Septembrie 17, 2021

Stiri

Informații privind activitatea de relații cu publicul după data de 15 mai 2020 la Casa Judeţeană de Pensii Iași

Informații privind activitatea de relații cu publicul după data de 15 mai 2020 la Casa Judeţeană de Pensii Iași 

 

Având în vedere Hotărîrea 24/14.05.2020, privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național şi a măsurilor de prevenire şi control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2 , cu data de 15 mai 2020, Casa Judeţeană de Pensii Iași își reia activitatea de relaţii cu publicul la sediul acesteia situat în mun. Iași, str. Anastasie Panu, nr.17-19.

 

Măsuri privind accesul beneficiarilor sistemului public de pensii in Casa Județeană de Pensii

Astfel, pe fondul prevenirii infectării cu noul coronavirus, Casa Judeţeană de Pensii Iași comunică beneficiarilor sistemului public de pensii, faptul că accesul în instituţie se va efectua cu respectarea următoarelor măsuri:

A) Recomandăm folosirea mijloacelor moderne de comunicare (poștă electronică, protalul CNPP , fax , poșta clasică ), pentru obţinere informaţii , înregistrare cereri de recalculare care nu presupun prezentarea unei adeverinţe în original , înregistrare cereri de schimbare modalitate de plată , schimbare domiciliu , eliberare adeverinţe de pensionar . Ajutorul de deces poate fi solicitat prin adresele de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. . Plata ajutorului se face în cont bancar (se atașează extras pe numele solicitantului) sau prin mandat poștal .

B)
La sediul Casei Judeţene de Pensii

1) Recomandăm ca la sediul CJP să se prezinte persoanele care trebuie să depună dosarul de pensie ( acesta trebuie să fie complet inclusiv formularul de cerere să fie completat ) , cele care solicită de urgenţă ajutor deces ( prezintă cererea si declaraţia tip – vezi site cjp ,acte de stare civilă a solicitantului original și copie ) ;

2) În cazul persoanelor care au vechime atît în Romania cît și în state ale Uniunii Europene dosarul de pensie se depune în statul în care are locul de ședere obișnuită ;

3) Se va asigura un flux controlat al publicului în spa ţiul închis al sălii de relaţii cu publicul : o persoana / ghișeu cu respectarea circuitelor și distanţării sociale;

4) Se va păstra , obligatoriu, distanţa socială de minim 1,5 metri faţă de salaria ţii aflaţi la ghișeele CJP;

5) Se va purta în mod obligatoriu, masca de protecţie;

6) Se va efectua triajul epidemiologic ce constă în verificarea temperaturii și completarea chestionarului standard; (dacă este cazul)

7) Se va efectua dezinfectarea mâinilor cu materialele puse la dipoziţie de către Casa Judeţeană de Pensii Iași;

8) Se vor evita busculadele la sediul institu ţiei, prin mobilizarea unui număr mai mare de agenţi de pază, dacă este cazul , și păstrarea distanţei sociale în spaţiul de așteptare din exteriorul CJP ;

9) Activitatea de audienţe și cea de consiliere de specialitate se va realiza și în continuare telefonic sau prin e-mail, cu excepţia cazurilor urgente care nu suferă amânare, care vor fi asigurate prin rotaţie de un director din conducerea Casei Judeţene de Pensii Iași;

Programul cu publicul la Casa Judeteana de pensii Iasi 365

10) Activitatea de distribuire bilete de tratament rămîne suspendată .

Astfel, Casa Judeţeană de Pensii Iași vă stă la dispoziţie și în continuare prin intermediul mijloacelor de comunicare de la distanţă:

Serviciul poștal sau curierat;

Poștă electronică la dresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.; Telefonic, la numerele 0232/240053, 0232/218540, Fax la numerele 0232/410092, 0232/218540; Pagina web www.cjpiasi.ro.

În acest context epidemiologic, începând cu data de 15 mai 2020, programul de lucru cu publicul, este următorul ;

- Luni – joi între orele 8 -14,00

- Vineri între 8-13,00

C) La sediul cabinetelor de expertiză medicală mun. Iași, str. Anastasie Panu, nr.17-19.

1) Pentru pensionarii de invaliditate care au avut termen de revizuire medicală în perioada 16.03.2020 – 14.05.2020 inclusiv procedura este următoarea :

- Începînd cu 15.05.2020 medici experţi solicită telefonic documentele medicale care au fost emise de la ultima revizuire medicala și programul recuperator ;

- Documentele vor fi trimise la CJP Iași – Expertiză medicală - prin serviciul poștal sau electronic – termen limită 14.06.2020 ;

- În situaţia în care pensionarul se prezinta la Comisia de Expertiză vor fi reţinute doar documentele medicale .

2) Activitatea curentă care implică prezenţa fizică a pensionarului constă în :

- Solicitările noi de expertizare, în vederea înscrierii la pensie de invaliditate

- Revizuirea medicală cu termen de prezentare la comisia medicală stabilit ulterior datei de 15 mai 2020

- Activitatea de avizare a concediilor medicale, inclusiv a celor care fac obiectul prevederilor Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru muncă și boli profesionale

- Eliberarea certificatului medical în cazul aplicării prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat.

- Alte expertize medicale ( pt.serviciul de medicină legală , scutire gărzi )

Programul de lucru este : Zilnic 8 -14

cum se poate contacta casa de pensii 

 

Informatii privind eliberarea pasapoartelor dupa incetarea starii de urgenta

Măsuri stabilite la nivelul structurilor de pașapoarte în contextul încetării stării de urgenţă

 

Începând cu data de 18.05.2020 , activitatea structurilor de paşapoarte se va realiza în următoarele condiţii:

1. Cererile de paşapoarte simple electronice/paşapoarte simple temporare se depun, în ţară, la sediile serviciilor publice comunitare de paşapoarte, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat atât pe site -ul Direcţiei Generale de Paşapoarte (www.pasapoarte.mai.gov.ro , secţiunea “Servicii Publice Comunitare de Pa șapoarte”), cât şi pe site -urile instituţiilor prefectului, în baza programărilor on -line efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro .

Începând cu cu data de 18.05.2020 programul Serviciului Public Comunitar de Paşapoarte Iași este:
Luni - Vineri: 08:00 – 20:00

2. Se menţine măsura suspendării activităţii la punctele de lucru mobile.

3. Cererile de eliberare a paşapoartelor simple electronice, respectiv a paşapoartelor simple temporare pentru persoanele care solicită acest tip de document de călătorie în baza dispoziţiilor art. 17^1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, actualizată, şi anume, pentru persoanele care declară că nu doresc să li se elibereze un paşaport simplu electronic, se pot depune fără să mai fie nevoie de prezentarea documentelor din care să rezulte necesitatea unor călătorii care se vor efectua în cel mult 30 de zile de la momentul înregistrării cererii. Măsura se aplică și în cazul cererilor care se vor depune pe data de 15.05.2020.

4. Persoanele programate trebuie să respecte ora de programare şi să evite aşteptarea suplimentară în spaţiile destinate publicului.

5. Accesul solicitanţilor şi, după caz, al reprezentanţilor legali în locaţiile serviciilor publice comunitare de paşapoarte în vederea depunerii cererii de eliberare a paşaportului este permis în baza programării on -line şi a documentului de identitate prezentat în original.
În ceea ce priveşte ridicarea paşapoartelor, accesul în locaţii se face pe baza tichetului eliberat cu ocazia depunerii cererii şi a documentului de identitate, în original.

6. Se modifică intervalul de programare on-line pentru preluarea cererii de eliberare a documentelor de călătorie de la 7 minute la 10 minute în vederea asigurării timpului necesar igienizării corespunzătoare după înregistrarea fiecărei cereri.

7. În ceea ce priveşte r idicarea paşaportului simplu electronic, recomandăm cetăţenilor să opteze pentru expedierea acestuia prin servicii de curierat (cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA) la adresa de domiciliu/reşedinţă din ţară a titularului ori a persoanei care a formulat cererea. În ceea ce priveşte paşaportul simplu temporar , precizăm că, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, acesta nu poate fi livrat prin serviciul de curierat, iar în cazul minorilor în vârstă de până la 14 ani, depunerea cererii pentru eliberarea unui astfel de document se poate realiza şi în absenţa lor , prin prezentarea a două fotografii color identice ale acestora care reprezintă fizionomia actuală a titularului, având dimensiunile 3,5x4,5 cm.

8. Cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte/scutire taxe vamale, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat pe site -ul instituției (www.pasapoarte.mai.gov.ro , secţiunea “Contact” ), pe baza programării on-line ori prin corespondenţă poştală , cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică.

9. La nivelul serviciilor publice comunitare de paşapoarte, cererile privind exercitarea dreptului la liberă circulaţie în străinătate/istoric paşapoarte, precum şi furnizarea datelor din Registrul Naţional de Evidenţă a Paşapoartelor Simple se depun la sediul structurii competente, în cadrul programului de lucru cu publicul afişat, atât pe site -ul Direcţiei Generale de Paşapoarte (www.pasapoarte.mai.gov.ro , secţiunea “Servicii Publice Comunitare de Pașapoarte”), cât şi pe site -urile instituţiilor prefectului ori prin corespondenţă poştală, cu precizarea că, în situaţia în care nu este necesară anexarea unor documente în original, depunerea cererii se poate face şi prin corespondenţă electronică.

10. Accesul în vederea depunerii/ridicării documentelor de la punctele 8 şi 9 se va face numai în baza documentului de identitate, în original.

11. În vederea prevenirii răspândirii SARS -CoV-2, vor fi respectate următoarele măsuri de protecţie:
- utilizarea măştilor de protecţie atât de către cetăţeni, cât şi de către personalul structurilor de paşapoarte;
- dezinfectarea, anterior preluării fiecărei cereri, a echipamentelor utilizate;
- respectarea distanţării fizice de cel puţin 1,5 m.

În funcţie atât de evoluţia epidemiologică, cât şi de volumul solicitărilor adresate structurilor de paşapoarte, măsurile urmează a fi adaptate în mod corespunzător.

 programul serviciului pasapoarte Iasi mai 2020

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul de unde ieșenii să poată obţine informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!