Stiri

Recensământul populației și locuințelor România 2022

Recensământul populației și locuințelor România 2022

 

Începând cu anul 2021, în toate statele membre U.E. se realizează Recensământul populației și locuințelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind recensământul populației și al locuințelor și cu regulamentele de implementare corespunzătoare.
În România, Recensământul populației și locuințelor a debutat pe data de 1 februarie 2022 și se desfășoară potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 178/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Recensământul populației și locuințelor se desfășoară în trei etape:
1) 1 februarie – 13 martie 2022: Preluare date din surse administrative şi popularea bazei de date RPL2021;
2) 14 martie – 15 mai 2022: Autorecenzare;
3) 16 mai – 17 iulie 2022: Colectare a datelor de către recenzori, prin interviuri faţă în faţă (înregistrarea datelor în chestionarul electronic, cu ajutorul tabletelor).

Informațiile colectate vor fi prelucrate în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal (Regulamentul UE nr.679/2016) și anonimizate imediat după intrarea în sistem.

recensamantul populatiei 2022

 

Pentru autorecenzare, se parcurg următorii pași:

Pasul 1: formularul de pre-înregistrare:
a) pe site-ul www.recensamantromania.ro, în partea de sus a paginii, se găsește butonul portocaliu „PLATFORMĂ AUTORECENZARE”; apăsați butonul portocaliu; se deschide pagina cu formularul de pre-înregistrare;

Recensamantul populatiei autorecenzare 2022 1

b) citiți explicațiile și apoi completați datele în formular, astfel:

Secţiunea 1 - Informaţii despre capul gospodăriei/persoana de referință
completați CNP-ul persoanei de referință/capului gospodăriei şi adresa de email unde ulterior va primi linkul către chestionarul propriu de recensământ şi, în cazul în care așa optează ceilalți membri ai gospodăriei, și link-urile către chestionarele celorlalţi membri ai gospodăriei;

Secţiunea 2 - Locul de reşedinţă obişnuită
La întrebarea „Este într-o locuință ocupată de o gospodărie individuală ?”, aveți de ales între 2 variante.
Varianta DA:
− se completează adresa locuinței
Tot aici, la finalul secțiunii, veți completa numărul de gospodării din locuință.
Varianta NU:
− aceasta înseamnă că locuința dvs. este situată într-un spațiu colectiv de locuit, de tipul: cămine studențești, internate școlare, dormitoare comune pentru muncitori, cămine pentru bătrâni, azile, sanatorii, instituții rezidențiale pentru protecția copilului, mânăstiri, hoteluri, spitale, cămine-spital, sanatorii de boli incurabile, centre de urgență sau adăposturi de noapte, centre de refugiaţi, centre pentru migranți etc. ;
− selectați tipul spațiului de colectiv și, alături, denumirea acestuia.

Secțiunea 3 - Membrii gospodăriei
În această secțiune, veți (capul gospodăriei/persoana de referință) introduce datele tuturor membrilor gospodăriei prin apăsarea butonului „Adăugați o persoană din componența gospodăriei”:
Pentru cetățenii români și cetățenii străini care posedă CNP, veți completa CNP-ul și adresa de email, dacă posedă una proprie (ulterior, pe această adresă se va transmite linkul către propriul chestionar de
recensământ).
Pentru cetățenii străini care nu au CNP veți completa câmpurile care includ Data nașterii și Sexul; deasupra acestor câmpuri, sistemul va genera un cod temporar de 13 cifre care va fi utilizat exclusiv în scop
statistic, pentru recenzare; vă rugăm să notați codul temporar generat, îl veți utiliza la identificarea chestionarului primit pentru autorecenzare. De asemenea, se completează adresa de email, dacă posedă una proprie.

Secţiunea 4 - Locuinţe secundare neocupate
În această secţiune veți completa adresa pentru alte locuințe deţinute/co-deținute de membrii gospodăriei dvs., dar numai dacă NU sunt locuite. Această secțiune va permite să evitați deplasarea dvs. sau a altor membri ai gospodăriei dvs în altă parte a localității sau în altă localitate pentru a răspunde recenzorului în perioada ulterioară, 16 mai – 17 iulie 2022. Pe adresa dvs. de email veți primi link-ul către un chestionar scurt care cuprinde numai întrebări referitoare la locuința goală (neocupată) și clădirea în care se află aceasta.

c) După completarea tuturor acestor informaţii, apăsați butonul codului re-Captcha „Nu sunt robot” și apoi butonul „Trimiteți fomularul”.

Așteptați câteva minute......
Și apoi verificați căsuța de email pe care ați indicat-o în formularul de pre-înregistrare, citiți mesajul transmis de email și apăsați pe link-ul ce conține ”chestionar” marcat în culoare albastră.

