Termenul limită pentru contestarea amenzilor primite in timpul stării de urgență

Termenul limită pentru contestarea amenzilor primite in timpul stării de urgență

 

După ce Curtea Constituțională a admis sesizarea Avocatului Poporului și a declarat neconstituționale amenzile impuse prin Ordonanțele militare în Starea de Urgență, toate amenzile acordate pentru nerespectarea ordonanţelor militare pot fi anulate în instanţă, indiferent dacă au fost plătite sau nu. Insă anularea  proceselor-verbale aplicate de poliţişti, nu se face din oficiu, fiind necesară contestarea in justiție a acestora.

Pentru anularea proceselor-verbale aplicate de poliţişti trebuie formulată o plângere împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Plângerea se depune la judecătoria unde a fost săvârşită contravenţia, iar termenul este de 15 zile de la data la care s-a primit procesul-verbal sau data la care a fost comunicat prin poştă (dacă nu s-a vrut semnarea procesului-verbal, de exemplu).

Datorită faptului că pe perioada stării de urgenţă, toate termenele au fost supendate, termenul de 15 zile a început să curgă de la 15 mai 2020. Termenul-limită la care vă puteţi adresa judecătoriei din zona în care ați fost amendat este  2 iunie 2020, inclusiv, în condiţiile în care 30 mai este sâmbăta, 31 mai duminică, iar 1 iunie este zi de sărbătoare legală.

In cazul in care ați plătit deja amenda, veți putea recupera de la stat banii achitaţi, cu aceeaşi condiţie: să contestați procesul-verbal de contravenţie. Dacă ați plătit deja jumătate din amendă procedura e aceeaşi, iar dacă veți avea câştig de cauză, veți primi banii înapoi.

Documentele necesare depunerii plângerii pentru contestarea amenzii

Pe lângă plângere, este necesar să depuți şi dovada achitării taxei judiciare de timbru, în cuantum de 20 de lei, dar şi o copie a procesului-verbal şi a actului de identitate. O soluție care vă poate scuti de pierderea timpului cu actele este să apelați la serviciile unui avocat.

 termenul limita contestare amenda Stare de urgenta Iasi 365