Eliberare cazier Iasi - acte, taxe, orar primire cereri

 

Unde se elibereaza cazierul

Pentru cei care doresc sa isi scoata cazierul trebuie sa se adreseze la Inspectoratul Judetean de Politie Iasi sau la Politia Municipiului Iasi

Inspectoratul Judetean de Politie Iasi

Adresa: str. Mihai Costăchescu, Nr. 2, Cod 700495
Telefon: 0232.302.003; 0232.302.006, Telefon/Fax: 0232.302.175

Politia Municipiului Iasi

Adresa: str. Otilia Cazimir, nr. 14
Telefon: 0232-302.604, 0232.302.727, Fax: 0232-210.600

Program de lucru cu publicul

Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Inspectoratul de Politie Judetean Iaşi

Pentru persoanele fără antecedente penale:

Primiri cereri

Luni, Miercuri, Joi: 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30
Marti: 10:30 - 13:30,  15:00 - 18:00
Vineri: 08:30 - 13:00

Eliberare cazier

Imediat dupa primirea cererii

 

Pentru persoanele cu antecedente penale:

Primiri cereri:

Luni, Miercuri, Joi: 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30
Marti: 10:30 - 13:30,  15:00 - 18:00
Vineri: 08:30 - 13:00

Eliberare cazier

A treia zi lucratoare dupa primirea cererii dupa programul:

Luni, Miercuri, Joi: 08:30 - 12:30, 13:30 - 15:30
Marti: 10:30 - 13:30,  15:00 - 18:00
Vineri: 08:30 - 13:00

Programul pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar la Poliţia Municipiului Iaşi:

Primiri cereri:

Luni, Marţi, Joi, Vineri: 09:00-14:00

Miercuri: 10:30-13:30, 15:00-18:00

Eliberari cereri:

Imediat dupa primirea cererii

 

Acte necesare eliberarii cazierului judiciar

Acte necesare

Acte necesare pentru obținerea certificatului de cazier judiciar de către o persoana fizică

Acte necesare:
- cererea tip completată;
- actul de identitate (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă), aflat în termen de valabilitate.

 

Acte necesare pentru obținerea certificatului de cazier judiciar pentru un minor sub 14 ani

Acte necesare:
- cererea tip completată;
- actul de identitate al părintelui/tutorelui, în copie și original;
- certificatul de naștere al minorului, în copie și original;

 

Acte necesare pentru situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită prin împuternicit

Acte necesare:
- cererea tip completată;
- actul de identitate împuternicit (cartea de identitate, buletinul de identitate, paşaport, cartea de identitate provizorie şi certificat de înregistrare a cetăţenilor U.E., carte de rezidenţă, carte de rezidenţă permanentă, permis de şedere temporară sau permanentă, aflate în termen de valabilitate);
- copie act identitate titular certificat;
- procura autentificată, în original și copie. Procurile întocmite în Republica Moldova sau de ambasadele Republicii Moldova, în limba română, sunt acceptate ca valabile fără vreo altă supralegalizare. Conţinutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul şi durata mandatului.

 

 

Alte informatii de interes

Persoanele domiciliate în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României. De asemenea la cererea motivată a persoanelor aflate în străinătate, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României pot elibera, după efectuarea verificărilor necesare în bazele de date, adeverinţe în care consemnează rezultatele verificărilor. Aceste adeverințe au valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar și se utilizează exclusiv în străinătate.

Certificatul de cazier judiciar se eliberează, de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de la data solicitării, în cazurile în care cererea-tip este depusă în România.

Pentru situațiile în care cererea este depusă prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data depunerii, iar în cazul adeverințelor în termen de 10 zile de la data solicitării.

Documentele sunt valabile 6 luni de la data eliberării şi numai în scopul pentru care au fost eliberate.

 

 Acte necesare pentru obținerea certificatului de cazier judiciar de către o persoana juridică

Acte necesare:
- cererea-tip, cu datele complete de identificare şi motivată;
- dovada calității de persoană juridică;
- dovada că deponentul este reprezentantul legal al persoanei juridice (Anexa 38 din HG nr. 345/2010);
- copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal.

 

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar se solicită pentru depunere la dosarul de graţiere individuală, poate fi solicitat de către persoana condamnată, copiii, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteea, soţul persoanei condamnate, ascendenţii, fraţii ori surorile celui condamnat sau ai soţului acestuia, care trebuie să-și demonstreze calitatea.

În situaţia în care certificatul de cazier judiciar este necesar pentru Registrul Operatorilor Intracomunitari în document se înscriu pe lângă sancţiunile penale din hotărârile judecătoreşti rămase definitive și date notate în mod provizoriu privind persoanele fizice sau juridice faţă de care s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale.