Featured

“Te vaccinezi și câștigi” campanie organizată de Loteria Română

Loteria Română organizează campania “Te vaccinezi și câștigi”

 

Loteria Română susține programul național de vaccinare împotriva virusului COVID-19 și incurajarea populației eligibilă de a se vaccina, prin organizarea campaniei "Te vaccinezi și câștigi". Prin această campanie Loteria Română oferă jucătorilor săi posibilitatea unor câștiguri suplimentare in valoare totală de 100.000 lei.

Campania “Te vaccinezi și câștigi” aduce jucătorilor la loto posibilitatea de a câștiga suplimentar premii in bani prin tragere la sorți.

In perioada 14-27 iunie 2021 inclusiv, jucătorii care vor achiziționa un bilet loto pentru oricare dintre jocurile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40 vor primi un talon gratuit de participare la tragerea la sorți. Talonul completat cu datele personale de identificare solicitate se va depune in oricare din urnele special amenajate din cadrul agențiilor loto.

Jucatorii ale căror taloane vor fi extrase din urnă, in urma tragerii la sorți și care dovedesc participarea la programul național de vaccinare impotriva virusului COVID-19 vor fi recompensați cu 5 premii in valoare de 10.000 lei fiecare și un premiu in valoare de 50.000 de lei.

Tragerea la sorți, respectiv extragerea câștigătorilor, se va desfășura in direct, în cadrul emisiunii “Romanii au noroc” din 4 iulie 2021.

Tragerea la sorți se efectuează pe baza taloanelor completate de către participanți conform prevederilor Regulamentului pentru organizarea și desfășurarea campaniei promoționale "Te vaccinezi și câștigi", pe care il regăsiți mai jos.

 campania loteriei romana pentru vaccinare

Regulamentul campaniei “Te vaccinezi și câștigi”

1. DENUMIREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Denumirea oficială a campaniei promoționale derulate potrivit prezentului regulament este ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI”, denumită în continuare ”campanie promoțională”.

2. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE
Organizatorul campaniei promoționale este COMPANIA NAŢIONALĂ „LOTERIA ROMÂNĂ” S.A., cu sediul în Bucureşti, Str. Poenaru Bordea, nr. 20, sector 4, telefon: 0372.137.300; 0372.137.406; fax: 0372.137.205 ,înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti sub nr. J40/9689/1999, cod înregistrare fiscală RO 12397185, capital subscris şi vărsat 42.611.725,00 lei, având contul IBAN RO55 CECE B504 01RO N071 4245, deschis la CEC BANK Agenţia Lipscani, numită în continuare organizator.

3. REGULAMENT OFICIAL

3.1. Regulamentul oficial de participare și derulare a prezentei campanii promoționale este întocmit și este public conform legislației aplicabile din România prin postarea (afișarea) acestuia pe pagina de internet www.loto.ro și revista Loto-Prono.
3.2. Solicitarea în vederea obținerii, în mod gratuit, a Regulamentului Oficial se poate efectua pe întreaga perioadă a campaniei promoționale, astfel cum aceasta este prevăzută la punctul 4 din prezentul regulament.
3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa oricând în perioada derulării campaniei promoționale mecanismul, precum și orice alte aspecte legate de campania promoțională ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI”, cu aprobarea O.N.J.N. Aceste modificări și/sau completări vor fi aduse la cunoștința participanților în timp util. Campania promoțională ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI” se desfășoară în conformitate cu dispozițiile prezentului Regulament Oficial și, implicit, a dispozițiilor legale din România.
3.4. Participanții la campania promoțională descrisă în prezentul Regulament Oficial sunt obligați să respecte termenii și condițiile acestuia, prevederile acestuia fiind obligatorii tuturor participanților.

4. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI
Campania promoțională ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI” se desfășoară în perioada 14-27 iunie 2021 în toate agențiile loto de pe teritoriul României.
5. PRODUSE PARTICIPANTE LA CAMPANIE
Taloanele de participare pentru tragerea la sorți dedicate acestei campanii promoționale, obținute în mod gratuit și automat la achiziționarea unui bilet pentru oricare din jocurile Loto 6/49, Joker sau 5/40, completate de participanți conform datelor personale de identificare solicitate, în mod corect, lizibil și fără ștersături, respectiv: nume, prenume, adresa, număr de telefon, CNP, precum și nr. CRC al biletului jucat (codul de control format din 5 cifre); participanții vor depune taloanele, astfel completate, în urna special amenajată în cadrul agențiilor loto.

6. DREPTUL DE PARTICIPARE

6.1. La campania promoțională are dreptul să participe orice persoană fizică, inclusiv cetățenii străini din România, excepție făcând, conform legii, salariații C.N.L.R. S.A. și colaboratorii/mandatarii săi a căror participare este interzisă, direct sau prin interpuși, la jocurile de noroc organizate de C.N.L.R. Participarea la această campanie promoțională are valoare de acceptare integrală și liber consimțită a prevederilor prezentului Regulament.
6.2. În cadrul prezentei campanii promoționale poate participa orice persoană fizică ce deține un talon de participare la tragerea la sorți dedicat campaniei obținut conform regulilor de la pct 6.1 din acest regulament de participare, având la data înscrierii vârsta minimă de 18 ani.
7. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

7.1. Campania promoțională ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI”, aduce jucătorilor fideli jocurilor loteristice organizate de C.N.L.R. S.A., posibilitatea de a câștiga, suplimentar, prin tragere la sorți, premii în bani în valoare totală de 100.000 de lei.
7.2. La momentul achiziției unui bilet pentru oricare din jocurile jocurile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, participantul va primi un talon de participare la tragerea la sorți.
7.3. Tragerea la sorți se efectuează pe baza taloanelor completate de participanți conform datelor personale de identificare solicitate, în mod corect, lizibil și fără ștersături, respectiv: nume, prenume, adresa, număr de telefon, CNP, nr. CRC al biletului jucat; participanții vor depune taloanele, astfel completate, în urna special amenajată în cadrul agențiilor loto.
7.4. Taloanele se colectează în agențiile Loto până la data de 27.06.2021 inclusiv, pentru toate agențiile loto din țară, și, ulterior, vor fi aduse la București până la data maximă de 01.07.2021.
7.5. Tragerea la sorți (extragerea câștigătorilor) se va desfășura în direct în cadrul emisiunii ”ROMÂNII AU NOROC” duminică 04.07.2021.
7.6. În cadrul organizării și desfășurării campaniei promoționale ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI”, participanții ai căror taloane vor fi extrase din urnă în urma tragerii la sorți și care dovedesc participarea la programul național de vaccinare împotriva virusului Covid19, vor fi recompensați cu premii în valoare totală de 100.000 de lei, astfel: 1 premiu în valoare de 50.000 lei și 5 premii a câte 10.000 lei fiecare.
Premiile se impozitează conform legislației în vigoare.
7.7. Câștigătorii campaniei promoționale vor fi consemnați în Procesul Verbal al tragerii, semnat de către Comisia de coordonare tragere şi omologare rezultate, care constituie documentul oficial pe baza căruia se acordă premiile.
7.8. Comisia de coordonare tragere şi omologare rezultate va semna Procesul Verbal al tragerii, ANEXA 1 și îl va introduce împreună cu toate taloanele de participare extrase (inclusiv cele anulate) într-un plic ce va fi lipit, semnat de toți membrii comisiei şi va fi predat reprezentantului C.N.L.R. S.A.
7.9. Atribuirea premiilor va fi făcută pe baza prezentării actului de identitate și adeverinței de vaccinare (pentru prima doză sau rapel, în copie) emisă de Ministerul Sănătății. Adeverința trebuie să fie emisă până la data de 03.07.2021 inclusiv.
7.10. Mediatizarea și promovarea campaniei promoționale se va realiza prin exploatarea canalelor proprii de comunicare: revista Loto-Prono, comunicate de presă, site-ul www.loto.ro, Facebook, Instagram, Tik-Tok, emisiunea TV ”ROMÂNII AU NOROC”.