A. Ce primiți pe e-mail:
• Capul gospodăriei/persoana de referință (o singură persoană din gospodărie) primește chestionar ce cuprinde „Secțiunea pentru recenzarea locuinței” și „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”;
• Fiecare dintre ceilalți membri ai gospodăriei primește chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea pentru recenzarea persoanei”
• În cazul în care gospodăria (oricare dintre membri) deține și o locuință sau mai multe neocupată/e, pentru fiecare dintre aceste locuințe goale (neocupate) și pre-înregistrate, numai capul
gospodăriei/persoana de referință primește chestionar ce cuprinde numai „Secțiunea pentru recenzarea locuinței”.

Sintetic, cine și ce tip de chestionar primește este redat în tabelul de mai jos:

Recensamantul populatiei autorecenzare 2022 2

B. Înainte de a începe completarea răspunsurilor în chestionarul de recensământ, rugăm să rețineți următoarele:
i) Toate secțiunile chestionarului sunt marcate în culoare albastră, ceea ce înseamnă că nu s-a răspuns la nicio întrebare, chestionarul este gol;
ii) Pe măsură ce completați răspunsurile la câte o secțiune, aceasta își schimbă culoarea și devine verde; aceasta înseamnă că puteţi merge la secțiunea următoare din chestionar (colorată în
albastru);
iii) În cazul în care, din greșeală, ați completat un răspuns eronat, va apare un mesaj în culoare roșie care va semnala în ce constă eroarea; corectați și mergeți mai departe.
iv) La unele întrebări pot să apară semnalate atenționări, marcate în culoarea portocaliu, citiți mesajul atenționării și, dacă este cazul, corectați răspunsul/răspunsurile eronate.

C. Nu este nevoie de introducere de text. Veți completa chestionarul numai în trei moduri:
1. Prin introducere de cifre (de exemplu, anul construcției locuinței)
2. Prin bifarea variantei (variantelor în caz de răspuns multiplu) de răspuns ce corespunde situației dvs. în lista de pe ecran;
3. Prin selectarea variantei de răspuns ce corespunde situației dvs. din lista care se deschide (de exemplu: cetățenia, religia, etnia, ocupația etc.)

D. Puteți completa chestionarul de recensământ de pe oricare dintre următoarele dispozitive electronice:
a) Tabletă electronică
b) Telefon tip smartphone
c) Laptop
d) PC

Pasul 2: chestionarul de autorecenzare:

Chestionarul de autorecenzare se deschide cu o copertă în care veţi găsi informaţii utile despre procesul de autorecenzare. În partea stângă aveţi un meniu, cu ajutorul căruia veţi putea naviga printre secţiunile chestionarului.

Copertă - Aici veţi găsi informaţii utile despre Confidenţialitatea datelor, despre momentul de referinţă al recensământului, precum şi datele completate la preînregistrare. În această secţiune trebuie apăsat butonul "Înregistrare ora curentă", iar din acel moment puteţi trece la completarea propriu-zisă a chestionarului.

Secţiune pentru recenzarea locuinţei - această secţiune va fi completată de capul gospodăriei şi conţine întrebări legate de:
- componenţa gospodăriei
- lista membrilor gospodăriei
- informaţii despre membrii gospodăriei
- informaţii despre locuinţă

Secţiune pentru recenzarea persoanei - această secţiune va fi completată atât de capul gopodăriei, cât şi de ceilalți membri ai gospodăriei indicaţi la preînregistrare. Fiecare membru al gospodăriei va fi primi propriul chestionar.

Finalizat - zona în care se face o scurtă statistică a întrebărilor la care s-a răspuns şi de unde se trimite chestionarul către baza de date a recensământului.
Înainte de a finaliza procesul de autorecenzare prin transmiterea formularului către baza de date a recensământului veţi putea vedea o statistică referitoare la "Starea întrebărilor": la câte întrebări aţi răspuns,
câte sunt fără răspuns şi la câte întrebări aţi răspuns greşit. În acest ultim caz veţi avea la dispoziţie linkuri directe către întrebările cu răspuns greşit și va trebui să le corectați.

