, indicatoare si marcaje, precum si prin alte mijloace prevazute in prezentul regulament.

Art. 76. - (1) Persoanele care folosesc drumurile publice trebuie sa se conformeze semnificatiei semnalelor luminoase, indicatoarelor, marcajelor, precum si semnalelor agentilor care dirijeaza circulatia si ale conducatorilor de vehicule.
(2) Ordinea de prioritate intre regulile de circulatie, diferitele tipuri de mijloace de semnalizare rutiera si semnalele agentului care dirijeaza circulatia este urmatoarea:
a) semnalele speciale de avertizare luminoasa si/sau sonora;
b) semnalele politistului;
c) semnalizarea temporara care modifica regimul normal de desfasurare a circulatiei;
d) semnalele luminoase;
e) indicatoarele;
f) marcajele;
g) regulile de circulatie.

Art. 77. - (1) Mijloacele de semnalizare rutiera si echipamentele destinate sigurantei circulatiei se instaleaza si/sau se aplica de administratorul drumului public, cu acordul politiei.
(2) Semnificatia, precum si dimensiunile mijloacelor de semnalizare rutiera, forma, simbolul, culoarea si conditiile de executie, amplasarea, instalarea si aplicarea acestora sunt stabilite prin standarde de stat.


SECTIUNEA 1
Semnalele luminoase

1. Semnalele luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor

Art. 78. - (1) Semnalele luminoase sunt lumini albe sau colorate diferit, emise succesiv, continuu sau intermitent, de unul sau mai multe corpuri de iluminat care compun un semafor.
(2) Dupa numarul corpurilor de iluminat, semafoarele sunt:
a) cu un corp de iluminat, cu lumina intermitenta de avertizare;
b) cu doua corpuri de iluminat, pentru pietoni si biciclisti;
c) cu trei corpuri de iluminat, pentru vehicule;
d) cu patru sau mai multe corpuri de iluminat, pentru tramvaie.
(3) Semafoarele se monteaza in axul vertical al stalpului sau pe consola, pe portal ori suspendate pe cabluri, succesiunea culorilor lentilelor, de sus in jos, fiind urmatoarea:
a) la semaforul cu trei culori ordinea semnalelor este: rosu, galben, verde;
b) la semaforul cu doua culori ordinea semnalelor este: rosu, verde;
c) la semaforul pentru tramvaie sunt dispuse trei pe orizontala la partea superioara si unul la partea inferioara, toate cu lumina alba.

Art. 79. - (1) Semafoarele care emit semnale luminoase pentru dirijarea circulatiei in intersectii se instaleaza obligatoriu inainte de intersectie, astfel incat sa fie vizibile de la o distanta de cel putin 50 m. Acestea pot fi repetate in mijlocul, deasupra ori de cealalta parte a intersectiei.
(2) Semnificatia semnalelor luminoase pentru dirijarea circulatiei vehiculelor este valabila pe intreaga latime a partii carosabile deschise circulatiei conducatorilor carora li se adreseaza. Pe drumurile cu doua sau mai multe benzi pe sens, pentru directii diferite, delimitate prin marcaje longitudinale, semafoarele se pot instala deasupra uneia sau unora dintre benzi, caz in care semnificatia semnalelor luminoase se limiteaza la banda sau benzile astfel semnalizate.

Art. 80. - Semnalele rosu, galben si verde pot fi in forma de sageti de aceeasi culoare, pe fond negru. in acest caz interdictia sau permisiunea de trecere impusa de semnalul luminos este limitata la directia sau directiile indicate prin aceste sageti. Aceeasi semnificatie o au si sagetile aplicate pe panourile aditionale ce insotesc, la partea inferioara, semafoarele. Sageata pentru mersul inainte are varful in sus.

Art. 81. - (1) Semafoarele pentru tramvaie au forma de caseta cu patru corpuri de iluminat de culoare alba si trebuie insotite de panouri cu semne aditionale.

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!