8. MODALITATE DE PREMIERE, VALIDARE ȘI IMPOZITARE PREMII

8.1. În cadrul desfășurării campaniei promoționale ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI” se vor acorda, un număr total de 6 premii în valoare maximă totală de 100.000 lei, respectiv: 1 premiu în valoare de 50.000 lei și 5 premii a câte 10.000 lei fiecare.
8.2. În cadrul organizării și desfășurării campaniei promoționale ”TE VACCINEZI ȘI CÂȘTIGI”, jucătorii ai căror taloane vor fi extrase din urnă în urma tragerii la sorți și care dovedesc participarea la programul național de vaccinare împotriva virusului Covid19 prin prezentarea nominală a adeverinței de vaccinare împotriva Covid-19 (pentru prima doză sau rapel), emisă de Ministerul Sănătății în anul 2021, vor fi recompensați cu cele 6 premii, în valoare totală de 100.000 de lei.
8.3. Revendicarea premiilor se va face în termenul maxim de 30 de zile de la data extragerii, la sediul central al C.N.L.R. S.A. din București, str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4. După trecerea termenului de 30 de zile de la data extragerii, nu mai pot fi formulate pretenții cu privire la acordarea premiului.
8.4. Neprezentarea actului de identitate (B.I./C.I.) și a adeverinței de vaccinare (copie) emise de Ministerul Sănătății, în termenul maxim de 30 de zile de la data extragerii, duce la neacordarea premiului.

8.5. Impozitarea premiilor se va face conform legislației în vigoare la data desfășurării promoției.

8.6. Premiile nerevendicate/neacordate în termenul maxim de 30 de zile de la data extragerii, conform prezentului regulament, rămân la dispoziția C.N.L.R. S.A.

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016, participanții la campania promoțională organizată de C.N. Loteria Română S.A. sunt informați că C.N.L.R. S.A. prelucrează date cu caracter personal, cu bună credință, în scopuri determinate, explicite și legitime.
Persoanele ale căror date sunt supuse prelucrării au următoarele drepturi: dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate, dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor/dreptul la rectificare, dreptul la opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate, dreptul de a se adresa justiției, dreptul la ștergerea datelor (cu excepția situațiilor în care datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea datelor, care pot fi exercitate în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016.
Solicitările persoanelor vizate pot fi transmise pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la sediul C.N. Loteria Română S.A. din str. Poenaru Bordea nr. 20, sector 4, București.
Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul companiei, la adresa www.loto.ro/gdpr.

9.1. Prin participarea la prezenta campanie promoțională participanții sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile obligatorii ale prezentului regulament. Jucătorii și/sau câștigătorii prin participarea la campania promoțională își dau acordul pentru preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, cât și pentru difuzarea imaginilor fotografiate/filmate în timpul derulării campaniei promoționale în cadrul emisiunii ”ROMÂNII AU NOROC” și nu numai.
9.2. Organizatorul va face public imaginile câştigătorilor şi a premiilor la campania promoțională, făcând uz de toate mijloacele şi metodele legale, de realizare a acestui scop (televiziune, radio, presă scrisă, filme de reclamă, fotografii, revista “Loto-Prono” etc), cu acordul participantului şi cu respectarea Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Datele privind numele şi imaginea câştigătorilor vor fi folosite de organizator numai în scop publicitar.
9.3. În cazul în care un participant nu dorește ca datele sale personale să fie utilizate în activități ulterioare de marketing și publicitate, poate refuza, prin informarea, în scris, a organizatorului.
9.4. Categorii de date cu caracter personal procesate în cadrul campaniei promoționale:
- nume și prenume
- act de identitate serie/nr.
- cod numeric personal
- adresa
- număr de telefon
- semnătură
- adeverință de vaccinare împotriva Covid-19

Codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate vor fi colectate doar în cazul persoanelor premiate pentru îndeplinirea unei obligații legale.

 

9.5. Scopul procesării
Datele cu caracter personal ale participanților la campania promoțională vor fi prelucrate de către C.N.L.R. S.A. în vederea:
- organizării și desfășurării campaniei promoționale;
- desemnării și validării câștigătorilor;
- atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile.

9.6. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal ale câștigătorilor vor fi stocate de către C.N.L.R. S.A. conform prevederilor legale aplicabile în materie financiar-contabilă, respectiv 10 (zece) ani de la data încheierii exercițiului financiar.
La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, C.N.L.R. S.A. va șterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare și stocare.

9.7. Securitatea datelor cu caracter personal
9.7.1 C.N.L.R. S.A. se obligă sa implementeze măsuri tehnice si organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător datelor cu caracter personal aparținând participanților la campanie.
9.7.2 La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va ține seama în special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.
9.7.3 Prin participarea la campania promoțională, participanții își exprimă acordul cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal către C.N.L.R. S.A. în organizarea prezentei campanii, în scopul includerii acestor date cu caracter personal în baza de date, identificării și validării ca și câștigător, fotografierii/filmării în scopul difuzării imaginilor în cadrul emisiunii ”ROMÂNII AU NOROC” și/sau în cadrul altor emisiuni, postării pa pagina de Facebook și în revista Loto-Prono.

