Admitere 2019 Facultatea de Matematică din Iași

 

Admitere 2019 Facultatea de Matematică Iași

 

Adresa: Bd Carol I nr. 11
Tel: 0232-201.060, 0232-201.061, fax:0232-201.160

 

Perioada inscriere

Perioada inscriere admitere:

Sesiunea din iulie:
15 – 20 iulie 2019: înscrierea;
21 – 23 iulie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

Sesiunea din septembrie:
9 – 11 septembrie 2019: înscrierea;
12 septembrie 2019: selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor.

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 120 lei

 

Taxe scolarizare 2019-2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2200 lei

 

Conditii admitere

Condiţiile de admitere

- 50 % – nota la disciplina Matematica obtinuta la examenul de bacalaureat;
- 50 % – media generala obtinuta la examenul de bacalaureat.
Criterii de departajare: nota la disciplina Matematica la examenul de bacalaureat.

Pentru olimpici

Pot fi înscrişi fără admitere:
Candidaţii care au primit premii sau menţiuni la unul din concursurile: Olimpiadele Naţionale sau Internaţionale de Matematică sau Informatică.
Candidatii care au primit premii la Olimpiadele Judetene de Matematica sau Informatica pentru clasele IX – XII sau la concursurile nationale sau interjudetene de matematica sau la concursul “Gaudeamus” organizat de Facultatea de Matematică a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași.
Şi pentru olimpici se aplică condiţia necesară de admisibilitate: proba de Matematică la bacalaureat.

 

Acte necesare inscriere

Acte necesare inscriere admitere:

 • Dosar plic;
 • Fişă înscriere;
 • 3 fotografii tip buletin de identitate;
 • Diplomă de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, recunoscută de Ministerul Educației;
 • Foaia matricolă;
 • Certificatul de naştere, in copie legalizată;
 • Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, in copie legalizată;
 • Adeverintă medicală tip;
 • Adeverintă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 • Diplomă de licentă sau diplomă echivalentă cu aceasta, precum si diploma de absolvire, in original sau copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • Copie dupa cartea de identitate;
 • Chitanţă care dovedeşte plata taxei de înscriere sau actele necesare pentru scutirea de plata taxei. Taxa de înscriere poate fi plătită la universitate sau la orice filială brd din ţară.

 

Numar de locuri pe specializari

 

Matematica (Specializarile Matematica si Matematica Informatica)

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE si CE

1.1 Buget (locuri repartizate statistic) - 123 locuri

1.2 Domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei - 6 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 5 locuri

1.4 Locuri destinate formarii cadrelor didactice - 3 locuri

1.5 Rromi - 10 locuri

1.6 Locuri cu taxa - 10 locuri

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  - specializarea Matematica

3.1 Buget CU BURSA - 1 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 1 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 4 loc

 

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI  - specializarea Matematica informatica

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

3.3 Locuri cu taxa - 2 loc

 

 

Admitere facultatea de matematica Iasi

Din aceeasi categorie

Admitere 2019 Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino" din Iasi

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

Admitere 2019 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor