Decembrie 06, 2023

Stiri

Informatii privind eliberarea pasapoartelor dupa incetarea starii de urgenta

Măsuri stabilite la nivelul structurilor de pașapoarte în contextul încetării stării de urgenţă

 

Începând cu data de 18.05.2020 , activitatea structurilor de paşapoarte se va realiza în următoarele condiţii:

1. Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun, în ţară, la sediile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat atât pe site -ul Direcţiei Generale de Paşapoarte (www.pasapoarte.mai.gov.ro , secţiunea “Servicii Publice Comunitare de Pa șapoarte”), cât şi pe site -urile instituţiilor prefectului, în baza programărilor on -line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro .

Începând cu cu data de 18.05.2020 programul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Iași este:
Luni - Vineri: 08:00 – 20:00

2. Se menţine măsura suspendării activităţii la punctele de lucru mobile.

3. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată, şi anume, pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, se pot depune fără să mai fie nevoie de prezentarea documentelor din care să rezulte necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii. Măsura se aplică și în cazul cererilor care se vor depune pe data de 15.05.2020.

4. Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.

5. Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciilor publice comunitare de paşapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului este permis în baza programării on -line şi a documentului de identitate prezentat în original.
În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original.

6. Se modifică intervalul de programare on-line pentru preluarea cererii de eliberare a documentelor de călătorie de la 7 minute la 10 minute în vederea asigurării timpului necesar igienizării corespunzătoare după înregistrarea fiecărei cereri.

7. În ceea ce priveşte r idicarea paşaportului simplu electronic, recomandăm cetăţenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea. În ceea ce priveşte paşaportul simplu temporar , precizăm că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, iar în cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani, depunerea cererii pentru eliberarea unui astfel de document se poate realiza şi în absenţa lor , prin prezentarea a două fotografii color identice ale acestora care reprezintă fizionomia actuală a titularului, având dimensiunile 3,5x4,5 cm.

8. Cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte/scutire taxe vamale, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe site -ul instituției (www.pasapoarte.mai.gov.ro , secţiunea “Contact” ), pe baza programării on-line ori prin corespondenţă poştală , cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică.

9. La nivelul serviciilor publice comunitare de paşapoarte, cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul structurii competente, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat, atât pe site -ul Direcţiei Generale de Paşapoarte (www.pasapoarte.mai.gov.ro , secţiunea “Servicii Publice Comunitare de Pașapoarte”), cât şi pe site -urile instituţiilor prefectului ori prin corespondenţă poştală, cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică.

10. Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor de la punctele 8 şi 9 se va face numai în baza documentului de identitate, în original.

11. În vederea prevenirii răspândirii SARS -CoV-2, vor fi respectate următoarele măsuri de protecţie:
- utilizarea măştilor de protecţie atât de către cetăţeni, cât şi de către personalul structurilor de paşapoarte;
- dezinfectarea, anterior preluării fiecărei cereri, a echipamentelor utilizate;
- respectarea distanţării fizice de cel puţin 1,5 m.

În funcţie atât de evoluţia epidemiologică, cât şi de volumul solicitărilor adresate structurilor de paşapoarte, măsurile urmează a fi adaptate în mod corespunzător.

 programul serviciului pasapoarte Iasi mai 2020

Activitatea de examinare auto va fi reluată treptat

Informatii privind activitatea de examinare auto

 

Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că activitatea de examinare va fi reluată treptat, astfel:

Programarea candidaților cărora le-au expirat dosarele de școlarizare în perioada 16.03 – 17.05.2020 și pentru care există o programare prealabilă în sistem (proba practică) se va efectua prin intermediul școlilor de conducători auto, cu informarea acestora.

Programarea candidaților cărora le expiră dosarul de școlarizare ulterior datei de 18.05.2020 se va face din oficiu, pe cât posibil cu respectarea ordinii de programare anterioare, de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, cu informarea acestora.

Reluarea activității de examinare la proba practică pentru candidații aflați în situația de la punctul 1 începând cu data de 02.06.2020, urmând ca la finalizarea acestei activități să fie demarată examinarea practică pentru candidații aflați în situația prevăzută la punctul 2.

Reluarea activității de examinare la proba teoretică se va face începând cu data de 06.2020/22.06.2020, în funcție de numărul de candidați examinați și capacitatea de preluare a Serviciilor publice comunitare. Decizia se va posta pe site-ul Instituției Prefectului.

Pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activității de examinare la proba practică vor fi respectate, cu strictețe, următoarele măsuri de protecție în vederea prevenirii răspândirii noului coronavirus:
- Utilizarea măștilor de protecție – atât pentru candidați cât și pentru examinatori;
- Scanarea temperaturii corporale și interzicerea susținerii examenului în situația în care aceasta depășește 37,2 grade Celsius;
- Respectarea distanțării persoanelor aflate la locul de întâlnire comunicat pentru susținerea probei practice a examenului pentru obținerea permisului de conducere, de cel puțin 1,5 m;
- Evitarea prezentării la locul de întâlnire a candidaților cu însoțitori (prieteni, rude, etc). Accesul va fi permis doar candidatului și instructorului auto.

Valabilitatea documentelor emise de serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile, de la data încetării acestei stări, potrivit actelor normative în vigoare.

În același context și pentru aceeași perioadă, se menține și valabilitatea documentelor necesare operațiunilor de înmatriculare/transcriere sau preschimbare a permisului de conducere obținute de către solicitanți de la alte entități.

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!

Poate vă interesează