Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

 

Admitere 2019 Facultatea de Design Industrial si Managementul Afacerilor

(Fosta Facultate de Textile Pielarie si Management Industrial)

 

Adresa: Bd. Dimitrie Mangeron nr. 29
Tel: 0232-278.683 int. 1180 fax: 0232-230.491

 

Perioada inscriere

Sesiunea Iulie 2019

Perioada inscriere admitere:

Înscrierea candidaților: 10-25 iulie 2019
Afisare rezultate: 26 iulie 2019   

Completare dosare cu acte în original: 29 iulie – 2 august 2019 și 2 – 6 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere:  8 septembrie 2019

 

Sesiunea Septembrie 2019

Înscrierea candidaților: 9-19 septembrie 2019
Afisare rezultate admitere: 20 septembrie 2019

 

Termenul limită pentru depunerea actelor în original: 24 septembrie 2019

Afisare rezultate finale admitere: 24 septembrie 2019

 

Taxe admitere 2019

Taxa admitere 2019:

- 100 lei

 Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:
- copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ);
- copiii orfani de ambii părinţi;
- candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
- copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

Taxe scolarizare 2019 - 2020

Taxe scolarizare 2019-2020:

- 2000 lei

Conditii admitere

Condiţiile de admitere:

- Media de la bacalaureat (100%)

Acte necesare inscriere

Actele necesare pentru înscriere

- diplomă de bacalaureat în original;
- copie CI și certificat de naștere;
- 2 poze tip buletin;
- adeverință medicală;
- taxă înscriere 50 lei;
- dosar plic.

Numar de locuri pe specializari

Specializarile precum si numarul de locuri:

Specializarea: Inginerie industriala

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 88 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 20 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 5 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 15 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 5 locuri

 

Specializarea: Inginerie si management

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 47 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 15 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 3 locuri

2. Rromi

Buget 0 locuri

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 10 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 6 locuri

 

Specializarea: Inginerie chimica

1. Cetăţeni ROMÂNI (cu domiciliul în România), UE, SEE şi CE

1.1 Buget - 19 locuri

1.2 Locuri cu taxa - 5 locuri

1.3 Absolventi de licee situate in mediul rural - 0 locuri

2. Rromi

Buget 1 loc

3. ROMÂNI DE PRETUTINDENI 

3.1 Buget CU BURSA - 0 locuri

3.2 Buget FARA BURSA - 2 locuri

 

 

Admitere 2019 Facultatea de design industrial 1

 

Din aceeasi categorie

Admitere 2019 Facultatea de Arhitectura "G. M. Cantacuzino" din Iasi

Admitere 2019 Facultatea de Stiinţa şi Ingineria Materialelor

Admitere 2019 Facultatea de Mecanică din Iaşi