Trebuie reţinute următoarele aspecte:
Chestionarul este dinamic, iar întrebările sunt generate în funcţie de răspunsul oferit la întrebarea anterioară (de exemplu persoanelor de sex masculin nu li se va deschide întrebarea referitoare la numărul copiilor născuţi vii).
Dacă în timpul completării chestionarului de recensământ se ivesc situaţii care vă obligă să vă întrerupeţi, puteţi relua oricând completarea din punctul în care v-aţi întrerupt, dar pentru aceasta trebuie să aveți grijă să nu apăsați butonul Finalizat. Tot ceea ce trebuie să faceţi este să accesaţi chestionarul de recensământ din emailul primit după preînregistrare. Totuşi, nu trebuie să depăşiţi ziua de 15 mai 2022, dată la care se încheie autorecenzarea.
Odată finalizat chestionarul, verificați "Starea întrebărilor", efectuați, dacă este necesar corecții și transmiteți chestionarul prin apăsarea butonului Finalizat, numai așa acesta va ajunge în baza de date de recensământ.
În zona superioară a chestionarului, în partea dreaptă, aveţi posibilitatea să modificaţi limba în care completaţi chestionarul. Acesta este disponibil, pe lângă limba română, în limba engleză şi în limbile minorităţilor naţionale care locuiesc pe teritoriul României.

Pasul 3: verificarea autorecenzării
După ce aţi trimis chestionarul către baza de date a recensământului puteţi verifica dacă v-aţi autorecenzat corect accesând secţiunea "VERIFICAREA AUTORECENZĂRII" din siteul www.recensamantromania.ro.
Aici veţi introduce CNP-ul şi vi se va genera automat "DOVADA AUTORECENZĂRII|.
În cazul în care nu aţi completat corect chestionarul de recensământ, veţi primi un mesaj de eroare şi trebuie să reluaţi procesul de autorecenzare de la început.

Afla Ce trebuie să facă angajații pentru a-și putea lua ZI LIBERĂ pentru autorecenzare la Recensământ.

Lista cu spațiile de cazare pentru cetățenii proveniți din zona de conflict armat din Ucraina

Lista cu spațiile de cazare pentru cetățenii proveniți din zona de conflict armat din Ucraina

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Iași a stabilit spațiile de cazare pentru cetățenii străini și apatrizi aflați în situații dificile, proveniți din zona de conflict armat din Ucraina, conform Hotărârii nr. 78 din 04.03.2022, în vederea asigurării de sprijin și asistență umanitară.

 

Municipiul Iași

1. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Cămin T20 sc C
Bld Tudor Vladimirescu 109-111
60 locuri

2. Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi
Cămin T8
Bld Tudor Vladimirescu 109-111
50 locuri

3. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Cămin Studențesc "Gaudeamus"
Str Codrescu nr 1
50 locuri

4. Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Centrul Agora
Sos Nicolina nr 115
150 locuri

5. Egros Office
Calea Chisinaului nr 29
193 locuri

6. Universitatea de Medicină și Farmacie "Grigore T. Popa"
Cămin 1 Mai A
Str Sărărie nr 220
240 locuri

7. Colegiul Tehnic ”Ioan C. Stefanescu”
Cămin 1 și 2
Bld Socola 51-53
100 locuri

8. Universitatea de Ştiinţele Vieţii "Ion Ionescu de la Brad"
Camin A1 si A3
Aleea Mihail Sadoveanu nr 3
50 locuri

9. Centrul de Servicii Sociale Bucium
Centrul de zi Bucium, Cladirea Sonet
Str Paun nr 70
60 locuri

10. Centrul de Servicii Sociale "CA Rosetti"
Bld CA Rosetti nr 11-15
35 locuri

11. Centrul de Servicii Sociale "Ion Holban"
Str Pantelimon Halipa nr. 16
12 locuri

12. Centrul de Servicii Sociale pentru Persoane Adulte in Dificultate
Bld Chimiei nr 12
20 locuri

13. Centrul Tehnologic Regional Iasi
Sos Nicolina nr 128
400 locuri

spatiile unde pot locui refugiatii din Ucraina

Comuna Holboca

14. Caminul Cultural Holboca
Str Principala nr 81,
Sat Dancu Comuna Holboca
250 locuri

15. Sala de Sport Scoala "Stefan cel Mare" Dancu
Str Daliei nr 5
Sat Dancu Comuna Holboca
200 locuri

16. Sala de Sport Holboca
Str Secundară nr 27A
Sat Holboca, Comuna Holboca
200 locuri

Municipiul Pașcani

17. Sala de Sport Club Sportiv Municipal Pascani
Str Stadion nr 2
Municipiul Pașcani
200 locuri

Comuna Tomești

18. Sala de Sport Tomești
DN 28, nr 23
Comuna Tomești
200 locuri

Târgu Frumos

19. Sala de Sport Târgu Frumos
Târgu Frumos
200 locuri

Lețcani

20. Spital Modular Lețcani - cazare medicală
DN 28, comuna Lețcani
40 locuri

21. Centrul Expozițional Moldova
Șos Nicolina nr 141
HUB Logistic

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!

Poate vă interesează