Noiembrie 29, 2023

Indemnizatia de crestere copil - informatii complete

Indemnizația de creștere a copilului

Indemnizaţia pentru creşterea copilului se stabileşte în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în 12 luni din ultimii doi ani anteriori naşterii copilului (maximul sumei fiind de 8500 ron conform O.U.G. 55/2017) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe tară garantat în plată.
- Valoarea stimulentului de inserţie pentru creşterea copilului este de 650 lei; 

 

 Actele necesare pentru depunerea dosarului de indemnizaţie

- Cerere tip – (Anexa 1) ;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original;
- extras de cont pe numele solicitantului / titularului (actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate)

Pentru salariați:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii doi ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
- copie a cererii înaintată către angajator pentru acordarea concediului pentru creșterea copilului pană la 2 ani (sau pană la 3 ani pentru copilul cu handicap) – aprobată, semnată, stampilată, înregistrată, copie conform cu originalul;
- act adițional sau decizia de suspendare a contractului de munca, cu ziua următoare celei în care se termină concediul de maternitate, cel mai repede, cu a 43-a zi de la naștere, în original sau copie conform cu originalul.

Directia de Asistenta Sociala Iasi 1

Pentru persoanele ce au realizat venituri din activități independente:

- decizii de impunere/declaraţie unică şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
- certificat de înregistrare fiscală a firmei;
- document doveditor privind suspendarea activităţii pe perioada concediului de creştere a copilului;
- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: adeverinţă eliberată de către Barou.
- document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie şi suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

 

Pentru persoanele ce au avut/au calitatea de elev/student

Adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ cu menţiunea “a frecventat fără întrerupere cursurile de zi” în ultimii doi ani anteriori naşterii copilului, dacă este cazul.

 

Solicitarea se depune în termen de:
- 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
- 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
- 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);
În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

 

Acte necesare pentru acordarea stimulentului pentru creştere copil/de inserţie

- Cerere tip – (Anexa 1) ;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- documente identitate (B.I./C.I./C.I.P. părinţi valabile, Certificat de căsătorie, Certificat de naştere al copilului) – în original;
- extras de cont pe numele solicitantului / titularului ((actualizat cu numele utilizat în prezent, în cazul persoanelor căsătorite/divorțate) )

Pentru salariați:

- adeverinţa tip - (Anexa 2) eliberată de către angajator, din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor legale privind stagiul de cotizare şi veniturile nete realizate (12 luni, în ultimii 2 ani înainte de naşterea copilului); Observaţie: adeverinţă tip - format nou (Anexa 2) menționează și numărul de zile lucrate, concediu medical şi de odihnă pentru fiecare din lunile din perioada stagiului de cotizare;
- decizia sau adeverinţa eliberată de către angajator din care să rezulte reluarea activităţii /realizarea de venituri supuse impozitului și că nu a solicitat concediul pentru creștere copil.

Atenție! Persoana care beneficiează de stimulent de inserție trebuie să obțină venituri impozabile pe toată perioada în care beneficiează de acest drept

 

Pentru persoanele ce au realizat venituri din activități independente:

- decizii de impunere/declaraţie unică şi adeverinţe de venit eliberate de către Administraţiile Financiare pentru anii fiscali anteriori naşterii copilului (veniturile realizate în ultimile 12 luni din cei 2 ani anteriori nașterii copilului);
- certificat de înregistrare fiscală a firmei;
- document din care să rezulte că obține venituri impozabile (declarație de venituri estimate pentru anul în curs și declarație pe proprie răspundere că va obține venituri pe toată perioada în care va beneficia de stimulent de inserție);
- document din care să rezulte perioada în care a beneficiat de concediul de sarcină și lăuzie şi suma lunară de care a beneficiat, dacă este cazul, eliberat de plătitorul acestuia.
- pentru avocaţi, se solicită suplimentar: adeverinţă eliberată de către Barou.

Atentie! La depunerea documentaţiei, este obligatorie prezentarea documentelor de identitate ale ambilor parinţi şi ale copiilor în ORIGINAL !!!

Solicitarea se depune în termen de:
- 60 de zile lucrătoare de la finalizarea concediului de maternitate;
- 60 de zile lucrătoare de la data naşterii copilului, în cazul persoanelor care nu îndeplinesc condițiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate și a indemnizației aferente;
- 60 de zile lucrătoare de la data la care s-au aprobat ori, după caz, s-au instituit măsurile de protecție a copilului (tutela, plasamentul sau încredințare);
În situaţia în cererea a fost depusă peste termenele prevăzute mai sus drepturile se stabilesc de la data depunerii cererii.

 

Acte necesare în situaţia în care se solicită modificare din indemnizaţie în stimulent sau din stimulent în indemnizaţie

- Cerere tip – (Anexa 1) ;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- Certificatul de naștere al copilului, certificatul de căsătorie și carţile de identitate ale ambilor părinţi in original;
- Copie conform cu originalul după Decizia de revenire în activitate sau adeverință salariat - pentru modificare indemnizație/stimulent, respectiv suspendare activitate - pentru modificare stimulent/ indemnizatie;
- Extras de cont pe numele solicitantului / titularului

Orice modificare intervenită se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția acesteia.

 

Unde se depun actele

Actele pentru acordarea indemnizației se depun la Direcția de Asistență Socială Iași (str Mitropolit Varlaam nr. 54)

La D.A.S. Iași se poate ajunge cu autobuzele 30, 42, 43, 46 coborându-se la Casa Sindicatelor.

Program cu publicul DAS Iași depuneri acte:

Luni: 8.30 - 12.30,
Marti: 8.30 - 12.30
Joi: 12.30 - 16.00

Directia de Asistenta Sociala Iasi 3

IMPORTANT

Dupa depunerea actelor eventualele probleme cu dosarul va trebui sa le rezolvati la Agentia Judeteana pentru Plăți și Inspecție Socială de pe strada Silvestru nr 1 bloc L6-7 (Langa Gara Centrala - vizavi de Autogara de la Vama Veche ).

Adresă AJPIS Iasi:   Str. Străpungere Silvestru nr. 1, bl. L6-7, cod poștal 700001, mun. Iaşi, jud. Iași
Telefon AJPIS: 0232-210.980; 0232-213.887
Fax:  0232-210.980; 0232-213.887
E-mail:   Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Programul cu publicul AJPIS Iasi este:

Luni - Joi: 08.30 - 16.30
Vineri: 08:00 - 14:00

 

 

 

sigla iasi365 2019 footer

 

 

Portalul Iasi365.com se dorește a fi site-ul unde ieșenii să găsească informaţii detaliate despre evenimentele culturale ce au loc în municipiul Iaşi (concerte, spectacole, expoziţii, târguri, petreceri, cursuri, competiţii sportive etc.) precum şi un îndrumar în obţinerea de acte de la instituţiile publice ieşene (certificat naştere, CI, pasaport, carnet de conducere, autorizaţii de tot felul)

Iasi 365 le urează tuturor celor care vin în Iași bun venit și distracție placută!