Acte necesare pentru inscriere medic de familie

 

Pentru a vă înscrie pe lista unui medic de familie aveţi nevoie de următoarele acte:

 1. Copie după certificatul de naştere pentru persoanele până la 14 ani, respectiv copie a cărţii de identitate;
 2. Dovada calităţii de asigurat

medic-de-familie-in-iasi

Dovada calitatii de asigurat consta in:

 • Adeverinţa de salariat în care să se precizeze că atât angajatul cât şi angajatorul sunt la zi cu plata contribuţiei la sănătate
 • Pentru pensionari: Talon de pensie
 • Pentru persoanele aflate in somaj: Adeverinta de somer
 • Pentru liber-profesionişti (PFA-uri): Adeverinţa care atestă plata la zi a contribuţiei la sănătate
 • Pentru elevi/studenţi: Adeverinta de elev/student
 • Pentru persoanele care primesc ajutor social - Adeverinţă de la Primărie 
 • Pentru veterani - Carnet de veteran de război
 • Pentru persoanele cu handicap: copie după decizia de încadrare în gradul de handicap

Acte necesare pentru nou-nascuti, sugari, copii mici si prescolari:

 1. Certificat de naştere
 2. Acte de identitate părinte/reprezentant legal
 3. Cerere semnată de părinte

Persoanele pana la 18 ani se prezinta doar cu copie dupa actul de identitate.

 

 

Schimbarea medicului de familie

Schimbarea medicului de familie se poate face doar după 6 luni de la înscrierea anterioară.
Pentru a vă muta pe lista altui medic de familie trebuie să depuneţi o cerere la medicul la care doriţi să vă inscrieţi cu precizarea numelui medicului la care aţi fost inscris impreună cu dovada calităţii de asigurat.

Medicul la care doriţi să vă înscrieţi va face o notificare în scris casei de asigurări de sănătate şi medicului de familie la care aţi fost inscris pentru ca cel din urmă să trimită fişa dumneavoastră medicală prin poştă noului medic.
Dacă medicul la care doriţi să vă înscrieţi este din alt judet decât cel in care lucraţi / locuiţi, atunci, pe lângă cele de mai sus, va trebui:

 1. să comunicaţi angajatorului dvs. sau instituţiei care vă plăteşte asigurarea de sănătate să transmită lista nominală casei judeţene de asigurări de sănătate în care se află cabinetul medicului pe care l-aţi ales;
 2. să prezentaţi medicului la care vă înscrieţi o copie după ordinul de plată sau după un document din care să reiasă că plata contribuţiei dumneavoastră se face către casa de asigurări din judeţul respectiv.

Din aceeasi categorie