9.8. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale
C.N.L.R. S.A. are dreptul de a modifica prezentul Regulament oricând pe durata desfășurării campaniei promoționale, numai în cazul în care se descoperă măsuri mai eficiente pentru protejarea și securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și fără a afecta drepturile și libertățile acestora. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul www.loto.ro, respectiv va fi adusă la cunoștința participanților prin aceleași mijloace prin care au fost informați cu privire la Regulament.

9.9. Alte prevederi
Datele personale ale participanților la campanie vor fi procesate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

10. DISPOZIȚII FINALE
10.1. Prin participarea la această campanie, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament Oficial.
10.2. Orice potențiale litigii se vor rezolva pe cale amiabilă sau vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente.

Informații detaliate despre tragerile loto și noroc ale Loteriei Române

 

Portalul Iasi365 vă oferă informații detaliate despre rezultatele tragerilor loto, omologarea acestora precum și alte informații care vă pot ajuta să vă apropiați de câștigul pe care îl visați.

Tragerile loto se desfășoară joia și duminica începând cu ora 18:30 și sunt transmise în direct de postul de televiziune Romania TV

 

Prețurile variantelor simple loto 6 din 49, loto 5 din 40, joker, Noroc, Super Noroc si Noroc Plus

Prețul unei variante simple la Loto 6 din 49 este de 7,00 lei
Prețul unei variante simple Noroc este de 3,00 lei
Prețul unei variante simple Joker este de 6,00 lei
Prețul unei variante simple Noroc Plus este de 2,00 lei
Prețul unei variante simple Loto 5 din 40 este de 4,00 lei
Prețul unei variante simple Super Noroc este de 1,00 lei

Prețul unei variante simple PRONOSPORT(PRONO-S) pentru cota de participare 100% este de 12,00 lei
Prețul unei variante simple PRONOSPORT(PRONO-S) pentru cota de participare 25% este de 3,00 lei

Prețul unui bilet de joc (tipizat) este de 0,5 lei

Prețurile variantelor simple se modifică in cazul extragerilor Speciale și a celor Suplimentare

 

Cum se poate face încasarea premiilor la loto

Atenție: solicitarea de către participanții la joc a plății câştigurilor se va face în termen de maxim 90 de zile începând cu data tragerii respectiv. După cele 90 de zile, participantul câştigător pierde dreptul de a mai obţine câştigul.

Pentru sistemele de joc Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40, Super Noroc, Joker, Noroc Plus și Pronosport premiile se pot încasa după cum urmează:
- câștigurile a căror valoare unitară brută nu depăsește 5.000,00 lei inclusiv se achită în orice agenție loto proprie sau mandatară;
- câștigurilor a căror valoare unitară brută este cuprinsă intre 5.000,01 lei si 20.000,00 lei inclusiv, se achită la casieriile plătitoare reședință de județ/ agențiile asimilate acestora;
- câștigurilor a căror valoare unitară brută este cuprinsă intre 20.000,01 lei si 30.000,00 lei inclusiv, se achită la sediile punctelor de lucru județene;
- câștigurile a căror valoare unitară brută este de peste 30.000,01 lei, se achită la Aparatul Central al CNLR-SA;

 

Grilele de impozitare pentru veniturile înregistrate din jocurile Loteriei Naționale

Incepând cu data de 1 august 2022, pragurile de impozitare pentru veniturile înregistrate din jocurile Loteriei Naționale sunt următoarele:
- câștigurile până în suma de 10.000 de lei inclusiv sunt impozitate cu 3%;
- câștigurile cuprinse între 10.001 și 66.750 de lei inclusiv sunt impozitate cu 300 de lei + 20% din ce depășește suma de 10.000 de lei;
- câștigurile de peste 66.750 de lei sunt impozitate cu 11.650 de lei + 40% din ce depășește suma de 66.750 de lei.

 

ATENȚIE

Nu uitați: loto este un joc de noroc și de aceea e bine să nu jucați mai mult decât vă puteți permite să pierdeți.

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!